De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIE INVLOED VAN MATERIALISME

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIE INVLOED VAN MATERIALISME"— Transcript van de presentatie:

1 DIE INVLOED VAN MATERIALISME
Les 1 vir 6 Januarie 2018

2 Die begeertes van die vlees [Ambisie].
As rentmeesters van materiële besittings moet ons fokus op hemelse sake wees en nie op aardse nie. “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is— die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” (1 Joh 2:15-17) Ons prioriteit. Ons begeertes. Die begeertes van die vlees [Ambisie]. Die begeertes van die oë [Gierigheid]. Die ydelheid van hierdie lewe [Narcisme]. Ons identiteit.

3 ONS PRIORITEIT “So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie.” (Lukas 14:33) Wanneer rykdom en besittings belangriker raak as ons verhouding met God, gee ons toe aan materialisme. In Lukas 14: het Jesus ons aangemoedig om na te dink oor ons prioriteite in hierdie lewe. As die begeertes van hierdie wêreld al ons aandag in beslag neem, bou ons die "toring" van die lewe op die verkeerde fondament. As jou prioriteit geld of persoonlike bevrediging is, moet jy onthou dat “Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie.” (Prediker 5:10)

4 DIE BEGEERTES VAN DIE VLEES [AMBISIE]
“En Hy sê vir hulle: ‘Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.’” (Lukas 12:15) God gee ons materiële seëninge, en die krag om dit te verkry en die vermoë om dit behoorlik te gebruik. Nietemin kan die begeerte om dinge te hê, belangriker wees as die belangrikste ding: ons ewige lewe (Lukas 12:15-21). God gee ons materiële seëninge wat ons kan administreer, en Hy sê vir ons: “en jou hart hom dan verhef, dat jy die HERE jou God vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.” (Deuteronomium 8:14).

5 DIE BEGEERTE VAN DIE OË [GIERIGHEID]
“Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.” (Mattheus 6:22) Advertensies wys foto's—meeste van die tyd onwerklik—wat daarop aandring dat ons dinge moet koop wat ons dalk nie eintlik nodig het nie. Gierigheid groei in ons wanneer ons die dinge wil hê wat ons oë sien. "Jy verdien dit", "bederf jouself", "as ek dit koop, kan ek my droom man/meisie hê.” Alles is fantasie. As ons gierigheid in ons harte toelaat, kan dit 'n valse godsdiens word. Dit bevredig nie die siel nie, maar ons "sondige natuur" (Galasiërs 5:16). Daarom het Jesus ons aangemoedig om ons oë op dit wat rein is te hou.

6 DIE YDELHEID VAN HIERDIE LEWE [NARCISME]
“Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.” (Filippense 2:3) Wat het Lucifer (Eseg. 28:17; Jes 14:14), Nebukadnésar (Dan 4:30) en die Fariseërs (Lukas 18: 11-12) in gemeen? Hulle was narcisties. Dit beteken hulle het 'n opgeblase mening van hulself gehad. As jy dink dat jy noodsaaklik is dat alles rondom jou moet draai, en almal moet weet dat jy beter as hulle is ... het jy 'n ernstige probleem: jy is nie 'n Christen nie (Romeine 12:3). Hierdie probleem hou gewoonlik verband met die liefde vir geld (1 Tim 6:10). Ryk mense—en diegene wat so wil wees—mag arrogant, hoogmoedig en selfsugtig wees sonder Jesus (Markus 10:25).

7 ONS IDENTITEIT Dienaars van materialisme Dienaars van God
“Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!.” (Matthew 6:24) Wat is ons identiteit? Dienaars van materialisme Dienaars van God Het almal ewe lief Hy het sy lewe vir ons gegee Ons is kinders van die Koning Hoe meer jy het, hoe beter is jy Jy is wat jy het

8 ONS IDENTITEIT Rentmeesterskap en materialisme raak alle areas van ons lewens. Ons identiteit hang af van wat ons kies. Ons kan rentmeesters of slawe wees van die dinge wat God ons gee. God gee ons materiële seëninge om te geniet en ons karakter te ontwikkel. Wanneer ons dit gebruik om God te eer en diegene wat Hy geskep het, te help, is ons geseënd. As ons materialisties word, sal ons daardie seën verloor. Kom ons aanbid ons Hemelse Vader wanneer ons die materiële dinge op aarde geniet, omdat Hy hulle aan ons gegee het.

9 “Bekeering is 'n werk wat die meeste mense nie waardeer nie
“Bekeering is 'n werk wat die meeste mense nie waardeer nie. Dit is nie maklik om 'n aardse, sondige karakter te verander nie, en om tot die besef van die onuitspreeklike liefde van Christus, die wonder van sy genade en die uitnemendheid van God te bring sodat siele met goddelike liefde onder die indruk van die hemelse verborgenhede, kom. Wanneer hulle hierdie dinge verstaan, lyk hul voormalige lewe walglik en haatlik. Hulle haat sonde en breek hul hart voor God, hulle omhels Christus as die lewe en vreugde van die siel. Hulle verloën hul voormalige genot. Hulle het 'n nuwe gedagte, nuwe gevoelens, nuwe belangstelling, nuwe wil; hulle hartseer en begeertes en liefdes is nuut. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oog en die trots van die lewe wat tot dusver voor Christus verkies is, word nou van die hand gewys en Christus is die wonder van die lewe, die kroon van vreugde. Die Hemel, wat nooit begeerlik was nie, word nou in sy rykdom en glorie beskou, en hulle beskou dit as hul toekomstige huis, waar hulle die Een sal sien, liefhê en prys, wat hulle verlos het met Sy kosbare bloed.” E.G.W. (To Be Like Jesus, December 8)


Download ppt "DIE INVLOED VAN MATERIALISME"

Verwante presentaties


Ads door Google