De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

|1 10-10-2012 S turen Betere resultaten door docent-student voortgangsinteractie Projectleider Ellen Zillig-Straatman M eten A nalyseren I nformeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "|1 10-10-2012 S turen Betere resultaten door docent-student voortgangsinteractie Projectleider Ellen Zillig-Straatman M eten A nalyseren I nformeren."— Transcript van de presentatie:

1 |1 10-10-2012 S turen Betere resultaten door docent-student voortgangsinteractie Projectleider Ellen Zillig-Straatman M eten A nalyseren I nformeren

2 |2 Wat willen we bereiken Verbeteren van het studierendement, het project moet aansluiten op “Koersen op Studiesucces” Inzicht in gedrag en resultaten en het effect van terugkoppeling hierover

3 |3 Waarom Studieduur bij de TU is aan de lange kant Studenten moeten aan de bal blijven Betrokkenheid tussen docenten en studenten kan beter

4 |44 Hoe Meten en analyseren van het online gedrag van studenten binnen de digitale leer- en werkomgeving, plus het op basis hiervan informeren van studenten.

5 | Doelstelling “Het doel van dit project was onderzoeken of en hoe de interactie over voortgang met behulp van het bestaande Early Warning System (EWS) in Blackboard (Bb) de docent en student kan ondersteunen om uitstelgedrag te voorkomen en betere resultaten te verkrijgen voor een vak.” 5

6 | Resultaten Literatuuronderzoek Functionaliteiten EWS Privacy onderzoek Scenario’s Criteria Werven docenten Pilots draaien 6

7 | Literatuuronderzoek Toekomstscenario’s 1 Nut voor de student Nut voor de docent Feedback geven 2 Procesmatige feedback Inhoudelijke feedback 7 1 Ferguson - The State of Learning Analytics in 2012, h. 10 Future challenges 2 Uit Digitale didactiek.nl - Vormen van feedback in een digitale leeromgeving

8 | Functionaliteiten EWS 8

9 | Privacy onderzoek Juridische afdeling: Geen privacy belemmering Geen specifieke verwijzing die dit mogelijk maakt We moeten het doen met de wetenschap dat er geen bezwaar is. 9

10 | Scenario’s/criteria Scenario’s niet uitgewerkt Opstellen van criteria lijkt voldoende Criteria: Soort onderwijs: hoorcollege/ werkcollege / projectonderwijs/…. Studenten aantal: 20 - 500 Niveau van Blackboard gebruik: alleen als informatieopslag of meerdere functionaliteiten Gebruik opdrachten (due dates) Gebruik van toetsen in Blackboard (cijfer) 10

11 | Werven docenten Genoeg interesse Veel Bb vakken vooraf al niet geschikt Geen vak kunnen vinden met grote groep en weinig interactie Met 5 vakken gestart 11

12 | Pilots draaien 12

13 | Conclusies en geleerde lessen Het EWS kan een eenvoudige en nuttige toevoeging zijn om de voortgang van studenten te monitoren. Het EWS heeft vooral nut bij vakken met: grotere groepen weinig persoonlijk contact met de student meerdere opdrachten of toetsen in Bb opdrachten of toetsen aan begin van het vak groot belang van deadlines 13

14 | Succescriteria “Dit project is geslaagd als we inzicht hebben gekregen over het gebruik van het EWS. We willen antwoord op de volgende vragen kunnen geven: Lijkt het gebruik van het EWS effect te hebben op uitstelgedrag van studenten Welke scenario’s kunnen docenten gebruiken bij het EWS Aan welke criteria moeten vakken voldoen om effect van het EWS te hebben Daarnaast is het project een succes als we inzicht hebben gekregen in wat er nodig is om het EWS op de hele campus te introduceren. Als er uitkomt dat het EWS aangepast zou moeten worden, is dat ook een positieve uitkomst. “ 14

15 | Niet succes-criterium “Het project is geen succes als we de verschillende scenario’s niet hebben kunnen toetsen. “ 15

16 | Evaluatie Gekeken naar ervaringen van studenten en docenten Kwantitatief niet mogelijk 16

17 | Beperkingen EWS Assignments  Safeassignments Niet duidelijk welke groep je mailt Geen groepsaanduiding bij groepsopdracht Naam van de opdrachtn iet automatisch in het gegenereerde bericht. 17

18 | Geleerde lessen mbt LA 1 onderwijskwartaal is erg kort Steekproef te klein voor kwantitatieve analyse Geen rekening gehouden met plaats van het vak in de studie 18

19 | Toekomst Niet alsnog kwantitatief onderzoek Wel uitrollen over de TU Ervaringen delen met andere Blackboard gebruikers Als de kans zich aandient een vak monitoren met veel studenten en weinig docent-student interactie Meer informatie: Ellen Zillig-Straatman Linda Mebus 19

20 |20 EINDE !!


Download ppt "|1 10-10-2012 S turen Betere resultaten door docent-student voortgangsinteractie Projectleider Ellen Zillig-Straatman M eten A nalyseren I nformeren."

Verwante presentaties


Ads door Google