De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘t Schrijverke Unit 1 Teamonderwijs Op Maat “ Het scheppen van beelden ” Informatieavond woensdag 16 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘t Schrijverke Unit 1 Teamonderwijs Op Maat “ Het scheppen van beelden ” Informatieavond woensdag 16 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ‘t Schrijverke Unit 1 Teamonderwijs Op Maat “ Het scheppen van beelden ” Informatieavond woensdag 16 oktober 2013

2 Huidige denkbeelden over onderwijs Te vinden op You Tube: * Robert Marzano * Evidence-based learning * Ken Robinson * “What Great Schools Do” (John Hattie) * “The case for Evidence-based Teaching” (Mike Bell) * Geoff Patty * Estelle Morris

3 Onze hogere doelen Gebaseerd op Teamonderwijs Op Maat: Personeel Organisatie Leerlingen

4 TOM Doelen personeel Op een hoger plan brengen van het met, aan en van elkaar (en anderen) leren Specialisme / gemandateerd eigenaarschap Samen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen Verantwoordelijkheden lager in de organisatie wegzetten / aanpassen functiebouwwerk

5 TOM Doelen organisatie Evidence-based Teaching Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over onderwijs, leren en de werking van onze hersenen Professionele Leer Gemeenschap (PLG) lerende organisatie Realiseren van Passend Onderwijs Ondersteuningsaanbod op maat

6 TOM Doelen leerlingen Werken vanuit leerlijnen en onderwijsbehoeften Betrokkenheid, welbevinden en verantwoordelijkheid verhogen Doorgaande leer/ontwikkelingslijn 0 tot 12 jaar Verschillende doorstroom momenten door het jaar heen Talentontwikkeling Brede ontwikkeling

7 TOM Doelen ouders Educatief partnerschap Ondersteuning bij opvoeding en ontwikkeling d.m.v. andere partners en kinddiensten

8 Succeservaringen * Ambitieus en hard werkend team unit 1 * Instructie is effectiever * Indeling in instructiegroepen geeft meer inzicht in en mogelijkheden tot extra begeleiding * De basisorganisatie klopt * Grote variatie aan materialen * Reflectievermogen van de leerlingen * Werkplekken op behoefte van/voor leerlingen * Samenwerking tussen leerlingen neemt toe * Groep 3 prestaties VLL volgens verwachting * Toename betrokkenheid van leerlingen

9 Wat moet nog beter uit de verf komen * Niet te veel te snel willen (Rust om basis in te laten slijten voordat de volgende stap genomen wordt) * Werkafspraken voor de verschillende ruimten beter afstemmen (rust, regels, afspraken) * Overdracht beter en structureel afstemmen * Inrichting van de leerhoeken beter afstemmen op de leerdoelen *Tijd voor leerlingen m.b.t. het werken en in leerhoeken beter benutten * Regie en communicatie intern

10 Doelen komende periode * Rust, regels, structuur visualiseren * Observatiesysteem KIJK implementeren * Regie en overdracht structureren * Leerhoeken intensiever gebruiken en verder ontwikkelen * Programma voor leerlingen die al verder zijn * Herinrichten “Inloopwerk” * Inrichting leslokalen/instructieruimten * Basisorganisatie borgen (op papier) Er zal in ieder geval tot januari inzet van extra personeel plaatsvinden

11 Vragen voor de toekomst * Blijven we werken met de huidige indeling in basis(jaar)groepen, of laten we de jaargroepen los en zitten de leerlingen in de unit? * Hoeveel doorstroommomenten kunnen we per jaar realiseren? * Instructie cognitieve vakgebieden door leerkracht basisgroep of door specialisten? * Hoe organiseren we het leerprogramma voor leerlingen die versneld door de basisschoolleerstof heen gaan? * Hoe “gepersonificeerd” (individueel) kun je een reguliere basisschool inrichten?


Download ppt "‘t Schrijverke Unit 1 Teamonderwijs Op Maat “ Het scheppen van beelden ” Informatieavond woensdag 16 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google