De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTEL TOT HERVORMING VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Walter Michielsen Ondervoorzitter Nationale Raad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTEL TOT HERVORMING VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Walter Michielsen Ondervoorzitter Nationale Raad."— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTEL TOT HERVORMING VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Walter Michielsen Ondervoorzitter Nationale Raad

2 Artikel 3 •De Vlaamse Orde van Artsen •L’Ordre francophone et germanophone des médecins.

3 Artikel 3 Iedere Orde heeft als organen: • de Provinciale Raden • de Raad van Beroep • de Algemene Raad.

4 Artikel 17 §1. De Federale Raad is samengesteld uit de leden van beide algemene raden. Het betreft een instelling van publiek recht met rechtspersoonlijkheid. Zijn beslissingen over de in §3 opgenomen aangelegenheden gelden voor beide Ordes. §2. Het voorzitterschap van de Federale Raad wordt om beurten, voor een termijn van een jaar, waargenomen door de voorzitters van beide algemene raden.

5 Artikel 17 §3. De Federale Raad stelt de algemene beginselen vast betreffende de medische plichtenleer en de handhaving van de waardigheid, de morele integriteit en de verantwoordelijkheid van de artsen evenals van de kwaliteit van de zorg, getoetst aan de huidige wetenschappelijke kennis en de bijzondere vertrouwensrelatie van de arts met zijn patiënten in de maatschappelijke context. Deze beginselen en regels vormen de Code van geneeskundige plichtenleer.

6 Artikel 17 §5. De Federale Raad is belast met de internationale aangelegenheden. Hij verleent adviezen op eigen initiatief of op vraag van internationale of federale instanties.

7 Artikel 3 Inschrijving op de Lijst van de raad van de provincie waar voornaamste activiteit in functie van de tijdsbesteding.

8 Provinciale Raad -aantal assessoren dient te worden opgetrokken -verkiesbaarheid: 5 jaar ingeschreven op de Lijst van de Orde en 1 jaar op de Lijst van de desbetreffende provincie -belang verzoeningscommissie.

9 Algemene Raad van de Vlaamse Orde van Artsen Conseil général de l’Ordre francophone et germanophone des médecins  samenstelling  voorzitter arts

10 Tuchtsancties -waarschuwing, berisping, schorsing tot maximum 2 jaar, schrapping van de Lijst -uitstel van uitvoering van sanctie -opschorting van uitspraak van de veroordeling -uitwisbaarheid waarschuwing en berisping -eerherstel

11 Artikel 19 Wanneer de verdere uitoefening van de geneeskunde door een arts een ernstig gevaar betekent voor de maatschappij kan de provinciale raad, voor een termijn van maximum drie maanden maatregelen bevelen die een tijdelijk beroepsverbod kunnen inhouden. Het hoger beroep ingesteld tegen een dergelijke beslissing is niet opschortend.

12 Artikel 27 § 1. De verdachte arts mag zich in alle stadia van de tuchtprocedure laten bijstaan door een of meer raadslieden, advocaten en/of artsen. De klager kan op de zitting worden gehoord. Voor de raad van beroep moet de raadsman of minstens één van de raadslieden advocaat zijn. De tuchtzittingen van de provinciale raden en van de raden van beroep zijn openbaar, tenzij de verdachte uitdrukkelijk afziet van de openbaarheid.


Download ppt "VOORSTEL TOT HERVORMING VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Walter Michielsen Ondervoorzitter Nationale Raad."

Verwante presentaties


Ads door Google