De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bosatex bodemsanering”; een zorg minder

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bosatex bodemsanering”; een zorg minder"— Transcript van de presentatie:

1 “Bosatex bodemsanering”; een zorg minder
dhr. P.N.M. Wennekes

2 Bosatex Kern van het convenant Financiële afspraak Belang deelname
Overzicht deelname PR Bosatex Organisatie Vervolg

3 Kern van het convenant Branche afspraak
Bijzonder karakter; uitzondering op reguliere bedrijvenregeling subsidie Financiële en organisatorische afspraak Rekening houden met draagkracht Probleemoplossend; financiering en uitvoering

4 Financiële afspraak Bosatex fonds bestaande uit deelnemersbijdragen en overheidsbijdrage Keuzemogelijkheid voor deelnemer: - vaste bijdrage, gerelateerd aan de omzet - bijdrage als percentage van de werkelijke kosten

5 Belang deelname Duidelijkheid op basis van financieringsregelingen
Keuzevrijheid: bijdrage op basis van omzet of 25% subsidie van werkelijke kosten Zekerheid Bosatex vrijwaart deelnemer onmiddellijk Geen risico’s voor tegenvallende kosten; overheid staat garant; maximale aanspraak op borgstellingsregelingen Bijdrage overheid groter dan bij bedrijvenregeling Splitsing bronsanering en grondwatersanering mogelijk In overleg minimale gebruiksbeperkingen Deelname is overdraagbaar aan opvolger of koper

6 Belang deelname Handhaving in de komende jaren door Bevoegd Gezag voor alle mogelijk verontreinigde locaties Verplicht een inventariserend onderzoek met eventueel daaropvolgend onderzoek en saneringsaanpak Of: een verklaring van Bevoegd Gezag dat er geen bodemverontreiniging is Conclusie: nu actie ondernemen, met mogelijkheid voor een goed aanbod voor IVO (Netex / TKT)

7 Werving aanmeldingen Voor 2008: 150 deelnemers / 80% Netex probleemeigenaren Registratie aanmeldingen (dossier per lokatie): Bedrijfskerngegevens (Historische) feiten bodemsituatie Kopie uitgevoerde bodemonderzoeken Getekend aanmeldformulier (incl. KvK) Registratie; potentieel en behandelde lokaties

8 Aanmeldingen

9 P.R. Bosatex; Doelstellingen
Duidelijke profilering van voordelen Bosatex Realisatie maximale deelname Bosatex (minimaal volgens de kwantitatieve afspraken) Positieve PR voor bodemsanering in Nederland

10 P.R. Bosatex Thema-avonden: focus op aanmeldingen, voortgang en mogelijkheid tot het stellen van vragen (deels i.s.m. BSB’s) Internetsite: Nieuwsbrieven + nieuwsitems op internetsite (Netex en Bosatex) Documentatie / mailingen Publicaties

11 Werkprogramma voorbereiding Bosatex
Organisatie Netex Projectgroep Bosatex (PGB) Uitvoering inventariserende onderzoeken Branche specifieke technische aanpak Overleg VROM Overleg Bodemcentrum

12 Organisatie Netex Overleg met overheid; maken aanvullende afspraken
Organisatorische begeleiding en contactpersoon bedrijven -> dhr. M. Verhees Technologisch advies -> TKT, dhr. M. Rep Netex Commissie RTMG; inhoudelijke bespreking voortgang

13 Projectgroep Bosatex (PGB)
Projectprogramma Bosatex Taakverdeling en werkgroepen Projectgroep Bosatex: Bodemplus Bevoegde Overheden Netex / TKT Bodemcentrum

14 Werkprogramma Bosatex I Uitvoering Inventariserende Onderzoeken
Vastleggen specificatie IVO (overleg en akkoord Bevoegde Overheden) Voor locaties waar nu of in het verleden textielreinigings- activiteiten zijn uitgevoerd en waarvan nog geen bodem- onderzoekresultaten bekend zijn Onderzoek resultaat: Wel -> aanmelding Bosatex Niet -> vooralsnog geen verdere acties (registratie/aanmelding Bosatex) Selectie 2-3 aannemers landelijk georganiseerde uitvoering door Netex / TKT

15 Werkprogramma Bosatex II
Branchespecifieke Technische aanpak Ontwikkelen Specifieke Bosatex aanpak Werkmethodiek saneringsaanpak (aansluiting Bodemcentrum) Overleg Bevoegde Overheden / VROM / Bodemplus

16 Werkprogramma Bosatex III
Overleg VROM: Inhoud (model) deelnemersovereenkomst (inschrijving) Oprichting Stichting Bosatex Afspraken organisatie, statuten, financiën en uitvoering

17 Werkprogramma Bosatex IV
Overleg Bodemcentrum: Bosatex: branchebrede collectieve aanpak Bodemcentrum: een totaaloplossing voor alle bedrijven Onderzoek: uitvoering Bosatexregeling deels via Bodemcentrum

18 Vervolgtraject Voorwaarde: Akkoord Brussel
Actieve werving deelnemers: op naar de 150! Uitwerking technische afspraken convenant Uitwerken organisatorische afspraken convenant Betrokkenheid bevoegd gezag

19

20 Bosatex 2015 Geslaagde collectieve saneringsaanpak Textielreinigingsbranche door eendrachtige samenwerking Dank voor uw aandacht


Download ppt "“Bosatex bodemsanering”; een zorg minder"

Verwante presentaties


Ads door Google