De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Floresteca BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Floresteca BV"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Floresteca BV
Vergadering SOFN oktober 2015

2 Inleiding Introductie Vorige Obligatiehouders vergadering juni 2014
30 minuten spreektijd Vragen & Antwoorden website Floresteca Individuele vragen: of Vandaag antwoord op vraagstelling SOFN: Continuïteit Floresteca? Prognose schema Rente & Aflossingen?

3 Algemeen Deel I ALGEMENE INFORMATIE

4 Floresteca op hoofdlijnen
Bosbouwbedrijf 100% focus op teakteelt in Brazilië. Kerntaken: Aanplanten Onderhouden Kappen en verkopen (kapopbrengsten) Totaal aantal aangeplant ha Natuurgebied onder beheer ha Werkverschaffing aan mensen Totale schuldpositie Floresteca Groep EUR 196 miljoen Geprognosticeerde kapopbrengsten EUR [x] P14

5 Belanghebbenden (updaten naar 31.12.2015)
Financieel belanghebbenden: ATF/GoodWood 8,898 ha Quadris ha + EUR 39 miljoen lening Global Forestry Growth Fund ha USA instituten 4,920 ha + EUR 13 miljoen lening Ca 850 Obligatiehouders: Euro 118 miljoen lening Overige leninggevers: Euro 16 miljoen lening Aandeelhouders/oprichters: Vader en zoon S. Coutinho, L. Brouns en H. van Druten

6 Rekening en Verantwoording:
FLORESTECA COMMUNICEERT OPEN, TRANSPARANT EN INHOUDELIJK Jaarrekening Mazars Accountants Dunningsrapport Mazars Accountants Waarderapport Pöyry Bosbouwconsultants Management Plan Nieuwsbrieven Website met individueel overzicht obligatie Kwartaal rapportage aan obligatiehouders Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland (SOFN) Kwartaal vergaderingen SOFN - Floresteca Inzicht in cijfers, financiële modellen Website en nieuwsbrief SOFN

7 Algemeen Deel II CONTINUÏTEIT

8 Continuiteit Floresteca – Financieringslasten NL
Obligaties/schulden expireren vanaf 2012 als volgt UPDATEN:

9 Continuiteit - Financieringslasten Floresteca Brazilië:
Ter financiering van operationele kosten, werkkapitaal export en aflossingen aan Floresteca Nederland is de cumulatieve bankschuld opgelopen naar USD 30 M Jaarlijkse rentelast circa USD 2,5 M Aflossing in 8 jaar Jaarlijkse cash out: USD 6

10 Continuiteit Floresteca – aangepaste obligaties

11 Conitinuiteit Floresteca – aanpassing obligaties
Continuïteit is afhankelijk van de bereidwilligheid obligatiehouders om kapopbrengsten af te wachten Status: Stand Categorieën Totaal in EUR Obv Bedrag IM IM Akkoord: 54,4% IM Conversie 0,0% BFR&GZ 12,8% Werkgroep 19,6% Prolongatie / leningovereenkomst 2,6% Subtotaal Herstructurering: 89,4% IM niet akkoord 9,4% IM niet akkoord / Betalingsregeling 1,2% Totaal IM gegadigden 100,0%

12 Continuiteit: Vergelijking IM en alternatieven
Wijzingsvoorstel (IM) Juni 2012 Alternatief BFRG Alternatief Werkgroep Ingangsdatum 1 januari 2013 Pandrecht middels: Stichting Onderpanden Floresteca Bestaand Pandrecht indien van toepassing Verkoop verpande certificaten Ja Nee Communicatie en controle middels: Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland Eenmalige compensatie N.V.T. 3% over initiële inschrijvingsbedrag

13 Conitinuiteit Floresteca – alternatieven:
Aanvragen faillissement Aanvragen surseance van betaling Beide opties kosten veel tijd en geld Opbrengst ongewis maar ongetwijfeld stuk lager dan kapopbrengsten Kapopbrengsten totaal t/m 2034 = [bedrag] CONCLUSIE: JA, FLORESTECA IS SOLVABEL

14 Prognose schema Rente & Aflossingen
Algemeen Deel III Prognose schema Rente & Aflossingen

15 Kapopbrengsten Mogelijke omzetkanalen:
Verkoop van ongekapte bomen aan beleggingsinstellingen (GoodWood, Quadris, Global Forestry). Hier was de aflossing van de obligaties in eerste instantie op gebaseerd. Verkoop ongekapte bomen aan institutionele beleggers Kapopbrengsten voor Floresteca’s obligatiehouders

16 Kapopbrengsten - eindkap:

17 Kapopbrengsten – jaarlijkse update
Pöyry Rapporten 2013 vs 2014 Tabel productie rapport 2013 vs 2014 Tabel teak prijzen rapport 2013 vs 2014

18 Kapopbrengsten – een natuurproduct
Productie Tabel productie rapport 2013 vs 2014 Grond Klimaat Sites Grafieken best/middle/worst sites Impact /- 20%

19 Kapopbrengsten – afhankelijkheid markt Azië
Prijzen grondstof teak hout Aanpassing teak prijzen rapport 2013 vs 2014 Grafiek grondstoffen algemeen Grafiek rente Plantage teak : aanbod Midden Amerika afzwakkende Aziatische markten Impact /- 15%

20 Kapopbrengsten - uitgangspunten
Uitgangspunten grafieken kapopbrengsten: Kubieke meter productie als in Production Model 2014 Spotprijzen als in Economic Model 2014 Jaarlijkse prijsstijgingen als in Economic Model 2014 USD : EUR = 1,30 (10 jaars gemiddelde) Operationele kosten en financieringslasten als in onderliggende berekeningen .

21 Kapopbrengsten – eigendomsverdeling

22 Kapopbrengsten Floresteca – rapport 2014:

23 Aflossing Obligaties – IM:

24 Aflossing obligaties – rapport 2013:

25 Aflossing obligaties – rapport 2014:

26 Aflossing hoofdsom – IM / 2013 / 2014:

27 Kapopbrengsten – prognoses gegarandeerd?
Kan Floresteca garanderen dat prognoses cash flow uitkomen? De gegevens in de volgende grafieken zijn ons best mogelijke inschatting o.b.v. de gegevens die we nu kennen. We zijn echter uiteindelijk afhankelijk van financiers, natuur en markt. Dat laat zich over een lange periode nooit exact voorspellen. Dus nee, de uitkomsten kunnen we niet garanderen! Maar zelfs pessimistische scenario's wijzen uit dat inleg plus rendement uitgekeerd kan worden. Zij het later dan eerder voorzien.

28 Actiepunten verbeteren cash flow:
Verkoop teak assets om schuld Floresteca Brazilië af te lossen. Gevolg: minder risico en geen aflossingen en rente aan banken uit kapopbrengsten. Kosten worden zoveel mogelijk bespaard Geen nieuwe aanplanten Minder personeel: van naar 250 Kleiner kantoor Opschorten beloning directie Herstructureren activa Floresteca middels certificaten op aandelen (zie ook presentatie Stichting Onderpanden). Voordelen: Voorwaarden scheppen voor vernieuwde verhandelbaarheid bij aantrekkende beleggingsmarkten Fiscale besparing van 8 a 9 %

29 Conclusies: Geen oplossing zonder uw medewerking
Obligatie voorwaarden zijn voor 90% aangepast. Sommige obligaties lopen af op 1 jan 2018. Alle geschetste oplossingen kosten tijd (langer dan 2018) Floresteca is kritisch op kosten Floresteca werkt aan optimalisatie cash flow Basis scenario: Betaling vindt plaats uit kapopbrengsten Kapopbrengsten zijn afhankelijk van externe factoren Kapopbrengsten zijn voldoende voor betalen inleg en rendement Floresteca werkt daartoe graag met u en SOFN samen

30 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Presentatie Floresteca BV"

Verwante presentaties


Ads door Google