De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleinschalige woonzorg-voorzieningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleinschalige woonzorg-voorzieningen"— Transcript van de presentatie:

1 Kleinschalige woonzorg-voorzieningen

2 Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw
Hans Botman Jan van Wezel

3 Wonen Welbevinden Zorg coöperaties in de nieuwbouw
Inspiratie en ervaring geput uit: Ouderinitiatieven kleinschalige woonzorg-voorziening in de gehandicaptensector Inspiratie en ervaring ingezet voor meningsvorming over Landelijk actieplan wonen en zorg ouderen Inspiratie en ervaring vertaalt naar: Kleinschalig wonen - welbevinden- zorg voor ouderen Doelen van kleinschalig wonen – welbevinden - zorg Een coöperatie als organisatie model Proces van initiatief naar samen wonen

4 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Ouderinitiatieven kleinschalige woonzorg-voorziening in de gehandicaptensector, veel ervaringen ! Voorbeelden van eigen verantwoording en zelf-organiserend vermogen in Noord-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen + 120 kleinschalige woon- en zorgvoorzieningen voor circa 1500 mensen met een beperking in de afgelopen 10 jaar Vele innovatieve bestuur-concepten Vele vernieuwende zorgconcepten Realisatie in samenwerking met zorgaanbieders en corporaties Maar ook op eigen kracht met eigen financieringsmiddelen en positieve exploitatie resultaten Resultaat: Nieuwe woonprogramma’s Betere zorgcontracten Betere kwaliteit dienstverlening Appeltje voor de zorgdorst

5 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Landelijk actieplan wonen en zorg Actieplan woningen in 10 jaar Zelf organiserend vermogen stimuleren Eigen verantwoording nemen Huiselijkheid ontwerp thema Saamhorigheid bevorderen en eenzaamheid beperken Concrete acties op gemeente niveau voor groepvorming en locatieverwerving

6 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Kleinschalige lokale initiatieven van ouderen Onderwerpen die, de ervaringen overziend, zeker aan de orde komen: Combinatie van woonvoorzieningen, activiteiten voor welbevinden en zorgvoorzieningen Actuele woonwensen en zorgwensen Keuze collectief of individueel Doelgroepen vanaf 55 jaar, zowel koop als huur Projectomvang woningen Zekerheid over huidige en toekomstige woonlasten Duurzaamheid optimaal Zorg omvat collectieve zorg en individuele zorg voor mens, woning en woonomgeving

7 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Voorbeeld doelstelling van een lokaal initiatief Een groep bewoners vormen die bij aanvang de volgende doelen stelt: Samen wonen en welbevinden en samen organiseren zorg: dit betekent een bewuste keuze voor een collectieve aanpak Optimaliseren zeggenschap over uiterlijk en indeling woning Optimaliseren verhouding prijs –kwaliteit voor woning en zorg, bij aanvang en in de toekomst c.q. optimaliseren zekerheid over kostenontwikkeling wonen én zorg nu en in de toekomst Zorgfonds opzetten ten behoeve van ‘stenen worden liquide’ en kunnen investeren in verbetering c.q. actualiseren van verhouding prijs – kwaliteit

8 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Een coöperatie als organisatie model Een groep senioren werkt samen om hun gezamenlijke doelen te realiseren c.q. een WWZcoöperatie realiseert de doelen van haar leden Een WWZcoöperatie is een vereniging met de bewoners als leden, waarmee overeenkomsten worden gesloten en de coöperatie sluit overeenkomsten met derden Lidmaatschapsovereenkomsten gaan over het recht op wonen en over geld lenen aan de WWZcooperatie De WWZcooperatie is eigenaar van de woningen Een WWZcooperatie kent zakelijke en maatschappelijke doelen Het bestuur bestaat uit vrijwilligers -dus gratis- die beleid maakt, de uitvoerenden zijn professionals Een WWZcoöperatie initieert, financiert en beheert het lokale project Zo’n coöperatie is uitgerust met kennis en kunde over wonen-, welbevinden en zorg- én op deze onderdelen over het optimaliseren van de verhouding kwaliteit - prijs.

9 WWZcooperatie: voobeelden

10 WWZcooperatie: nog een voorbeeld

11 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Van initiatief naar samen wonen: leren samenwerken door doen Lokaal initiatief Ophalen van informatie en die bespreken Oprichten van een WWZcooperatie Een locatie zoeken Zoeken naar aanvulling met nieuwe leden Organiseren financiering Bouwconcept selecteren Voorbereiden van samen wonen en organiseren van de zorg Samen gaan wonen en openingsfeest. Lokaal initiatief: er is een, vaak nog kleine, groep die iets willen en op zoek gaan naar informatie Ophalen van informatie en die bespreken: Samen vragen stellen en antwoorden zoeken. Er ontstaat een scherper beeld van gezamenlijke doelen Oprichten van een WWZcooperatie; statuten, (voorlopig) bestuur, reglementen en afspraken met belastingdienst Een locatie zoeken: zijn er locaties? Waar liggen die locaties, Voldoen die locaties aan de gestelde wensen? Er is zicht op een locatie. Zoeken naar aanvulling met nieuwe leden; de groep uitbreiden tot het aantal gewenste leden om te starten met het maken van plannen Organiseren financiering; welke financiers en principeafspraken maken Bouwconcept selecteren; welke bouwconcepten zijn er, wat past het best bij de gewenste kwaliteit en wat is dan de prijs, vergelijken derhalve Voorbereiden van samen wonen en organiseren van de zorg Samen gaan worden en openingsfeest.

12 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, maar dan toegespitst op senioren die een WWZcoöperatie willen opzetten: CPO-wwztoegespitst De essenties zijn: de toekomstige bewoners zijn opdrachtgever de WWZcooperatie wordt eigenaar van de woningen het proces is, nadat de locatie is vastgelegd, in tijd afgebakend optimalisatie verhouding prijs-kwaliteit betreft het realiseren maar ook het beheer en organisatie van wonen en zorg in de toekomst

13 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Een initiatiefgroep is een groep gelijkgestemden, die bewust zijn van veranderingen in de maatschappij waarin ieder afzonderlijk zich bewust is van komende veranderingen in eigen omstandigheden Samen willen anticiperen en zoeken naar een vorm van wonen, welbevinden en zorg die past bij de algemene en privé veranderingen De initiatiefnemers gaan op verkenning

14 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Op zoek naar informatie: vragen stellen en antwoorden zoeken: Wat zijn goede en minder goede voorbeelden van samen wonen? Wat zijn ervaringen tot nu toe? Wat betekent optimaliseren verhouding prijs –kwaliteit? Wat betekent dat financieel? Wenst de groep ondersteuning en waar gaat zij die zoeken en inhuren en welke afspraken over kosten worden gemaakt? Met wie nog meer samenwerken? Etc. De doelen en werkwijze van de groep worden steeds duidelijker

15 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Oprichten van een WWZcoöperatie Statuten en reglementen (voorlopig) bestuur Overleg belastingdienst De initiatiefgroep heeft een naam en kan handelend optreden

16 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Het verkrijgen van een locatie: Initiatiefnemers gaan op zoek naar een locatie Locatie vastleggen is noodzakelijk voor uitbreiding initiatiefgroep Steun van lokale ouderenbonden kan bij het zoeken naar locaties (zeer) gewenst zijn Zoeken bij gemeente, corporaties of andere grondeigenaren Er is een optie op een locatie vastgelegd

17 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Uitbreiden van de initiatiefgroep: publiciteit in lokale media en media van lokale ouderenbonden benaderen vrienden, bekenden, verenigingen etc. presentatie van de ideeën van de initiatiefgroep etc Er zijn voldoende leden om de volgende stap te zetten

18 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Organiseren van de financiering: De leden financieren een deel van de investering, bv tussen de 30 en 50% van de investering De overige financiële middelen worden gefinancierd door een bank of beleggers Met bank of beleggers worden principeafspraken gemaakt over de financiering van het project Er is een optie op financiering van het project

19 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Selecteren van een bouwconcept De leden hebben een lijst met wensen voor de woningen, zowel in tekst als met voorbeeldtekeningen Er zijn een aantal aanbieders van bouwconcepten benoemd De bouwconcepten worden vergeleken, hiervoor zijn criteria opgesteld Er vindt een selectie plaats en er wordt een keuze gemaakt Er is een bouwer, nu wordt het heel concreet

20 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Kwaliteiten en prijzen. Optimaliseren betekent veel kwaliteit voor een lage prijs. Dat kan door: de gewenste kwaliteiten goed te motiveren en beschrijven op alle kosten kritisch te zijn, dus niet alleen kijken naar de aannemer maar ook naar de grond- en ontwikkelkosten en vergunningen en toekomstig onderhoud en de financiering en kosten daarvan Én de resultaten van de aanpak door zelforganisatie vergelijken met aanbod in het nieuwe huur- of koopsegment voor vergelijkbare kwaliteit en met te verwachten huurstijgingen.

21 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Voorbereiden beheer en exploitatie en organisatie zorg, voorbeelden: Beschrijven van procesgang bij mutaties Selecteren van samenwerkingspartners voor zorg Goed invullen wat onderling wordt verstaan onder wederkerigheid Procesgang bij voorbereiding ledenvergadering Organiseren van de boekhouding Én organiseren van de verhuizing en het openingsfeest

22 Wonen Welbevinden Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Van initiatief naar bewoning vraagt veel kennis maar een grote gereedschapskist helpt daarbij: Voorbeelden andere groepen/initiatieven Contracten, ook lidmaatschap-overeenkomsten voor wonen (huurder of eigenaar) of lenen Werkvormen en voorbeeldbrieven Berekeningen maken Voorbeelden van kwaliteiten b.v. fysiek en proces Werkwijze om te vergelijken (bouwconcepten, financiering, zorgaanbiedingen) Werkwijze locaties zoeken Al werkende wordt de gereedschapskist steeds beter

23 Wonen Welbevinden-Zorg-coöperaties in de nieuwbouw
Hoe nu verder? Wij willen bij u in uw gemeente uitleg komen geven over kleinschalig wonen-welbevinden-zorg voor senioren. Wij doen dat op basis van no-cure no pay maar vragen u een verzoek voor een financiële bijdrage in te dienen bij uw gemeente, bv in het kader van WMO experimenten of bewonersbetrokkenheid. In de gereedschapskist hebben wij hiervoor een standaard brief. Contact kunt u opnemen met (tot de website in de lucht is) Jan van Wezel Telefoon: advies Of met Edith Mostert, u welbekend.


Download ppt "Kleinschalige woonzorg-voorzieningen"

Verwante presentaties


Ads door Google