De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Graves & Spiral Dynamics

Verwante presentaties


Presentatie over: "Graves & Spiral Dynamics"— Transcript van de presentatie:

1 Graves & Spiral Dynamics

2 Waarom deze methodiek toepassen
Context bieden om organisatieverandering te begrijpen Inzicht bieden in de eigen waardendrives en motivatie op daarvan begrijpen wat de eigen verander uitdaging is Op individueel niveau de verandering specifiek maken in gedrag, overtuigingen en waarden Op teamniveau betekenis geven aan organisatieverandering

3 Het vertalen van strategie naar concreet gedrag
Het formuleren van strategie is leuk voor de betrokken (top) managers Een goed geformuleerde strategie is geduldig op papier is lastig te effectueren Goede voornemens ‘voordat de lade klikt’ Uitdaging is dat de mensen op de werkvloer zich naar de strategie gaan gedragen Het Graves model maakt het mogelijk de strategie naar concreet individueel niveau te vertalen

4 Harvard psycholoog David Mc Clelland
Voorwaarden voor verandering Commitment (Want to) Competenties (Able to) Cultuur gericht op vernieuwing (Chance to) VerAnkeren in de systemen van de organisatie

5 Veranderen Van: VER en over ANDEREN Naar: DICHTBIJ en over JEZELF

6 Verandering Veranderen is een natuurlijk gegeven dat hoort bij de groei van individuen en organisaties. In sommige gevallen voelt verandering niet natuurlijk, maar als iets dat moet. Door te kiezen voor een actieve houding draag je zelf bij aan de gewenste verandering.

7 Soms ervaar je verandering als een organisatie tsunami

8 Attitude quadrant Onmogelijkheden Mogelijkheden Vluchtgedrag Gericht
Aktief Ik- Jij+ Ik+ Jij+ Slachtoffer Oplossing Vluchtgedrag Gericht Er vanaf bewegen Er naar toe bewegen Depressie Groei Onmogelijkheden Mogelijkheden Nergens heen Kwijt zien te raken Wanhoop Arrogantie Ik- Jij – Jij- Ik + Vluchtgedrag Gerichte Agressie agressie Passief

9 Een actieve houding kiezen
Het geheim van plezier hebben in je werk schuilt niet alleen in doen wat je leuk vindt, maar ook in leuk vinden wat je doet. Door de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen rol in de nieuwe situatie, heb je daar zelf ook een positieve invloed op hoe je die situatie ervaart. Nadenken en communiceren wat jij in dit veranderings-proces nodig hebt. Niet klagen, maar bijdragen. Zelf actief zijn!

10 IK HET WIJ HET Individueel Commitment Competentie (Psychologie)
(Gedrag) Intern Extern (Cultuur) (Systemen) Chance verAnkeren WIJ HET Collectief

11 Waarden- drive Positieve uiting Schaduw kant Paars Verbonden met hen die ze na zijn, gevoel voor de waarde van tradities en hen die de tradities dragen Zinloze ritualiteit, ongezonde hang naar het verleden, onzakelijk, alleen in de binnenkring naar buiten kunnen komen Rood Daadkrachtig en slagvaardig, trouw aan zijn vrienden, snel, energiek, crises en conflict niet uit de weg gaand Ongeduldig, zonder oog voor de consequenties, vijandig, gewelddadig, zonder geweten, verbaal agressief

12 Waarden- drive Positief label Negatief label Blauw Loyaal, consequent, trouw aan procedures en methodieken, betrouwbaar, diep geloof in de echte missie of waarheid Risicomijdend, niet kritisch, regels gaan boven mensen, bureaucratisch, het gaat om de procedure, niet om het resultaat Oranje Resultaatgericht, efficient, wil de eigen ambities realiseren, ondernemend, durft risico’s te nemen Materialistisch, statusgericht, opportunistisch, te zeker van de eigen zaak, weinig oog voor gevoelens van anderen

13 Waarden- drive Positieve uiting Schaduw kant Groen Sociaal, medemenselijke, communicatief, inlevend, goed benaderbaar Soft, naïef, traag door behoefte aan draagvlak bij iedereen, verkrampt over ongelijkheid, geen begrip voor macht Geel Kennis- en ervaring georiënteerd, feiten en achtergronden moeten op tafel mogen komen Zinloze analyses, onpraktisch, altijd complicerend,weinig op de praktijk gericht

14 Waarden- systeem Positieve uiting Schaduw kant Bezig met belangrijke mondiale problemen, ziet de noodzaak van een duurzame oplossing Vaag, abstract, wereldvreemd, relativeert alledaagse problemen Turkoois

15 Overzicht Spiral Dynamics
Duurzame Wereld Synergie Gemeenschap Succes Orde Macht Identificatie Overleving

16 Oefening Praat eens met elkaar over een aantal veranderingen in de context van werk Welke drives werden in je aangewakkerd of afgezwakt?

17 Achtergrond Graves-model
Empirisch fundament: 30 jaar wetenschappelijk onderzoek in de periode 1950 tot ‘80 door Clare W. Graves Toepassingen: Beck/Cowan (Spiral Dynamics) Voorgezet onderzoek Egbert Kinds (RUG): Gevalideerd meetinstrumentarium Voor het vinden van het beste aangrijpings-punt bij organisatieverandering

18 Clare W. Graves (1914 - 1986): Nieuwe tijden, nieuwe waarden
De waardensystemen van de mens veranderen als de leefomstandigheden veranderen. De mens beschikt in potentie over een oneindig aantal waardensystemen. Management, opleiding en regelgeving moeten overeenstemmen met de actieve waardensystemen.

19 De theorie over de bestaansniveaus van Dr. Clare W. Graves
op persoonlijk niveau op organisatie niveau op maatschappelijk niveau op macro niveau

20 Dr. Clare W. Graves Na het jarenlang onderwijzen van de psychologische benaderingen van Freud, Jung, Watson, Skinner, Rogers en anderen kwam de vraag: “ Wat is de juiste benadering”. De Queeste werd: het begrijpen van de ontwikkeling van de menselijke natuur. Omdat er geen onderzoeksgeld was werden de studenten zonder dat ze het wisten de onderzoeksobjecten Bijzonderheid: het onderzoeksobject was de gezonde volwassen menselijke persoonlijkheid

21 Dr. Clare W. Graves De erkenning dat alle theorieën elementen van de waarheid bevatten, maar ook lacunes, heeft ertoe geleid dat hij zich dertig jaar lang heeft ingespannen om te komen tot een beter inzicht in de zich ontwikkelende aard van de menselijke natuur en de verschillende denkrichtingen bij elkaar te brengen.

22 De nimmer eindigende zoektocht...
`In ieder stadium van zijn bestaan is een volwassen mens op zoek naar zijn heilige graal, naar de manier waarop hij wil leven. Op het eerste niveau is hij op zoek naar automatische fysiologische bevrediging. Op het tweede niveau streeft hij naar veiligheid, wat gevolgd wordt door streven naar heldendom, naar macht en roem, naar diepe vrede, naar materieel genot, naar warme relaties, naar zelfrespect en naar harmonie in een onbegrijpelijke wereld. Maar als hij die gevonden heeft, heeft hij nog geen rust en gaat hij op weg naar zijn doel op het negende niveau. Als hij op weg gaat, gelooft hij dat hij het antwoord op het bestaan zal vinden. Maar tot zijn verrassing, en zeer tot zijn ontzetting, ontdekt hij steeds opnieuw dat het antwoord op het bestaan niet de oplossing is die hij zoekt. Ieder stadium dat hij bereikt, brengt hem opnieuw in verwarring en verlegenheid. Het is eenvoudig zo dat er, als hij één probleem heeft opgelost, een nieuw probleem voor in de plaats komt. Zijn zoektocht is eindeloos.' Claire W. Graves

23 ECLET Emergent - de zich ontwikkelende Cyclical - cyclische
Double Helix - dubbele helix Model of - van Adult - volwassen BioPsychoSocial Systems Development - ontwikkeling

24 Waarden ATTRACTOREN TASTBAAR Oppervlakte Waarden ONTASTBAAR
Acties, Ikonen, Voorwerpen, Gedrag, Incidenten, Modes, Lifestyles ONTASTBAAR Ideeën, Overtuigingen, Houdingen, Trends, Ethiek, Normen Oppervlakte Waarden Waarden Systemen Kaders voor interacties, mindsets Ordeningen van Macht, Vrijheidsgraden voor complexiteit Steigers voor ethiek Attractoren voor Waardendrives Diepe Waarden ATTRACTOREN De KERN Source: Chris Cowan

25 De 12 Principes Graves Principe # 1
Menselijke ontwikkeling is een zich ontvouwend, zich ontwikkelend, oscillerend en in spiralen verlopend proces dat oudere minder complexe manieren van denken onderwerpt aan nieuwere, complexere manieren. Oude systemen verdwijnen niet, maar worden opgenomen in de latere systemen en kunnen gereactiveerd worden als oude problemen weer aan de oppervlakte komen.

26

27 De 12 Principes Graves Principe # 2
Mensen zijn geneigd hun biopsychosociale wezen te veranderen als hun bestaansomstandigheden zich wijzigen.

28 Cyclisch Het golfachtige proces oscilleert tussen een focus op de externe wereld en hoe deze te beheersen en een focus op het de eigen innerlijk aard en hoe daarmee in harmonie te raken. De focus wisselt tussen pluralistische en individualistische waarden, zorgen en “ Wij en Ons” en “Ik en Mijn”.

29 Waarom leven mensen in verschillende werelden?
Er bestaan systemen in mensen en verschillende manieren van denken over dingen, dit zijn geen mensentypen. Levensomstandigheden BUITEN werken in op denkvermogens VAN BINNEN met als resultaat DENKSYSTEMEN en niveaus van psychologisch bestaan

30 Een afwisselend, cyclisch proces
Warme kleuren Beige, rood, Oranje, geel, Interne locus, met een focus Op het veran- Deren van de buitenwereld Koude kleuren, Paars, blauw, groen, turkoois met een uiterlijke locus om met de wereld in vrede te geraken

31 De 12 Principes Graves Principe # 3
Waardensystemen kenmerkend zich door het afwisselen van een focus op … DE EXTERNE WERELD, hoe deze te veranderen en te beheersen DE INTERNE WERELD, hoe daarmee in harmonie te raken

32 De 12 Principes Graves Principe # 4
Waardensystemen komen voort uit de interactie tussen twee krachtenvelden a. de bestaansomstandigheden voor het leven in een bepaald milieu b. het neuropsychologische uitrusting van de menselijke hersenen

33 De dubbele helix Het continuum van de bestaansniveaus komt voort uit de interactie van twee krachtenvelden: levensomstandigheden (tijd, plaats, problemen, omstandigheden). Het neurobiologische gereedschap van het denken en de hersenen.

34 Matrix van denksystemen
Externe Innerlijke Omstandigheden Toestanden Tijden Biologie Plaatsen Neurologie Problemen Psychologie Situaties Cognitieve complexiteit A, B, C, D, E, F, G, H... N,O,P,Q,R,S,T,U Biopsychosociale systemen van menselijke ontwikkeling

35 Letterparen Helix 1 Helix 2 Omstandigheden Mindcapacities
H U G T F S E R D Q C P B O A N AN - AN/bo - an/BO - BO (V.b. voor overgangsnotitie)

36

37 De drie fasen van de golf
Opkomend A-n/B-O, b-o/C-P, c-p/D-Q, d-q/E-R, e-r/F-S, f-s/A’-N’, a’-n’/B’-O’ Op de top A-N, B-O, C-P, D-Q, E-R, F-S, A’-N’, B’-O’ Neergaand A-N/b-o, B-O/c-p, C-P/d-q, D-Q/e-r, E-R/f-s, F-S/a’-n’, A’-N’/b’-o’

38

39 De 12 Principes Graves Principe # 5
Mensen die gecentreerd zijn in een waardensysteem zijn in zichzelf psycho-sociaal congruent met de componenten van dat systeem

40 De 12 Principes Graves Principe # 6
Het kan voorkomen dat een mens niet is uitgerust om naar een meer complex systeem door te groeien, alhoewel de bestaansomstandigheden dat wel vereisen.

41 De 12 Principes Graves Principe # 7
Een persoon kan zich stabiliseren in een of meerdere waardensystemen als de bestaansomstandigheden stabiel zijn.

42 De 12 Principes Graves Principe # 8
Ieder waardensysteem wordt gekenmerkt door een reeks van positieve en negatieve karakteristieken en gedragingen - aangepaste en onaangepaste elementen

43 De 12 Principes Graves Principe # 9
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven dan kan een persoon, of een groep een regressie doormaken naar een vorig waardensysteem

44 De 12 Principes Graves Principe # 10
Een individu kan op verschillende gebieden functioneren in een open, geblokkeerde of gesloten toestand

45 De 12 Principes Graves Principe # 11
Intelligentie, geslacht, ras, leeftijd en vaste persoonlijkheidskenmerken correleren NIET met waardensystemen

46 De 12 Principes Graves Principe # 12
Geen enkel waardensysteem is inherent “beter” of “ slechter” dan een ander AANPASSING aan het milieu en de LEVENSOMSTANDIGHEDEN vormen de sleutel

47 Oefening Bespreek de principes met elkaar
Wat moet nog verduidelijkt worden Zijn er principes waar je moeite mee hebt?

48 Inzicht in Waardensystemen
Maslow: mensen ontwikkelen behoeften als reactie op de omstandigheden in hun omgeving Kinds: behoeften worden gerealiseerd omdat mensen gedreven worden door waardendrives Graves: groepen van mensen in dezelfde omstandigheden ontwikkelen consistente waardensystemen en systeem dynamiek

49 Wanneer ben jij veranderd?
Ga terug in de tijd en herinner je twee of drie bepalende gebeurtenissen en transities die een ‘ ander persoon’ van je gemaakt hebben. Hoe was je wereld na afloop veranderd? Wat was er anders aan je bestaansomstandigheden? Wat was er veranderd in je lijf (je neurologie)?

50 De kleuren van Spiral Dynamics
1. A-N Beige, savanne grasvlakten, overleven 2. B-Q Paars, kleur van adel en de eerste verfstof 3. C-P Rood, bloed en warme emotionele energie 4. B-Q Blauw, lucht en hemel 5. E-R Oranje, vloeibaar staal uit de hoogoven 6. F-S Groen, plantenwereld en ecologie 7. G-T (A’-N’) Geel, zonneenergie en levenskracht 8. H-U (B’-O’) Turkoois, kleur van de aarde gezien vanuit de ruimte 9. J-V (C’-P’) Koraal, leven onder de zee oppervlakte

51 De transities tussen de kleuren
Afwisseling van ‘IK’ naar ‘WIJ’ Iedere kleur heeft een POSITIEVE en een NEGATIEVE kant Het gaat niet om de kleurtjes, maar om de ontwikkeling die nodig is om verder te komen Wat is de transitie die momenteel nodig is? Vergelijk die met de ervaringen van anderen op dat punt

52 Overzicht Spiral Dynamics
Duurzame Wereld Synergie Gemeenschap Succes Orde Macht Identificatie Overleving

53

54 Beige: Overleving Omstandigheden: vervulling van primaire levensbehoeften staat centraal Waardendrive: instinctief handelen fysiologische behoeften Kernwaarden: fysiologische behoeften van het moment bepalen wat belangrijk is Overtuigingen: je uitdrukken als een van de dieren volgens de dictaten van de fysiologische behoeften Werkcontext: Situaties die fysiek bedreigend zijn voor medewerkers

55 Paars: Identificatie Omstandigheden: noodzaak tot aanpassing aan een groep, merk, organisatie uit behoefte aan ‘erbij willen horen’ en veiligheid Waardendrive: hechten Kernwaarden: behoren bij, geborgenheid, rituelen en tradities Overtuigingen: je bent geïdentificeerd door je groepslidmaatschap. Offer deels op wat belangrijk is voor jezelf om er bij te horen Werkcontext: Tradities en rituelen in de organisatie, de manier waarop medewerkers zich identificeren met de organisatie, hun collega’s, merk, product etc.

56 Paarse Muziek (regendans)

57 Paarse Muziek (gezin)

58 B-O naar C-P Verlaten B-O/c-p Verschijnen van het dominante ego
Test van macht over de groep en zonder de groep Wil domineren als zich tegenstellingen voordoen Verlies van respect voor de geest en de traditie Wederkerigheid maakt plaats voor ruwe individualiteit Explotatie als middel gewenste doelen te bereiken Ingaan: C-P/b-o

59 Rood: Energie en Macht Omstandigheden: onbegrensd, niet verdeeld territorium Waardendrive: je plek veroveren en verdedigen Kernwaarden: autonomie, controle, egocentrisch Overtuigingen: je eigen plek innemen en je zelf impulsief uitdrukken tegen elke prijs of je lijdt onder schaamte en gezichtsverlies Werkcontext: daar waar mensen ambiguiteit over hun rol, verantwoordelijkheid en/of autonomie op het werk ervaren, bijvoorbeeld tijdens en vlak na reorganisaties

60 Rode Muziek (Guns & Roses)

61 Rode Muziek (Peter Koelewijn)

62 Rode Muziek (Gabber muziek)

63 Vragen over Paars en Rood
Waar identificeer jij je mee op je werk? Met de organisatie? Met het product? Met je collega’s? Met je klanten? Of met … ? Op welke punten kun jij meer daadkracht en leiderschap in je werk gebruiken? Benoem een persoonlijk voorbeeld van rood in de context van je werk (waar je de adrenaline voelde stromen). Benoem een organisatievoorbeeld van rood, waarin een bepaalde zaak door leiderschap of macht beslist werd.

64 C-P naar D-Q Verlaten C-P/d-q
Herkennen van sterfelijkheid en eeuwigheid Queeste naar (abstracte) betekenis en zingeving De chemie van het schuldgevoel verschijnt In het denken worden consequenties overwogen Uitgestelde beloning, ook bestraffing Een langer tijdsperspectief, beeld van toekomst Ingaan D-Q/c-p

65 Blauw: Ordening Omstandigheden: geordende verhoudingen die vragen om legitimatie waardoor stabiliteit geborgd kan worden Waardendrive: geloven Kernwaarden: rechten en plichten, het grote goed, de ware leer, rechtvaardigheid Overtuigingen: cijfer jezelf nu weg door de hogere rechtmatige autoriteit te gehoorzamen en gehoorzaamheid bij anderen af te dwingen Werkcontext: regels, procedures, belangrijke uitgangspunten die gehanteerd moeten worden

66 Blauwe Muziek (Handel)

67 D-Q naar E-R Verlaten van D-Q/e-r
Geloof in verandering en ziet kansen daartoe Daagt de hogere autoriteit uit Zoekt de beste manier uit meerdere opties Vindt dat absolutisme te rigide is Focust op zelf-expresie, geen ontkenning Ambieert het leven hier en nu te verbeteren Ingaan E-R/d-q

68 Oranje: Prestatie Omstandigheden: vele levensvatbare alternatieven voor vooruitgang en materieel gewin Waardendrive: presteren Kernwaarden: winnen, de beste zijn, status Overtuigingen: via controle van de omgeving een zo groot mogelijk stuk van de koek voor jezelf verkrijgen Werkcontext: strategische doelen. Individuele targets voor medewerkers. Competitie tussen collega’s. Ondernemerschap.

69 Oranje Muziek (Vangelis)

70 Oranje Muziek (Madonna)

71 Vragen over Blauw en Oranje
Waar heb jij regels en procedures voor nodig? Wat zijn voor jouw vaststaande grootheden in je werk? Welke prestaties worden er van jou gevraagd en welke ontwikkelpunten levert dat voor je op? Waar ben je steengoed in?

72 E-R naar F-S Verlaten E-R/f-s
Prestaties vragen om gezamenlijke inspanning en consensus Het weer verschijnen van schuld als collectief gevoel Behoefte aan acceptatie, liefde en ‘horen bij’ Materiele welvaart brengt geen geestelijke rust Bezorgdheid over de gemeenschap Bewustzijn van gelijkheid en eerlijkheid Ingaan F-S/e-r

73 Groen: Gemeenschap Omstandigheden: de verschillen tussen mensen en hun (materiële) mogelijkheden zijn onevenredig groot geworden Waardendrive: samen delen Kernwaarden: medemenselijkheid, ondersteuning Overtuigingen: consensus bereiken, draagvlak verwerven, druk jezelf in de groep uit om acceptatie van anderen te krijgen Werkcontext: medezeggenschap, medewerker participatie, groupthink, consensus bereiken over wat de juiste beslissing is, aldus besluiten en verschillende interpretaties toestaan

74 Groene Muziek (Imagine)

75 F-S naar G-T of A’-N’ Verlaten F-S/g-t
Meer vrijheid van angst en dwang Zijn wordt belangrijker dan hebben of doen Geconfronteerd met chaos in een wereld die gevaar loopt Ziet de emotionele economische kosten van zorg Behoefte om tastbare resultaten voor systemen te bereiken Breder weten wordt belangrijker dan voelen Ingaan G-T/f-s

76

77 Geel: Synergie Omstandigheden: complexe problemen die binnen de huidige systemen niet meer opgelost kunnen worden. Dreigende onbeheersbaarheid Waardendrive: doorzien Kernwaarden: begrijpen, gevalideerde kennis, dialoog Overtuigingen: pragmatische wegen kiezen om synergie te creëren over grenzen heen, niet ten koste van anderen Werkcontext: Over lang bestaande grenzen gaan om gecompliceerde problemen op te lossen. Synergie door de juiste competentie op het juiste moment in te zetten. De structuur volgt de taak

78 Vragen over Groen en Geel
Op welke punten heb collegialiteit nodig binnen je werk? Op welke punten moeten jullie in je eigen organisatie over de bestaande grenzen heenkijken?

79 G-T naar H-U of B’-O’ Verlaten G-T/h-u
Bespeurt orde in ogenschijnlijke chaos, laag voor laag Zoektocht naar leidende principes voor alle onderlinge verbanden van het leven Vormt intentionele communities met synergetisch verbanden Mogelijkheid spiritualiteit te gebruiken zonder angst Holistisch, ziet verbanden en stuurt op integratie In staat verschillende energieen te gebruiken, en de bronnen van vorige niveaus in te schakelen Leeft principes zoals beschreven in de fysica Ingaan H-U/g-t

80

81 Turkoois: Duurzame wereld
Omstandigheden: de consequenties van het menselijk handelen bedreigen het eigen leefsysteem Waardendrive: verbinding met de leefomgeving Kernwaarden: overleven van de planeet aarde, mededogen Overtuigingen: cijfer jezelf weg ten behoeve van de existentie van het hele ecosysteem Werkcontext: introductie van duurzame productiewijzes, verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van het eigen handelen voor de omgeving en het milieu

82 Gele Muziek (Sting, the 7th wave)

83 Ik vind de wereld Ik wil één groot levend systeem
in verbinding zijn met mijn leefomgeving een complex systeem met instortgevaar doorzien en begrijpen een natuurlijke habitat van de mensheid delen met mijn gelijken een podium om successen te behalen presteren onrechtvaardig offers brengen voor beloning later ruw en hard als in de jungle autonomie en vitaliteit mysterieus en beangstigend hechten een zoekplaats voor eten, drinken en beschutting overleven

84 Hé, dat is een goed idee, omdat
ouderen en wijzen zeggen dat het goed is ik dat nu vind of wil het zo bepaald is in onze wetten en afspraken het leidt tot vooruitgang, verbetering en tot meer wij het daar met elkaar over eens zijn het de beste oplossing is, onder deze omstandigheden het bijdraagt aan het behoud van onze planeet

85 Intepretatie Persoonlijk Waardenprofiel
Uitleg van 3 hoogste positieve en 2 hoogste negatieve waardendrivers. Volgorde van score aanhouden en relaties leggen tussen de drivers Uitleg koppelen aan de functie en context waarin iemand werkt. Let op de verhouding tussen warme en koude kleuren (individueel en collectief).

86 5 kenmerken van waardendrives
# 1 – Kernintenties Waardendrives manifesteren de kernintententies die de het menselijk gedrag bepalen en de basis vormen van menselijke systemen (organisaties)

87 5 kenmerken van waardendrives
# 2 – Invloed Waardendrives beinvloeden alle levenskeuzes

88 5 kenmerken van waardendrives
# 3 – Dualiteit Alle waardendrives kennen gezonde en ongezonde uitdrukkingsvormen. De beoordeling hiervan hangt af van wie er beoordeelt, in welke termen, op welk bestaansniveau

89 5 kenmerken van waardendrives
# 4 – Structuur Waardendrives bieden structuur voor het denken en het psychologische bestaansniveau van individuen

90 5 kenmerken van waardendrives
# 5 – Verandering Waardendrives kunnen feller worden of dimmen als de LEVENSOMSTANDIGHEDEN veranderen

91 Waarden Management Denken in drie spiralen... MENSEN ORGANISATIE
STRATEGIE

92 Waarden Management MENSEN ORGANISATIE STRATEGIE
Waar zitten de mensen, wat zien ze in de organisatie, waar wil men naar toe MENSEN ORGANISATIE STRATEGIE

93 Principes voor het herkennen van waardendrives en waardensystemen
# 1 Stap buiten je eigen waardenprofiel

94 Principes voor het herkennen van waardendrives en waardensystemen
# 2 Stel de heersende levensomstandigheden vast Tijd Plaats Problemen Omstandigheden

95 Principes voor het herkennen van waardendrives en waardensystemen
# 3 Activeer je nieuwsgierigheid en stel vragen Focus op het ‘Wat maakt dat?’ en ‘Hoe?’, niet op het ‘wat’.

96 Principes voor het herkennen van waardendrives en waardensystemen
# 4 Verschillende waardendrives lichten op in verschillende situaties en contexten ‘ manieren om over iets na te denken’ en erop te reageren

97 Principes voor het herkennen van waardendrives en waardensystemen
# 5 Mensen en organisaties zijn mixen van waardendrives en waardensystemen en vrijwel nooit een zuiver type

98 Principes voor het herkennen van waardendrives en waardensystemen
# 6 Herinner je dat waardendrives op en neer gaan, zoals de beweging van Eb en Vloed

99 Oefening p. 110 HeartHunter
Wat zijn de uitdagingen waar de organisatie zich, gegeven de omstandigheden, in termen van de waardensystemen voor staat? Wat zijn de heersende waardensystemen - bij de medewerkers - bij het management - wat zijn de technologische verworvenheden? In welke termen wordt er door het management over de gewenste veranderingen (de strategie, het beleid) gesproken?

100 6 condities voor verandering
POTENTIEEL (OBG Status) OPLOSSINGEN (voor de huidige en oude bestaansproblemen) DISSONANTIE (in huidige waardensysteem) INZICHT (in oorzaken en alternatieven) BARRIERES (geïdentificeerd en overwonnen) CONSOLIDATIE (en hulp bij transitie)

101 De grote ontwerpvraag Wie moet wie hoe aansturen (leiden, trainen)
om wat te doen?

102 Ik Het Wij HET Individu Commitment Competentie (Psychologie) (Gedrag)
Intern Extern (Cultuur) (Systemen) Chance verAnkering Wij HET Collectief

103 Bewegingen door de systemen

104 De Waardenveranderaar
BELEEFDHEIDSFACTOR, vriendelijk, rekening houdend met, oprecht OPENHEIDSFACTOR, authenticiteit en ruimte hebbend voor anderen AUTOCRATIEFACTOR, verantwoordelijkheid nemen, bereid jezelf erin te gooien


Download ppt "Graves & Spiral Dynamics"

Verwante presentaties


Ads door Google