De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie Ontwikkelplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie Ontwikkelplan"— Transcript van de presentatie:

1 Competentie Ontwikkelplan
COP

2 agenda Competentie ontwikkelplan: wat is het
Competenties: wat en waarom HBO-I model: beroepstaken Zoek en maak beroepsbeeld leerroute HBO-competenties Competentieontwikkelplan: Wat moet erin Maak een opzet

3 Onderdelen Competentieontwikkelplan (COP)
Visie op studie en beroep; Studievoortgang; Sterkte- zwakte analyse per competentie; Ontwikkeldoelen; Actieplan.

4 HBO-ICT Activiteiten

5 Ict is overal

6 OPBOUW CURRICULUM Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Business IT & Management ​Stage of Themasemester Specifiek Themasemester of Minor Afstudeeropdracht Game Development Software Engineering Cyber Security Technische Informatica Basisfase Verdiepingsfase Propedeuse na 1 jaar

7 LEERROUTE Technische Informatica
Hard- en Software Industrial Computing Embedded Systems Raspberry pi

8 CYBER SECURITY

9 LEERROUTE Software Engineering
Software/ Apps voor telefoon en (i)pads ontwerpen, bouwen en implementeren Programmeren Modelleren in UML

10 LEERROUTE Game Development
(Serious) Games ontwerpen en programmeren Game Play Interaction Design

11 LEERROUTE Business IT & Management
Bedrijfsprocessen analyseren Gebruikerseisen inventariseren Adviseren van ICT-oplossingen ICT-systemen implementeren

12 HBO-I domeinbeschrijving

13 opdracht Maak teams van 4
Kies een leerroute waar je in geïnteresseerd bent Geef aan welke beroepstaken belangrijk zijn voor die leerroute Geef een voorbeeld van wat ze in hun beroep doen Teken dit op een flap 20 minuten Vertel de rest.

14

15

16

17

18

19

20 Hbo-competenties

21 HBO competentie Deelcompetenties ICT Toelichting professioneel vakmanschap -planmatig werken -toepassing van (wetenschappelijke) kennis en inzichten -kwaliteit leveren - ondernemen Je hebt kennis en vaardigheden die van belang zijn voor jouw rol als professional in het ict-werkveld. Je kunt de kennis die je hebt opgedaan beoordelen op relevantie en op basis daarvan maak je keuzes voor het toepassen ervan bij het uitvoeren en oplossen van praktijkvraagstukken. Je hanteert daarbij een methodische werkwijze, stelt criteria op waaraan het resultaat moet voldoen en werkt volgens professionele ict-standaarden. Je hebt een internationale oriëntatie en ondernemende houding. onderzoekend vermogen -analyse en oordeelsvorming -onderzoeken -creativiteit* Je bent onderzoekend en brengt verschillende aspecten van een vraagstuk of probleem vanuit verschillende perspectieven in kaart. Je verzamelt relevante informatie uit erkende bronnen en analyseert en synthetiseert deze op systematische wijze. Op basis hiervan vorm je een oordeel en kom je tot een oplossing. Je kunt ongewone perspectieven gebruiken en daardoor gemakkelijker op nieuwe ideeën komen. leervermogen -reflecteren -zelfsturing Je bent in staat om op je eigen handelen te reflecteren en daarin sterktes en minder sterke kanten van jezelf te benoemen. Je staat open voor de visie en feedback van anderen en geeft, mede op basis hiervan sturing aan je ontwikkeling als ict-professional.

22 hbo-competentie deelcompetenties ICT toelichting communicatief vermogen -communiceren -rapporteren -klantgerichtheid Je bent sensitief, toegankelijk en overtuigend in je communicatie met uiteenlopende doelgroepen, waaronder klanten. Je neemt de vraag van de klant als uitgangspunt, maakt duidelijke afspraken en checkt of steeds aan de verwachtingen is voldaan. beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie -maatschappelijke verantwoordelijkheid en beroepsethiek Je weet wat er in de samenleving speelt en houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van het werk. Je bent je bewust van de betekenis van aangeleerde kennis en vaardigheden in de maatschappelijke context. Je beschikt over het vermogen om kennis kritisch te toetsen en te handelen volgens de geldende (beroeps)normen. samenwerken -samenwerken -leidinggeven Je bent in je samenwerking met collega’s zowel taak- als teamgericht om resultaten zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren. Je kunt functioneel leidinggeven aan een (project)team en teamleden stimuleren en motiveren. Je werkt goed samen met de klant.

23 Competentie ontwikkelplan Algemeen
Moet goed lopend verhaal worden. Moet voorblad en inhoudsopgave hebben. Op voorblad: Naam; Studentnummer; Periode waarop het COP betrekking heeft; Datum waarop het COP is opgesteld (Tot je stage daarna weer aanpassen); Naam van je loopbaanadviseur.

24 Visie op studie en beroep
Welke beroepstaken en beroepshandelingen spreken je aan? Welke minder? Leg uit waarom. Wat voor soort stage/werk zou je willen doen en wat wil je er leren? Welke themasemesters en keuzevakken zou je willen volgen? En waarom? Let op leg steeds uit waarom en geef argumenten.

25 Studievoortgang Hoeveel studiepunten heb je tot nu toe gehaald?
Welke studieonderdelen heb je niet gehaald? Weet je hoe dat kan dat je die studieonderdelen niet hebt gehaald? Geef bij studieonderdelen die je niet hebt gehaald aan wanneer en hoe je van plan bent de achterstand in te halen. Ga je volgen jaar studeren of later

26 Sterkte-zwakte analyse per competentie
Hierbij geef je aan hoe ver je een competentie hebt ontwikkeld. Schema invullen over hoe goed je een competentie beheerst op een schaal van 1 tot 5. Toelichting per score. Per competentie stand van zaken. Wat zou je in het kader van de betreffende competentie verder willen ontwikkelen? Let op: beargumenteer en geef voorbeelden!

27 Ontwikkeldoelen en actieplan
Formuleer voor het aankomend half jaar SMART ontwikkeldoelen. Actieplan: welke activiteit ga je ondernemen om je ontwikkeldoelen te bereiken en wanneer ga je dit doen? Let op bewijsvoering!

28 opdracht Teams van 5 Zelf:
Geef aan hoe ver je een competentie hebt ontwikkeld. (gebruik tabel in mapje) Schema invullen over hoe goed je een competentie beheerst op een schaal van 1 tot 5. Welk deel van die competentie denk je als eerste op het HBO te moeten ontwikkelen? Schrijf dit voor je zelf op met een argument Bespreek dit in je groep Verzamel uitkomsten op een flap en zoek overeenkomsten/verschillen …20 minuten… Presenteer

29 presentatietijd

30 Succes met je competentieontwikkeling


Download ppt "Competentie Ontwikkelplan"

Verwante presentaties


Ads door Google