De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOFN 24 oktober 2015 Welkom… …op deze informatiebijeenkomst voor en door obligatiehouders. SOFN-bestuur is volledig onafhankelijk! Start voor steungroep:

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOFN 24 oktober 2015 Welkom… …op deze informatiebijeenkomst voor en door obligatiehouders. SOFN-bestuur is volledig onafhankelijk! Start voor steungroep:"— Transcript van de presentatie:

1 SOFN 24 oktober 2015 Welkom… …op deze informatiebijeenkomst voor en door obligatiehouders. SOFN-bestuur is volledig onafhankelijk! Start voor steungroep: om 12 uur precies. (Heeft u de lijst getekend?)

2 SOFN 24 oktober 2015 Stichting onderpanden Floresteca (SOF) Samenstelling bestuur: Ad Houtman, voorzitter Hester van Rees, secretaris Jaap Overvoorde Ron van Eck Laurens Brouns, namens Floresteca BV

3 SOFN 24 oktober 2015 Doelstelling van de stichting  toezicht houden op de onderpanden voor de obligatiehouders, die het informatiememorandum hebben getekend.  Daarbij medewerking verlenen aan collectiveren* en eventuele ruilverkaveling.  Eventueel toestemming verlenen voor verkoop aan beleggers; hierbij wordt dan bewaakt dat de restantschuld van een dekking van 110% onderpand is voorzien  Bewaken van de afspraak dat Floresteca BV zorgdraagt voor 110% onderpand  overleg met Floresteca BV over aanpassingen van de onderpanden op grond van het laatste Pöryrapport over 2014

4 SOFN 24 oktober 2015 Activiteiten tussen oktober 2014 en oktober 2015  inventariseren van de effecten op de onder toezicht te brengen onderpanden door de keuze van de deelnemers voor: variant 1: IM variant 2: Werkgroep Alternatief variant 3: alternatief groep Frans Vermeulen  soepele opstelling van Floresteca BV met betrekking tot de sluitingstermijn gaf duidelijkheid rond midden december 2014  Intentie in januari zorg te dragen voor overdracht van verantwoordelijkheid naar stichting onderpanden

5 SOFN 24 oktober 2015 Parallelle activiteiten:  controle door Jaap Overvoorde en Ad Houtman op het kantoor van Satt  Opgedane conclusies: zorgvuldige registratie van verplichtingen aan participatiehouders en obligatiehouders. Onvoldoende beveiliging dat slechts met toestemming, vast te stellen door het verstrekken van de handtekening, van de participant of de obligatiehouders mutaties worden aangebracht. Via steekproeven feitelijk getoetst, naar tevredenheid

6 SOFN 24 oktober 2015 Voortgang vanaf 1 januari 2015  de afgesproken gang naar de notaris van voorzitter en secretaris werd niet, conform afspraak, georganiseerd in januari 2015.  Verklaring vanuit Floresteca BV, op grond van de optimalisering van de opbrengsten bij de eindkap wordt een alternatief uitgewerkt.  Mutaties bij Satt leiden tot kosten, daardoor worden activiteiten uitgesteld tot duidelijk is wat de nieuwe aanpak wordt.

7 SOFN 24 oktober 2015 Gesignaleerd risico  met de eindkap in zicht is nog eens kritisch gekeken naar de fiscale regelingen, die bij de start in 1995 zijn bedacht.  Conclusies: gelet op mogelijk gewijzigde opvattingen binnen Brazilië is het verstandig via een nieuwe rechtspersoon, waarin de positie van de obligatiehouders die van een stille vennoot is, te voldoen aan de voorwaarden om in Brazilië een minimale belastingdruk te realiseren. Gelet op het belang voor de obligatiehouders dat bij opbrengst zoveel mogelijk en zo snel mogelijk kan worden afgelost heeft het bestuur besloten ruimte te nemen deze variant te onderzoeken

8 SOFN 24 oktober 2015  De door Floresteca BV voorgestelde oplossing is door het bestuur kritisch bevraagd en getoetst.  Resultaat: voorgestelde richting kan verder uitgewerkt worden, toegankelijk memorandum voor obligatiehouders wordt verwacht voor 31/12/2015.  Uitgangspunten beoordeling: variant moet minimaal voldoen aan de uitgangspunten in het informatiememorandum, mag niet slechter zijn het aan te bieden memorandum moet toegankelijk zijn voor alle betrokkenen. (de obligatiehouders) Hoofdafweging: de uit de nieuwe rechtspersoon voortvloeiende belastingheffing geeft Floresteca BV meer ruimte tot aflossing van de verplichtingen dan de huidige situatie. De risico's mogen in deze nieuwe variant niet groter zijn dan in de oude.

9 SOFN 24 oktober 2015 Punten van zorg:  uitwerken alternatief kost tijd  juridische risico's dienen wellicht door SOFN en SOF nog te worden getoetst Kansen:  minder belastingafdracht geeft meer financiële middelen voor aflossing aan de obligatiehouders  Gewijzigde rechtspersoon maakt de kans iets groter dat tussentijds geïnteresseerde beleggers kunnen worden gevonden, zodat variant 1,2 of drie van het informatiememorandum misschien tot eerdere aflossing leidt. Gelet op de huidige ervaringen wordt de kans van verhandeling aan beleggers groter dan nu, maar niet erg groot ingeschat.

10 SOFN 24 oktober 2015 Waar gaat SOF wel op letten en waarop niet :  SOF ziet toe op de onderpanden van de deelnemers aan het IM, bewaakt dat dit op 110% van de af te lossen schuld wordt gehandhaafd.  Deelnemers in de variant Werkgroep Alternatief hebben zelf wel of geen onderpanden; ze hebben niet de garantie van 110% onderpanden voor de af te lossen schuld en zullen zelf moeten bekijken of hun onderpanden voldoende zijn. Die onderpanden zullen geregistreerd blijven bij Satt of het ontwikkelen alternatief*. Die deelnemers die geen onderpanden hebben zullen deze in de toekomst ook niet krijgen; in plaats daarvan ontvangen ze samengestelde rente.

11 SOFN 24 oktober 2015 Heeft u vragen.  Voor zover mogelijk zal ik op uw vraag ingaan  in het programma is later in de bijeenkomst ruimte voor de heer Brouns van Floresteca BV om nader op vragen in te gaan

12 SOFN 24 oktober 2015 Voeg tekst in:  Opsomming

13 SOFN 24 oktober 2015 Voeg tekst in:  Opsomming

14 SOFN 24 oktober 2015 Voeg tekst in:  Opsomming

15 SOFN 24 oktober 2015 Voeg tekst in:  Opsomming


Download ppt "SOFN 24 oktober 2015 Welkom… …op deze informatiebijeenkomst voor en door obligatiehouders. SOFN-bestuur is volledig onafhankelijk! Start voor steungroep:"

Verwante presentaties


Ads door Google