De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bosatex bodemsanering”; een zorg minder dhr. P.N.M. Wennekes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bosatex bodemsanering”; een zorg minder dhr. P.N.M. Wennekes."— Transcript van de presentatie:

1 “Bosatex bodemsanering”; een zorg minder dhr. P.N.M. Wennekes

2  Kern van het convenant  Financiële afspraak  Belang deelname  Overzicht deelname  PR Bosatex  Organisatie  Vervolg Bosatex

3  Branche afspraak  Bijzonder karakter; uitzondering op reguliere bedrijvenregeling subsidie  Financiële en organisatorische afspraak  Rekening houden met draagkracht  Probleemoplossend; financiering en uitvoering Kern van het convenant

4 Financiële afspraak  Bosatex fonds bestaande uit deelnemersbijdragen en overheidsbijdrage  Keuzemogelijkheid voor deelnemer: - vaste bijdrage, gerelateerd aan de omzet - bijdrage als percentage van de werkelijke kosten

5  Duidelijkheid op basis van financieringsregelingen  Keuzevrijheid: bijdrage op basis van omzet of 25% subsidie van werkelijke kosten  Zekerheid  Bosatex vrijwaart deelnemer onmiddellijk  Geen risico’s voor tegenvallende kosten; overheid staat garant; maximale aanspraak op borgstellingsregelingen  Bijdrage overheid groter dan bij bedrijvenregeling  Splitsing bronsanering en grondwatersanering mogelijk  In overleg minimale gebruiksbeperkingen  Deelname is overdraagbaar aan opvolger of koper Belang deelname

6  Handhaving in de komende jaren door Bevoegd Gezag voor alle mogelijk verontreinigde locaties  Verplicht een inventariserend onderzoek met eventueel daaropvolgend onderzoek en saneringsaanpak  Of: een verklaring van Bevoegd Gezag dat er geen bodemverontreiniging is  Conclusie: nu actie ondernemen, met mogelijkheid voor een goed aanbod voor IVO (Netex / TKT) Belang deelname

7 Werving aanmeldingen  Voor 2008: 150 deelnemers / 80% Netex probleemeigenaren  Registratie aanmeldingen (dossier per lokatie):  Bedrijfskerngegevens  (Historische) feiten bodemsituatie  Kopie uitgevoerde bodemonderzoeken  Getekend aanmeldformulier (incl. KvK)  Registratie; potentieel en behandelde lokaties

8 Aanmeldingen

9  Duidelijke profilering van voordelen Bosatex  Realisatie maximale deelname Bosatex (minimaal volgens de kwantitatieve afspraken)  Positieve PR voor bodemsanering in Nederland P.R. Bosatex; Doelstellingen

10  Thema-avonden: focus op aanmeldingen, voortgang en mogelijkheid tot het stellen van vragen (deels i.s.m. BSB’s)  Internetsite: www.bosatex.nl  Nieuwsbrieven + nieuwsitems op internetsite (Netex en Bosatex)  Documentatie / mailingen  Publicaties P.R. Bosatex

11  Organisatie Netex  Projectgroep Bosatex (PGB)  Uitvoering inventariserende onderzoeken  Branche specifieke technische aanpak  Overleg VROM  Overleg Bodemcentrum Werkprogramma voorbereiding Bosatex

12  Overleg met overheid; maken aanvullende afspraken  Organisatorische begeleiding en contactpersoon bedrijven -> dhr. M. Verhees  Technologisch advies -> TKT, dhr. M. Rep  Netex Commissie RTMG; inhoudelijke bespreking voortgang Organisatie Netex

13  Projectprogramma Bosatex  Taakverdeling en werkgroepen  Projectgroep Bosatex:  Bodemplus  Bevoegde Overheden  Netex / TKT  Bodemcentrum Projectgroep Bosatex (PGB)

14  Vastleggen specificatie IVO (overleg en akkoord Bevoegde Overheden)  Voor locaties waar nu of in het verleden textielreinigings- activiteiten zijn uitgevoerd en waarvan nog geen bodem- onderzoekresultaten bekend zijn  Onderzoek resultaat:  Wel -> aanmelding Bosatex  Niet -> vooralsnog geen verdere acties (registratie/aanmelding Bosatex)  Selectie 2-3 aannemers landelijk georganiseerde uitvoering door Netex / TKT Werkprogramma Bosatex I Uitvoering Inventariserende Onderzoeken

15 Branchespecifieke Technische aanpak  Ontwikkelen Specifieke Bosatex aanpak  Werkmethodiek saneringsaanpak (aansluiting Bodemcentrum)  Overleg Bevoegde Overheden / VROM / Bodemplus Werkprogramma Bosatex II

16 Overleg VROM:  Inhoud (model) deelnemersovereenkomst (inschrijving)  Oprichting Stichting Bosatex  Afspraken organisatie, statuten, financiën en uitvoering Werkprogramma Bosatex III

17 Overleg Bodemcentrum:  Bosatex: branchebrede collectieve aanpak  Bodemcentrum: een totaaloplossing voor alle bedrijven  Onderzoek: uitvoering Bosatexregeling deels via Bodemcentrum Werkprogramma Bosatex IV

18  Voorwaarde: Akkoord Brussel  Actieve werving deelnemers: op naar de 150!  Uitwerking technische afspraken convenant  Uitwerken organisatorische afspraken convenant  Betrokkenheid bevoegd gezag Vervolgtraject

19

20 Geslaagde collectieve saneringsaanpak Textielreinigingsbranche door eendrachtige samenwerking Dank voor uw aandacht Bosatex 2015


Download ppt "“Bosatex bodemsanering”; een zorg minder dhr. P.N.M. Wennekes."

Verwante presentaties


Ads door Google