De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-Aan-Zee” Algemene situering. Brede school “Sint-Joost”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-Aan-Zee” Algemene situering. Brede school “Sint-Joost”"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-Aan-Zee” Algemene situering. Brede school “Sint-Joost”

2 Sint-Joost-ten-Node •23557 inwoners •1,1 vierkante kilometer groot •Gemiddeld inkomen van 7000€ per jaar. •Gemiddelde leeftijd van 32 jaar. •Veel mensen leven in kansarmarmoede

3 Sint-Joost-aan-Zee •Ongeveer 340 kinderen •37 verschillende nationaliteiten •Alle kinderen uit de directe schoolomgeving Meer dan 80 % SES leerlingen •Sinds 2007 terug instroom Nederlandstaligen.

4 Een school van / voor en in de buurt •We willen kinderen zoveel mogelijk kansen bieden •Hoog welbevinden en betrokkenheid •Duidelijke structuren bieden veiligheid. • Een open schoolcultuur verlaagt drempels en opent deuren.

5 Kansenbevordering via OUDERBETROKKENHEID Ouders als meest belangrijke partner

6 Graduele uitwerking 1. Laagdrempelige activiteiten Ouders een plaats geven in het hele schoolgebeuren. Wederzijdse openheid -School zet deuren open voor ouders. -Ouders zetten deur open voor school.

7 Voorbeelden •Theekransjes •Moederdagfeest •Sinterklaas/carnaval/… •Gezonde ontbijten •Feesten bij projectafsluiting •Meegaan op uitstap •...

8 Inschakelen van verschillende extra partners => kansenbevordering Voorwaarden - goede structuur (overlegplatform) - duidelijke afspraken - volgens een weldoordacht plan

9 Openheid alleen is niet voldoende!! Wel een voorwaarde om een volgende stap te kunnen zetten Om slaagkansen van kinderen te verhogen moeten ouders zicht krijgen op wat er van hun kinderen wordt verwacht en waarom!!

10 Kansenbevordering en talensensibilisering via BREDE SCHOOL SINT JOOST

11 Samenwerking tussen verschillende partners •School Sint-Joost-aan-Zee •Bibliotheek Joske •IBO De Buiteling • Gemeenschapscentrum ten Noey • Aximax • ING • Onderwijscentrum Brussel • Foyer • Art Basics for Children • SJAZOR ouderraad …. • Andere vrijwilligers

12 Analyse van noden en wensen •Overleg met zorgcoördinator •Overleg met leerkrachten •Overleg met de ouderraad •Overleg met de leerlingenraad •Overleg met de verschillende partners (stuurgroep en multidiciplinair) •Informele en formele contacten met ouders

13 Activiteiten • Koor onder begeleiding van leerkrachten tijdens de middag •Leesactiviteiten ism IBO De Buiteling in Bib Joske elke maandag na school •Thuistalenproject met ouders en kinderen (ism OCB en Foyer). •Franse taalactivering voor jonge kinderen •Nederlandse Leesgroep ism ABC •Leesatelier ism ING •Naschoolse sportactiviteien •Middagsport ism Buurtsport Brussel •Toekomstatelierdelavenir op zaterdag

14 Waar willen we naartoe? •We willen een breed spectrum bieden aan activiteiten voor ouders en kinderen. Uitbouwen van een breed netwerk. •Meer activiteiten met kunst en muziek en de nadruk op talen •Kinderen en ouders wegwijs maken in het socio-cultureel aanbod dat Brussel te bieden heeft.

15 Wat met de moedertaal? Nederlands is de schooltaal Deze is bij 90 % van de kinderen verschillend van de moedertaal De moedertaal krijgt een fysieke plaats (speelplaats) Op alle andere plaatsen spreken we wel Nederlands Duidelijke afspraken met kinderen (respect)

16 Communicatie met ouders •Geschreven communicatie in Nederlands •Soms ook andere talen •Infomomenten in Nederlands. We maken taalgroepen waar simultaan wordt vertaald. •Pictogrammen geven een eerste beeld over de inhoud.

17 Ouderraad in het Nederlands? •Ouders verenigen zich in een ouderraad •Elke gemeenschap schuift iemand naar voor om hierin te zetelen. •Vergaderingen gebeuren hoofdzakelijk in het Nederlands. Terugkoppeling tijdens de babbelboxmomenten.

18 Terugkoppeling tijdens de Babbelbox

19 Ontstaan van de ouderraad… 17 recepten in 17 verschillende talen

20 Brusselleer •Gratis lessen Nederlands voor ouders op school •Traject van 2 jaar. Eerste jaar een VM en NM, tweede jaar enkel een VM. •Na dit traject doorverwijzen naar andere in initiatieven waar Nederlands wordt gegeven.

21 Waarom gaan we zo om met die moedertaal? •Anderstalige kinderen moeten “zin” hebben om Nederlands te leren. •Dat doe je door ook een plaats te geven aan hun moedertaal, ook tijdens de lessen! •Alles is gebaseerd op wederzijds respect!

22 Opvoedingsondersteuning wordt meer en meer een noodzaak! GELOVEN in het potentieel van je publiek!!!

23 Vragen? Des questions? Questions? Sorular? Nog vrae? Пытанні? Pytania? Maswali?...


Download ppt "Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-Aan-Zee” Algemene situering. Brede school “Sint-Joost”"

Verwante presentaties


Ads door Google