De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 3 BIDDEN MET GROND ONDER DE VOETEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 3 BIDDEN MET GROND ONDER DE VOETEN"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 3 BIDDEN MET GROND ONDER DE VOETEN
Bouwen aan een biddende gemeente Drie studies over gebed in het bijbelboek Nehemia Karpos Leerhuis Bijeenkomst 3 BIDDEN MET GROND ONDER DE VOETEN

2 Bidden met grond onder de voeten
Bidden en gerechtigheid doen – Misstanden in Jeruzalem Tegenstand van binnenuit door gebrek aan voedsel, dreigende hongersnood en belastingen Sociale onrust, gebrek aan solidariteit, felle klachten van arm tegen rijk Sommigen maken misbruik van de situatie en worden rijk ten koste van hun volksgenoten Nehemia 5: 9 – 11 Zorg voor de armen, kwetsbaren en slaven staat voorop. (Micha 6: 8 en Spreuken 22: 2) De eenheid staat op het spel! Daardoor wordt de naam van God te grabbel gegooid en gelasterd. Vasten en bidden is krachteloos als je geen gerechtigheid doet!

3 Bidden met grond onder de voeten
De onderlinge solidariteit hersteld Nehemia beroept zich op eigen integriteit en onbaatzuchtigheid Zijn heersen was dienen Geen salaris van een gouveneur Geen schattingen laten betalen Zelf voorzien in eigen levensonderhoud en dat van dienaren Werken aan de muur zonder grond mee in eigendom te verwerven

4 Bidden met grond onder de voeten
Gespreksronde Op welke manier zou óns bidden krachteloos kunnen zijn - door geen recht en gerechtigheid te doen? - door gebrek aan eenheid? - door ……. Lees in dit verband Jesaja 59:1-9 en Johannes 17:20-23 Welk voorbeeld van leiderschap laat Nehemia ons na? Wat betekent dit voor de houding waarmee je als bidder of als gebedsgroep tot God nadert? Lees in dit verband Psalm 24.

5 Bidden met grond onder de voeten
Gemeente onder het Woord Een geloofsproject van jawelste is voltooid, maar het doel is nog niet bereikt Jeruzalem – Tempel – Thora Het volk moet weer onder het Woord van God gebracht worden Heilig , rein, toewijd Eerste dag van de zevende maand, Nieuwjaarsdag – Rosj Hasjana Nehemia 8: 1-10 Het volk vraagt om de wet van de HEER Ezra leest zes uur lang voor uit de Thora En allen luisteren aandachtig Waarom Ezra? Nehemia is de politiek leider en organisator Ezra is priester en schriftgeleerde, de geestelijk leider

6 Bidden met grond onder de voeten
Het volk letterlijk onder het Woord Loven – handen opheffen – knielen – aanbidding Voorlezen en uitleg Aangrijpend, ingrijpend Geen rouw, maar intense dankbaarheid Vreugde vieren! Loofhuttenfeest, het feest van de Vreugde der Wet

7 Bidden met grond onder de voeten
Ook wij! We kunnen niet anders dan gemeente onder het Woord zijn. Geen opwekking buiten het Woord van God om (Ps. 19: 8 – 9) Het Woord is een lamp en licht, levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard, en zal nooit vruchteloos terugkeren! Eerste Christelijke gemeente in Jeruzalem Er worden diakenen aangesteld. Waarom? De eerste roeping van de apostelen is zich wijden aan gebed en de bediening van het Woord Hoe is dat bij ons? Nehemia 9: 1 – 3 Geestelijk herstel gaat door verootmoediging heen

8 Bidden met grond onder de voeten
Gespreksronde In Nehemia 8: 6 en 7 lezen we een variëteit aan gebedshoudingen: opstaan, de handen opheffen, knielen, in aanbidding neerbuigen. Met je lichaamshouding kun je iets tegenover God uitdrukken: aanbidding, afhankelijkheid, berouw, besef van kleinheid. Ook wordt wel gezegd: “Elke houding is goed, mits deze de concentratie om te bidden bevordert”. Op welke manier drukt u zelf met uw lichaamshouding uit hoe u God wilt ontmoeten? Geestelijke vernieuwing betekent in Nehemia 8 en 9: - terug naar het Woord van God; - de vreugde in de Heer als onze kracht; - gebed en verootmoediging, vanwege besef van gemeenschappelijke zonde. Welke lessen kunt u uit Nehemia 8 en 9 trekken voor uw eigen leven en voor uw eigen kerk? Waarvoor zou u kunnen danken? Waarvoor zou u kunnen bidden?

9 Bidden met grond onder de voeten
Hoe nu verder? Starten of verstevigen van een gebedsgroep Participatie van gemeenteleden in de voorbeden in de eredienst Week van Gebed Een Werkgroep Gebed Wat zou de eerstvolgende stap in uw gemeente kunnen zijn? Wie gaan die stappen zetten? Neem tijd om samen voor deze plannen te bidden

10 Bidden met grond onder de voeten
Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Evangelische Liedbundel 382) Opdracht voor thuis: Lees en bid Psalm 19 Lees en bid of zing ook Psalm 119 eens Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord, dat het licht overwint. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik u toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Refrein Staan wij oog in oog met U, Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven.


Download ppt "Bijeenkomst 3 BIDDEN MET GROND ONDER DE VOETEN"

Verwante presentaties


Ads door Google