De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stromen tussen werkloosheid en OCMW. Sanctiebeleid van de RVA “een uitkeringsgerechtigde moet tijdens zijn werkloosheidperiode een aantal verplichtingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stromen tussen werkloosheid en OCMW. Sanctiebeleid van de RVA “een uitkeringsgerechtigde moet tijdens zijn werkloosheidperiode een aantal verplichtingen."— Transcript van de presentatie:

1 Stromen tussen werkloosheid en OCMW

2 Sanctiebeleid van de RVA “een uitkeringsgerechtigde moet tijdens zijn werkloosheidperiode een aantal verplichtingen nakomen” Redenen voor sancties:  Vrijwillige werkloosheid  Administratieve redenen: foute verklaring, zwartwerk,… tot 2004  Art. 80 : langdurige werkloosheid vanaf 2004  Opvolging van het zoekgedrag naar werk

3 Wijzigingen in dit beleid Opschorting van “Art.80” Wie?  samenwonend  jonger dan 50  geen 20 jaar loontrekkend  geen vrijstelling (PWA of stadswacht)  geen deeltijds werknemer met behoud van rechten  geen werkervaring gedurende min.6 maanden Wanneer?  automatisch bij het overschrijden van de maximale toegestane duur ( ~ geslacht, leeftijd en regio) Wat?  definitieve opschorting van de uitkeringen Gefaseerde invoering van de “Activering van het zoekgedrag” Wie?  alle uitkeringsgerechtigden Wanneer?  wanneer uit de opvolgingsprocedure (max. 3 gesprekken) blijkt dat het actieplan dat wordt opgesteld in geval van onvoldoende of onaangepast zoekgedrag niet nageleefd wordt Wat?  na het 2de gesprek: tijdelijke vermindering of opschorting van de uitkeringen  na het 3de gesprek: definitieve opschorting van de uitkeringen

4 Mogelijke gevolgen  Verdwijnen van de discriminatie tussen samenwonenden en alleenstaanden  Stijgen van het totaal aantal sancties  Verhogen van de uitstroom naar het OCMW  Verlengen van de duur dewelke men afhankelijk blijft van het OCMW Onderzoeken door HIVA en ULB  Nulmeting (observatieperiode 2002-2003)  Eerste opvolging (observatieperiode 2005-2007)

5 Het aantal sancties kwartaal aantal sancties

6 De uitstroom naar het OCMW uitstroom gesanctioneerden naar het OCMW (in %) kwartaal

7 Duur van de financiële ondersteuning door het OCMW

8 Besluit  Het aantal sancties nam toe in de geobserveerde periode.  Ook de uitstroom naar het OCMW stijgt gevoelig.  De meeste gesanctioneerden die uitstromen naar het OCMW, zijn slechts gedurende een beperkte periode afhankelijk van OCMW financiering. Toch blijkt ongeveer een kwart van de geschorsten in het kader van activering van het zoekgedrag die uitstromen naar het OCMW, een jaar of langer afhankelijk te zijn van deze financiering.


Download ppt "Stromen tussen werkloosheid en OCMW. Sanctiebeleid van de RVA “een uitkeringsgerechtigde moet tijdens zijn werkloosheidperiode een aantal verplichtingen."

Verwante presentaties


Ads door Google