De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forum Visitatorum ser peters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forum Visitatorum ser peters"— Transcript van de presentatie:

1 Forum Visitatorum ser peters

2 Doelstelling NIV Bevorderen van kwaliteit van patiëntenzorg door internisten in Nederland Middel: Kwaliteitsvisitaties / niet-opleidingsklinieken en opleidingsklinieken

3 resultaat Kwaliteitsnormen praktijkvoering interne geneeskunde vastgesteld en aangenomen algemene ledenvergadering. Inmiddels versie 4 / 2009.

4 Wet BIG 1997 Iedere 5 jaar herregistratie specialisten
Centraal College: - kwantitatieve en kwalitatieve criteria o.a.: - deelname aan visitaties - deelname aan geaccrediteerde nascholing - regelmatige uitoefening van het beroep Iedere specialist is verplicht deel te nemen aan visitaties georganiseerd door de wetenschappelijke beroepsvereniging

5 Visitaties Elke 5 jaar Uitgevoerd door leden van het Forum
Gevisiteerde internisten ontvangen een certificaat van deelname Visitatieverslag in copie aan RvB en SB

6 Doelstelling van het Forum
Ontwikkelen van kwaliteitseisen Beoordelen van internistische zorg Bevorderen van de zorgverlening de kwaliteitsnormen en de wettelijk verplichte visitatie zijn gemeengoed en deze fungeren als maatschappelijke verantwoording van ons handelen.

7 Belangrijke facetten Samenwerkingsverband - vakgroep / maatschap overleg - jaarverslag Bij- en nascholing Besprekingen Werkafspraken Complicatieregistratie Endoscopie certificeringseisen Statusvoering Facilitaire voorzieningen Afdeling interne geneeskunde Klachten KISZ lijst en Quick scan

8

9 Verbinding met de Can Meds

10 Can Meds Medisch handelen en kennis interne geneesk. Communiceren
Samenwerken Wetenschap en kennis Maatschappelijk handelen Organiseren Reflecteren

11

12 Verbinding met doelen voor de AIOS / per opleidingsjaar

13

14

15

16

17

18 De visitatie De visitatie heeft plaats op grond van CCMS kaderbesluit
Op verzoek dan wel op uitnodiging van de NIV Voorbereiding en uitvoering Rapport met conclusie en aanbevelingen Verweer Kosten

19 HH reglement Forum Treedt op uit naam van de NIV
Ressorteert onder Commissie Kwaliteit Zitting in het forum ten minste 20 internisten Een lid van de JNIV Duur drie jaar / eenmaal terstond hernoembaar Desgewenst twee rustende leden voordragen.

20 einde

21 Zwaarwegende adviezen

22 Aanbevelingen


Download ppt "Forum Visitatorum ser peters"

Verwante presentaties


Ads door Google