De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeden praktisch bekeken Bieke Van Severen 1BaO C SADAN-Opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeden praktisch bekeken Bieke Van Severen 1BaO C SADAN-Opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeden praktisch bekeken Bieke Van Severen 1BaO C SADAN-Opdracht

2 Boek: Opvoeden praktisch bekeken Auteur: Dorothea Timmers- Huigens  Dorothea  Grondlegger Theorie van ervaringsordening  Psycholoog NIP  Schrijft boeken en artikels

3 Hoofdstuk 1: ouders van toen; ouders van nu 1.1. Veranderende houding  Kinderen is cultureel- en tijbepalend.  Ouders individueel verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind: westerse wereld vanaf jaren 70 van de 20 ste eeuw  Ouders niet kunnen voldoen aan basisbehoeften van het kind, kind geen kans om kind te zijn  Waar mensen leven in het verband groot- familie, nemen familieleden groot deel van de opvoeding op zich  Mensen nog in vaste sociale verbanden leven, voeden buren, kennissen en vrienden mee op

4  Ouder-kindrelatie en de opvoeding worden bedreigd  Mensen kunnen hun kindertal niet plannen, waardoor mensen zich soms ongewenst voelen  Bedreigingen: armoede, tegenslagen, ziekte en sterfte  Huisvestiging was krap en onhygiënisch  Door de zorg van de nieuwe generatie ontstond: ouder en kind zorg

5 1.2 Dat wat altijd blijft  Opvoeden is een natuurlijk handelen  Ouder/ volwassene en jong/ de opvoedeling  Natuurlijke drang om kind te verzorgen, te koesteren en te voeden  Kind richt zich van nature op de moeder/ verzorger  Opvoeden bestaat uit disciplineren en corrigeren van ongewenst gedrag  Opvoeden heeft twee doelen: Biologisch doel: de volwassenheid Maatschappelijk doel: deelnemen aan de economisch-sociale zorg van de maatschappij als geheel

6 1.3 Opvoeden in een snel veranderde maatschappij  Volwassenheid is het doel van de opvoeding  2 soorten volwassenheid: Biologische volwassenheid Culturele volwassenheid  Ouders kunnen al hun kindertal plannen  Maar geen duidelijkheid naar de toekomst van hun kinderen  Opvoeders kunnen geen pasklare antwoorden meer geven aan de kinderen  Zelfverantwoordelijkheid van kinderen wordt steeds op een jongere leeftijd belangrijk

7 1.4 Maatschappelijke tendensen  Iedere tijd heeft zijn eigen problematieken  Democratisering: Mondige mensen laten zich niet zeggen wat ze al dan niet moeten geloven en doen. Democratisering en mondigheid van mensen verhoogt de draaglast van het opvoeden omdat ieder zijn eigen opvoedingsstrategie moet kiezen.  Individualisering: Meest genoemde factor. Een mens kiest voor zichzelf en is verantwoordelijk voor zichzelf.  Mondialisering: Wie keuzes moet maken, moet consequenties kunnen afwegen en niet iedereen kan consequenties van opvoedingskeuzes even makkelijk overzien. Dat verhoogt de draaglast ook.

8  Fragmentarisering: Mensen leven in deze tijd in verschillende fragmenten van het leven, in andere rollen en er is andere kleding en ander taalgebruik in die verschillende fragmenten.  Consumentisme: Mensen zijn gewend dat oplossingen voor problemen te koop zijn. Dar is in de opvoedingssituatie niet zo.  Flexibilisering van de levensloop: De zekerheid van een voorspelbaar bestaan heeft plaats gemaakt voor de vrijheid van de keuzebiografie.

9 1.5 Multiculturele samenleving  Cultuur en culturele verschillen volgens Pinto :  3 culturen :  F- culturen: Culturen met een fijnmazige structuur  M-culturen: Culturen met een gemengde structuur  G-culturen: Culturen met een grofmazige structuur CategorieF-cultuurG-cultuurM-cultuur Wereldbeeld en levensbeschouwin g Doel van het leven is traditioneel bepaald De maalbaarheid van het bestaan is belangrijk Wisselende loyaliteit, dan aan groep, dan aan individu Status, aanzien, omgaan met vreemden; vrienden en vijanden Goede naam in de groep is belangrijk, verplichting aan de familiegroep Acceptatie en zekerheid opbouwen, zelfstandig zelfverzekerd gedrag geeft individuele status Statusverwarring en mediatie tussen culturen zijn beide aanwezig

10 Besluit De opvoedingsstijl nu verschilt in vele gevallen met de opvoedingsstijl waarmee de grootouders werden grootgebracht.


Download ppt "Opvoeden praktisch bekeken Bieke Van Severen 1BaO C SADAN-Opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google