De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 1 NOOD LEERT BIDDEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 1 NOOD LEERT BIDDEN"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 1 NOOD LEERT BIDDEN
Bouwen aan een biddende gemeente Drie studies over gebed in het bijbelboek Nehemia Karpos Leerhuis Bijeenkomst 1 NOOD LEERT BIDDEN

2 Nood leert bidden Inleiding Ballingschap
Inleiding Ballingschap Een deel van het volk Israël is teruggekeerd Stagnatie in de wederopbouw Nehemia Nog in Babel Schenker Nehemia krijgt bezoek Nehemia’s reactie Rouwen Vasten Schuld belijden Daniël 9

3 Nood leert bidden Wij hebben gezondigd Ook wij! Nehemia 1
Wij hebben gezondigd Nehemia 1 Plaatsvervangend schuld belijden Niet ‘zij’ maar ‘wij’ Buigen onder de schuld van het volk Buigen onder het kwaad van vorige generaties Ook wij! Onze reactie op malaise in de samenleving, puinhopen van onze kerk Klaagzang of “Wij, ook wij delen in de malaise. Ook ik…”

4 Nood leert bidden God verandert onze harten
God verandert onze harten Gods reageert op gebeden van verootmoediging Vergeving Nieuwe mogelijkheden Nieuwe liefde Genade Daniël 9 Nieuwe belofte Profetische visie Plaatsvervangend schuld belijden is niet zo makkelijk Individualistisch denken Een lied kan ons op weg helpen

5 Nood leert bidden O Heer, de nacht komt over ons (Evangelische Liedbundel nummer 306) 1. O Heer, de nacht komt over ons. Het grote oordeel wacht tot U zult spreken. O Heer, kunt U nog aanzien hoe uw liefde wordt veracht, hoe mensen breken? Refrein: Ontferm U Heer, vergeef ons Heer, genees ons, Heer en maak uw kerk weer nieuw. Herstel het recht, geef vrede, doorstroom het land met uw gerechtigheid. 2. O Heer, waar is de vredesduif, of zijn haar vleugels lam, voorgoed gebroken? O Heer, wij bouwen oorlogstuig en kinderen gaan dood, van brood verstoken Refrein 3. O Heer, de macht van ‘t duister doet zijn gif van angst en haat op aarde stromen. O Heer, laat ons ontwaken met de liefde die bevrijdt. Laat uw rijk komen Refrein 4. O Heer, toch zal het kruis voortaan als baken van de hoop boven ons land staan. Door het vuur zal men uw schoonheid zien en zal uw volk opnieuw voor U in brand staan.

6 Nood leert bidden Gespreksronde
Gespreksronde Reageer eens op het gebed van Nehemia: wat raakt u erin? Hebt u zelf wel eens een ‘wij hebben gezondigd’-gebed gebeden? Zo ja, in welke situatie was dat? “Ik kan geen schuld belijden voor iets waar ik zelf geen deel aan heb of waaraan ik niet medeplichtig ben”. Reageer eens op deze tegenwerping tegen de wijze van bidden van Nehemia en Daniël. Ziet u mogelijkheden tot plaatsvervangend schuld belijden - voor uw eigen kerk? - voor uw eigen dorp of stad? - voor uw werksituatie? - voor… Ziet u in dit verband ook een plaats voor het vasten?

7 Nood leert bidden Bidden in geloof Nehemia 2:1-5, 17-20
Bidden in geloof Kent u het geheim van gebed? Opwekking Geestelijk herstel Nehemia 2:1-5, 17-20 Gebed zet Nehemia in beweging Gebed en geloof Gemeenteopbouw is geloofsopbouw en dat begint in de binnenkamer Geloof laat zich niet uit het veld slaan door tegenslagen en tegenwerking Volharden en doorgaan “Verwacht grote dingen van God en onderneem grote dingen voor God” Efeziërs 3:14-21

8 Nood leert bidden Gespreksronde Lofprijzing
Gespreksronde Welke beloftes over gebed geeft Paulus ons mee in Efeziërs 3:14-21? Probeer eens uw verwachting van God onder woorden te brengen met betrekking tot uw kerk en tot uw eigen leven. Lofprijzing God is het waard! Nehemia 1 vers 4 Erkennig en belijdenis van de grootheid van God Juist als het onmogelijk lijkt! – God is altijd groter! Je beroepen op Gods eigen belofte Lofprijzing is een wezenlijk onderdeel van de gemeente (Psalm 22 vers 4) Lofprijzing is een opdracht (Psalm 122 vers 4) Verschil tussen dankzegging, lofprijzing en aanbidding: Bedankt voor het lekkere eten – bedanken voor wat je hebt gekregen Je hebt héérlijk gekookt – een compliment geven Je bent de béste kok van de wereld! – Gods handen en hart zien

9 Nood leert bidden Vader, vol van vrees en schaamte (Evangelische Liedbundel nummer 304) Opdracht voor thuis Lees ook Nehemia 2,3,4 en 9 en Daniël 9 eens door! 1. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel het werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2. Heer, ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan. 3. Vader, in dit uur der waarheid keren we ons tot U . O, vergeef ons, Heer, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4. Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw Naam verhogen, Heer.


Download ppt "Bijeenkomst 1 NOOD LEERT BIDDEN"

Verwante presentaties


Ads door Google