De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M/V/X/Y/…. Erkenning genderidentiteit Wat zegt de transwet vandaag? Hoe wil çavaria de regelgeving aanpassen? Waar moet nog op ingezet worden mbt transgender?

Verwante presentaties


Presentatie over: "M/V/X/Y/…. Erkenning genderidentiteit Wat zegt de transwet vandaag? Hoe wil çavaria de regelgeving aanpassen? Waar moet nog op ingezet worden mbt transgender?"— Transcript van de presentatie:

1 M/V/X/Y/…. Erkenning genderidentiteit Wat zegt de transwet vandaag? Hoe wil çavaria de regelgeving aanpassen? Waar moet nog op ingezet worden mbt transgender?

2 Transgender Travestie Transgenderisme Transseksualiteit www.genderindeblender.be

3 Elke Belg of elke in de bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling die: 1. Van de overtuiging is van het andere geslacht te zijn 2. Het lichaam zoveel als mogelijk is vanuit medisch oogpunt aan dat geslacht aangepast heeft kan deze overtuiging aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wet betreffende de transseksualiteit

4  Diversiteit in genderidentiteiten wordt in de huidige geslachtsregistratie niet erkend.  Gendervariante personen zouden het recht moeten hebben om hun voornaam en de vermelding van hun geslacht te veranderen, zonder dat daar medische, fysieke of andere eisen worden aan gekoppeld, of een derde over dient te oordelen.  Gendervariante personen zouden een derde optie of blanco optie moeten kunnen aankruisen. Wet betreffende de transseksualiteit

5 Voorwaarden voor een voornaamswijziging: 1° dat betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren = medische diagnose door psychiater 2° dat betrokkene een hormonale substitutietherapie ondergaat of heeft ondergaan, om de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waartoe de betrokkene overtuigd is te behoren te induceren; = attest medische behandeling door endicrinoloog 3° dat de voornaamsverandering een essentieel gegeven is bij de rolomkering.

6 Voorwaarden voor een voornaamswijziging Hormoongebruik is een voorwaarde om van naam te veranderen. Dit is in strijd met de Yogyakartaprincipes, die stellen dat "niemand verplicht mag worden medische procedures (zoals chirurgie), sterilisatie of hormonale therapie te ondergaan vooraleer hij wettelijke erkenning krijgt voor zijn/ haar genderidentiteit

7 . Voorwaarden voor een geslachtsregistratie wijziging: Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van de psychiater en de chirurg, in de hoedanigheid van behandelende artsen waaruit blijkt: Dat de betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte. = medisch attest met diagnose (psychiater) Dat de betrokkene een geslachtsaanpassing heeft ondergaan die zoveel als vanuit medisch oogpunt mogelijk in overeenstemming is gekomen met het andere geslacht. = verklaring geslachtsaanpassende behandeling (chirurg) Dat de betrokkene niet meer in staat is om kinderen te verwekken. = ‘sterilisatie-eis’. (chirurg)

8 Onomkeerbare onvruchtbaarheid is een voorwaarde om officieel van geslacht te veranderen. Dit is in strijd met de Yogyakartaprincipes, die stellen dat "niemand verplicht mag worden medische procedures (zoals chirurgie), sterilisatie of hormonale therapie te ondergaan vooraleer hij wettelijke erkenning krijgt voor zijn/ haar genderidentiteit Voorwaarden voor een geslachtsregistratie wijziging

9 Demedicalisering van juridische en administratieve aangelegenheden:  Medische criteria moeten geschrapt worden  Geen verklaringen meer van deskundigen, maar verklaring op eer  Aanpassing van gendervermelding moet in alle landen erkend erkend worden  Erkenning van genderidentiteit (die ruimer is dan M en V)  Recht om nieuwe officiële documenten aan te vragen zoals geboorteakte, huwelijksakte,… waar transgenderverleden niet afleesbaar is. Conclusie:

10  Patiënt moet centraal staan in transgenderzorg  Zoveel mogelijk terugbetaling van medische en niet-zo medische behandelingen (bvb lasertherapie)  Depathologiseren van alle transgenders: Genderdysforie is niet bij alle transpersonen aanwezig en is meestal tijdelijk van aard.  Psychische en medische steun voor transgenders en transgenderverenigingen moet worden uitgebreid. Conclusie, ook nog:

11


Download ppt "M/V/X/Y/…. Erkenning genderidentiteit Wat zegt de transwet vandaag? Hoe wil çavaria de regelgeving aanpassen? Waar moet nog op ingezet worden mbt transgender?"

Verwante presentaties


Ads door Google