De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20152016201720182019202020212022 Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage: - hetzij op een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20152016201720182019202020212022 Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage: - hetzij op een."— Transcript van de presentatie:

1 20152016201720182019202020212022 Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage op : Inkomen 2016 ( geïndexeerd ) Voorlopige bijdrage op : Inkomen 2017 ( geïndexeerd ) Voorlopige bijdrage op : Inkomen 2018 ( geïndexeerd ) Voorlopige bijdrage op : Inkomen 2019 ( geïndexeerd ) Inkomen 2015 gekend Jaarinkomen * 4 Aantal geprest kwart = Berekeningsbasis vd kwart. bijdrage 2015 Herziening in 2017 op basis vh inkomen 2015 en in functie van de gepresteerde kwartalen. Trim.Bijd * Trim. prest Voorlopig+ Herziening = Definitieve bijdragen 2015 op inkomen 2015 Inkomen 2016 gekend Berekeningsbasis vd bijdrage 2016. Herziening in 2018 op basis vh inkomen 2016. Voorlopig+ Herziening = Definitieve bijdragen 2016 op inkomen 2016 Inkomen 2017 gekend Berekeningsbasis vd bijdrage 2017. Herziening in 2019 op basis vh inkomen 2017. Voorlopig+ Herziening = Definitieve bijdragen 2017op inkomen 2017 Inkomen 2018 gekend Berekeningsbasis vd bijdrage 2018. Herziening in 2020 op basis vh inkomen 2018. Voorlopig+ Herziening = Definitieve bijdragen 2018 op inkomen 2018 Inkomen 2019 gekend Berekeningsbasis vd bijdrage 2019. Herziening in 2021 op basis vh inkomen 2019. Voorlopig+ Herziening = Definitieve bijdragen 2019 op inkomen 2019 Periode van begin van activiteit = 3 volledige jaren + eventueel het eerste onvolledig jaar Voorlopige bijdragen en herzieningen, 2 jaar later, lopen verder gedurende gans de carrière van de zelfstandige. Hij zal, ten laatste de dag dat hij effectief zijn pensioen neemt, zijn wil moeten kenbaar maken of hij, al dan niet, de herzieningen van de drie laatste jaren wil betalen. Correctief op de voorlopige bijdragen : -De zelfstandige schat dat zijn inkomen dit jaar HOGER ligt dan dat van 3 jaar geleden. Hij mag vrijwillig bijbetalen voor zover hij geen openstaande schuld meer heeft. -De zelfstandige schat dat zijn inkomen dit jaar LAGER ligt dan dat van 3 jaar geleden. Hij kan een dossier inbrengen, op basis van objectieve criteria, waarover het fonds een uitspraak zal doen. Hij kan de inkomstenbasis niet zelf bepalen, maar zal moeten bijdragen in functie van wettelijk vasthelegde bodembedragen in functie van zijn categorie (hoofd-, bijberoep, …) O wee de zelfstandige die een vermindering bekomen heeft, maar waarvan blijkt dat hij meer verdiend heeft. Hij zal verhogingen betalen op de herziening (3% per Kw. + 7% als 31/12 voorbij). Wie betaalt heeft wat hem initieel gevraagd werd, betaalt geen verhogingen op de herziening. Elk bedrag dat als sociale bijdrage betaald werd (wettelijk of vrij) is fiscaal aftrekbaar en vermindert het inkomen dat als basis dient voor de berekening van de herzieningen. Berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen die hun activiteit in 2015 starten. Elkeen die zich voor eigen rekening wil installeren als zelfstandige of als beheersorgaan van een rechtspersoon, moet, vooraleer zijn activiteit te beginnen : -Zich aanmelden bij een ondernemingsloket om er zich, of zijn rechtspersoon, te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen -Zich inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds om er zijn/haar sociale bijdragen te betalen die rechten openen op sociale uitkeringen zoals pensioen, kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidszorgen, enz … De « actieve vennoten » (personen die aandelen van een onderneming bezitten en er ook werken) gaan niet langs bij het ondernemingsloket, maar hebben wel de verplichting zich in te schrijven als zelfstandige in een sociaal verzekeringsfonds. In België kennen we verschillende sociale zekerheidsregimes. De sociale zekerheidsbijdragen die de zelfstandigen storten worden betaald aan het RSVZ, de bijdragen van de loontrekkenden, aan de RSZ. Van daar dat er ook verschillende organisaties bestaan die deze bijdragen berekenen en innen. Het Sociaal Verzekeringsfonds doet dit voor de zelfstandigen, het Sociaal Secretariaat voor de loontrekkenden. De rechten die voortvloeien uit de betaling van de sociale bijdragen verschillen dan ook in functie van het regime waarvan de persoon afhangt. Verwar deze twee niet, het zijn twee totaal verschillende zaken. In het kader van de sociale bijdragen, zullen de zelfstandigen vanaf 2015 kennis maken met het nieuw systeem « N op N ». In dit systeem wordt de bijdrage van een jaar volledig toegerekend op het inkomen van datzelfde jaar. Duidelijk gezegd, komt dit er op neer dat de zelfstandige, in 2015, bijdragen betaalt op zijn inkomen van 2015, in 2016, op zijn inkomen van 2016, enz. Dit gebeurt in 2 stappen. Hij betaalt elk kwartaal van het jaar een voorlopige bijdrage (1 e stap) en twee jaar later betaalt hij bij (of trekt hij terug) na de herziening, wanneer zijn inkomen gekend is (2 e stap). De voorlopige bijdrage, samen met de herziening, worden dan de definitieve bijdrage. Het bedrag van de sociale bijdragen is, in principe, 22%, maar er zijn beneden- en bovengrenzen in functie van de categorie van zelfstandigen en in functie van het inkomen. Wilt u er een idee van hebben, bezoek dan onze fiche op : http://www.groups.be/doc/Ref_N-0011_Bijdragen_20140217.pdf http://www.groups.be/doc/Ref_N-0011_Bijdragen_20140217.pdf Voor de starters, in tegenstelling tot het verleden, wordt het inkomen van het eerste jaar dat geen 4 kalenderkwartalen heeft toch in aanmerking genomen, in functie van de gewerkte kwartalen. Hou er rekening mee dat elk begonnen kwartaal telt als een volledig kwartaal. Een begin van activiteit op 31 maart, is een begin in het eerste kwartaal, een begin op 1 april, is een begin in het 2 e. De inschrijvingsdatum in de Kruispuntbank van Ondernemingen is een wettelijk vermoeden van begin van activiteit. In de hierna volgende animatie, gaan we proberen u, stap voor stap, uit te leggen hoe het systeem evolueert in de tijd en in de voortgang van uw carrière. Aarzel niet om het Sociaal Verzekeringsfonds – Group S of een loketbediende van Formalis, het ondernemingsloket van Group S, op te bellen indien u vragen hebt. -www.groups.bewww.groups.be -www.formalis.bewww.formalis.be De teams van Group S en van Formalis wensen u een goede lectuur van wat nu volgt. Druk op de toets F5 om te starten en druk « enter » wanneer het beeld stopt.


Download ppt "20152016201720182019202020212022 Voorlopige bijdrage: - hetzij op een forfait -hetzij op een hoger geschat inkomen Voorlopige bijdrage: - hetzij op een."

Verwante presentaties


Ads door Google