De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Techniek en Zorg voor MBO en HBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Techniek en Zorg voor MBO en HBO"— Transcript van de presentatie:

1 Techniek en Zorg voor MBO en HBO
Projectleider ROC van Twente: Cristel Kooijman Projectleider Saxion: Dinie Holkers-Veltkamp

2

3 Het ontwikkelen en implementeren van de opleiding “Helpende Zorg, Welzijn en Technologie” (ROC van Twente) Studieroute Gezondheid & Technologie (Saxion)

4 De zorgvrager van morgen ?

5

6

7 Trends in zorg en welzijn
Consequenties Toegenomen vraag naar zorg Meer chronische ziekten Minder werkenden in de zorg Individuele zorgvraag wordt sterker gesteld Toegenomen bereidheid tot betaling voor eigen zorg Leiden effectievere genezing en preventie tot een toenemende vraag? Zorg kan thuis worden verleend Vergrijzing en ontgroening Individualisatie en emancipatie “Technology push”

8 Drie vragen ? 1. Hoe ziet de zorgvrager van de toekomst eruit? Graag in steekwoorden op de gele stickers 2. Welke ondersteuning vanuit de formele en informele zorg is dan wenselijk? Graag in steekwoorden op de groene stickers 3. Welke technologische toepassingen kunnen daarin ondersteunend zijn? Graag in steekwoorden op de roze stickers

9 Het ontwikkelen en implementeren van de opleiding
“Helpende Zorg, Welzijn en Technologie” (ROC van Twente)

10 Even wat feiten Het beroepscompetentiepofiel (BCP) is de basis van het kwalificatiedossier Het BCP Helpende is te lang niet meer aangepast: 2007 Regionaal project Helpende Zorg, Welzijn en Technologie (inmiddels wordt ook gewerkt aan landelijke keuzedeel zorg en techniek)

11 Projectplan / Projectdoelstelling
Helpenden opleiden voor de zorgvraag van morgen. Dit gaan we doen door: (a) te investeren in een brede, vernieuwende en voor de (met name allochtone en mannelijke) jeugd aantrekkelijke opleiding op het snijvlak van zorg, welzijn en technologie (b) tegelijkertijd de deelnemer werkervaring op te laten doen bij participerende instellingen

12 In samenwerking met: Gemeenten Instellingen uit de zorg en welzijn
Technische bedrijven Kenniscentrum Enkele voordelen: Bredere inzetbaarheid Meerdere doelgroepen naar zorg Aanzuigende werking op jongeren (jongens)

13 Projectplan Projectmatige aanpak (PDCA):
Analyse: wat wil het werkveld in Twente? Ontwerp: hoe zie de opleiding eruit? Realisatie / constructie (curriculum, lessen, materialen, ondersteuning docent en praktijkbegeleider) Test / evaluatie / revisie

14 Analyse / uitkomsten interviews
Hoe ziet de zorgvrager van de toekomst eruit? Wat is het beroepscompetentieprofiel van een Helpende (niveau 2)? De Helpende is voor de klant het aanspreekpunt Ondersteuning van de cliënt bij de inzet van hulpmiddelen (sociale innovatie) Begeleiding bij de bediening van apparatuur (bijvoorbeeld T.V. zenders instellen, personenalarmering)

15 Uitkomsten interviews
Elektronisch Klanten Dossier, computervaardigheid Zorg op afstand en domotica Tablet toepassen (assisteren bij …) Beeldschermzorg (assisteren bij de toepassing) Virtuele assistent / gaming Geef de student mee welke innovaties er zijn / wat zou anders kunnen? Preventie van materiele schade Denken en handelen vanuit de positie van de klant Bejegening, beleving en respect Serious Gaming

16 Uitkomsten interviews
Verdere verbreding Facilitaire taken, hospitality, koken, gezonde voeding, maaltijdbeleving, anti-pestbeleid ouderen, “active aging”: bewegen, til- en transfer Participeren bij de ontwikkeling: ja

17 En nu verder: ontwerpen en construeren

18 Ontwerp Formulering techniekaspecten binnen de kerntaken Helpende (kennis, vaardigheden en houding) Dit toetsen in de praktijk bij de instellingen Instructiedoelen

19 Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning

20 Kerntaak 2: Ondersteunen bij zelfstandig functioneren

21 Kerntaak 3: Organisatie- en professiegebonden taken

22 Ontwerp / Realisatie / Constructie
Van Instructiedoelen naar instructieontwerp Instructie strategieën passend bij de doelgroep Curriculum en lesplanontwikkeling / Leermiddelen Ondersteuning docent Ondersteuning praktijkopleider / werkbegeleider Focus op vakmanschap Actualisatie

23 Test / Evaluatie / Revisie
De pilot is een test van de opleiding Evaluatie formatief, gedurende de pilot Evaluatie summatief, achteraf Participeren? Neem contact op !

24 Studieroute Gezondheid & Technologie
Studieroute Gezondheid & Technologie: Voor wie is deze studieroute geschikt? Studieroute Gezondheid & Technologie Voor wie is deze studieroute geschikt? Iets vertellen over interesse in de menskant en de kant van de technologie ‘Met technologie méér zorg voor mensen’

25 Scenario’s advies 3 4 1 2 Zorg & Technologie Verpleegkunde Zorg
‘Gezondheidszorg en Toegepaste Technologie’ Binnen bestaande Wet BIG-erkenning (verpleegkundige) Huidige hbo-V Zorg & Technologie sterk geïntegreerd zwak geïntegreerd Geen WetBIG-erkenning Technologie in de zorg vanuit de technische sector ‘Zorg en Toegepaste Technologie’ Vanuit nieuwe Wet BIG-erkenning 3 4 1 2

26 Studieroute 40 %

27 Projectplan Projectmatige aanpak (PDCA):
Analyse (context- en behoefteanalyse) Ontwerp (taakanalyse en instructieontwerp) Realisatie / constructie (curriculum, lessen, materialen, ondersteuning docent en praktijkbegeleider) Test / evaluatie / revisie

28 Eigen opleidingsprofiel

29 Beroepsprofielen Opleidingsprofiel 4 beroepscompetenties: Zorgverlener
Innovator Coach Coördinator 4 ondersteunende rollen Professionele vaardigheden Beroepsprofielen

30 Op basis van….

31 De patiënt als spin in het web

32 Opzet studieroute

33 Zorg en ziekte

34 Opzet studieroute 4 3 2 1 Minor Bacheloropdracht bi/bu Lwp 8 Lwp 7

35 Opzet studieroute 4 3 2 1 Minor Bacheloropdracht bi/bu Lwp 7 Lwp 6
Afsluiting/ voorbereiding Lwp 7 Lwp 6 bi/bu Lwp 5 bi/bu 2 1 Lwp 1 Lwp 2 Lwp 3 Lwp 4 bi/bu

36 Doorlopende leerlijn Bachelor of Nursing Hoofdfase Leerjaar 1
Leerjaar 3 en 4 Uitstroomrichting Passende minor Werken Vervolgopleiding Professionele master Universitaire master Hoofdfase

37 Doorstroommogelijkheden
universiteit pre-master en master universiteit professionele master vervolg-opleidingen (post-HBO) vervolg-opleidingen (functiegericht) hbo-g&t

38 Bedankt voor de aandacht
Meer informatie / participeren?


Download ppt "Techniek en Zorg voor MBO en HBO"

Verwante presentaties


Ads door Google