De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rick, Leontine, N’ketia, Tim, Cansu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rick, Leontine, N’ketia, Tim, Cansu"— Transcript van de presentatie:

1 Rick, Leontine, N’ketia, Tim, Cansu
Wat is Liefde? Rick, Leontine, N’ketia, Tim, Cansu

2 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Onze stelling
2.1 t/m 2.7 De stelling nader toegelicht 3.0 Diotima en onze stelling 4.0 Discussie Filosofische vragen / Wat is Liefde?

3 1.0 Inleiding Liefde is een complex fenomeen.
Het is moeilijk om in te schatten hoe anderen liefde ervaren. Hoe ieder het ook voor ogen heeft. We kunnen er wel van uit gaan dat liefde bestaat. (vooronderstelling) Filosofische vragen / Wat is Liefde?

4 1.0 Inleiding Moeilijker is te bepalen wat dan allemaal onder de noemer liefde valt. Ook is er dan nog de vraag of de liefde in meerdere soorten van liefde is in te delen. Is liefde een alles omvattende term of is het iets waarin duidelijk verschillen zijn te onderscheiden? Filosofische vragen / Wat is Liefde?

5 2.0 Onze stelling De stelling die wij over de vraag: Wat is liefde? Hebben geformuleerd luidt: Contact op een positieve wijze, in verschillende gradaties met een of meerder personen, objecten en/of activiteiten waarbij de persoon in kwestie zich open kan stellen en affectieve gevoelens worden ontwikkeld middels een groeiproces, waarbij er verlangen is naar herbeleving / bevestiging van deze affectieve gevoelens. Filosofische vragen / Wat is Liefde?

6 2.0 Onze stelling Het proberen om zo’n complex fenomeen als liefde in een zin samen te vatten is nogal lastig gebleken. Vandaar dat ook de stelling zelf erg complex is geworden. Maar hiernavolgend zullen wij deze verder toelichten Filosofische vragen / Wat is Liefde?

7 2.1 Contact op positieve wijze
Contact op een positieve wijze Wij stellen niet dat elk positief contact liefde is. Maar wij stellen wel dat een positief contact een voorwaarde is voor liefde. Contact dat later als positief wordt ervaren Vormen van contact (eenzijdig contact) Filosofische vragen / Wat is Liefde?

8 2.2 In meerdere gradaties Wij gaan uit van meerdere vormen van liefde.
De liefde kan zich in verschillende vormen uiten bijvoorbeeld: Liefde voor een partner (in relaties) Liefde voor een kind Liefde voor vrienden (vriendschap) Liefde voor objecten (Voorkeur voor bepaalde kunst) Liefde voor activiteiten (Een voetbalfan) Liefde voor personen (voor een idool) Filosofische vragen / Wat is Liefde?

9 2.3 Met één of meerder personen
Dit hebben wij ondertussen uitgebreid met objecten en activiteiten. Dit zijn de “objects of affection” De zaken waarmee positief contact is De “onderwerpen” waarop de liefde is gericht Filosofische vragen / Wat is Liefde?

10 2.4 Persoon stelt zich open
Om liefde mogelijk te maken moet een persoon bewust of onbewust open staan voor de liefde. Dit is wederom een voorwaarde. De persoon moet ook de mogelijkheid krijgen om zich open te stellen. Filosofische vragen / Wat is Liefde?

11 2.5 affectieve gevoelens middels een groeiproces
Als de reactie op al het voorgaande het ontstaan van affectieve gevoelens is, kan er van liefde worden gesproken. Het ontstaan van deze gevoelens verloopt via een groeiproces, of stopt (als de liefde over gaat) Bijv: vriendschap – verliefdheid – houden van Of: Interesse – goed (keuring / bevinding) – liefde voor het spel / object Filosofische vragen / Wat is Liefde?

12 2.6 Verlangen tot herbeleving / bevestiging
Onze mening was dat verlangen ook een duidelijk aspect van liefde is. Er is altijd een zekere mate van verlangen naar de personen, objecten of activiteiten waarop de liefde is geprojecteerd. Dit verlangen is om affectieve gevoelens ten op zichten van deze zaken bevestigd te krijgen (vriendschap, relaties) of om deze her te beleven (objecten, activiteiten). Filosofische vragen / Wat is Liefde?

13 2.7 Dus opnieuw.. Contact op een positieve wijze, in verschillende gradaties met een of meerder personen, objecten en/of activiteiten waarbij de persoon in kwestie zich open kan stellen en affectieve gevoelens worden ontwikkeld middels een groeiproces, waarbij er verlangen is naar herbeleving / bevestiging van deze affectieve gevoelens. Filosofische vragen / Wat is Liefde?

14 2.7 Dus opnieuw.. Voor liefde moet er positief contact zijn
Liefde kan zich uiten in verschillende vormen Gericht op personen, objecten, activiteiten De persoon moet de mogelijkheid krijgen om zich er voor open te stellen en er “ergens” voor open staan. Dit kan resulteren in liefde als er affectieve gevoelens zijn en deze verder worden ontwikkeld Waarbij er verlangen is naar bevestiging / herbeleving van deze affectieve gevoelens Filosofische vragen / Wat is Liefde?

15 3.0 De stelling VS Diotima 2-4-2017
Filosofische vragen / Wat is Liefde?

16 3.0 De stelling VS Diotima Bevindingen uit Diotima:
Liefde tussen het goddelijke en sterfelijke in “het subtiele” Verlangen van ieder mens om deel te nemen aan het goede, het zuivere Men wil het goede bezitten om gelukkig te zijn De liefde verbindt het tijdelijke met het eeuwige De mens wil uiteindelijk “baren”, creëren om onsterfelijk te worden Dit uiteindelijk uit angst voor de dood Het beklimmen van “de ladder” om tot ware schoonheid te komen Filosofische vragen / Wat is Liefde?

17 3.0 De stelling VS Diotima In verschillende gradaties:
Diotima spreekt over het “misbruik” van de term liefde allerlei zaken die onder de noemer liefde worden geplaatst: “Maar als alle mensen hetzelfde liefhebben, waarom zeggen we dan tevens dat sommige mensen liefhebben en anderen niet, Sokrates? - Dat verbaast mij ook, zei ik. - Verbaas je maar niet, antwoordde ze, want we hebben een aspect van de liefde apart genomen en aan dat deel de naam van het geheel gegeven door het liefde te noemen. Er zijn trouwens nog wel andere begrippen die wij net zo misbruiken.” (Plato, Symposium , 205 B) Wij zijn echter van mening dat liefde zelf een ruim begrip is en dat hierin gradaties zijn. Filosofische vragen / Wat is Liefde?

18 3.0 De Stelling VS Diotima Affectieve gevoelens die worden ontwikkeld middels een groeiproces: Diotima spreekt over een denkbeeldige ladder “Dit is het juiste pad waarlangs de mens in de geheimen van de liefde kan doordringen of er door een ander naar toe kan worden geleid. Beginnend bij de meest voor de hand liggende vormen van schoonheid zal hij steeds verder moeten stijgen alsof hij een ladder beklimt, stap voor stap, tot hij het geheel van lichamelijke schoonheid overziet. Daarna stapt hij over op de subtiele schoonheid van regelmatige studie. Vandaar voert de weg hem naar de schoonheid van kennis en dan komt hij uiteindelijk terecht bij het zuivere inzicht van schoonheid zelf. Pas dan weet hij wat schoonheid is. “ (Plato, Symposium, 211 c) Filosofische vragen / Wat is Liefde?

19 3.0 De stelling VS Diotima Verlangen naar herbeleving / bevestiging van deze gevoelens: Diotima stelt dat liefde het tijdelijke met het eeuwige verbindt. Dit uiteindelijk uit angst voor de dood. Het geeft dus de mogelijkheid om iets achter te laten na de dood (kinderen, ideeën, een schilderij etc.) Wij willen niet zo ver gaan. Wij stellen slechts dat de liefde zorgt voor verlangen (naar herbeleving / bevestiging) Filosofische vragen / Wat is Liefde?

20 4.0 Discussie Intro in discussie: 2-4-2017
Filosofische vragen / Wat is Liefde?

21 4.0 Discussie Bestaan er soorten liefde? Zo ja, welke soorten?
Zo niet, waarom niet? Filosofische vragen / Wat is Liefde?

22 Vragen Filosofische vragen / Wat is Liefde?


Download ppt "Rick, Leontine, N’ketia, Tim, Cansu"

Verwante presentaties


Ads door Google