De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SUPERIORITEIT aangetoond in de preventie van CVA/ SYSTEMISCHE EMBOLIE vs. warfarine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SUPERIORITEIT aangetoond in de preventie van CVA/ SYSTEMISCHE EMBOLIE vs. warfarine."— Transcript van de presentatie:

1 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SUPERIORITEIT aangetoond in de preventie van CVA/ SYSTEMISCHE EMBOLIE vs. warfarine 1 SUPERIORITEIT aangetoond in de risicoreductie van ERNSTIGE BLOEDINGEN vs. warfarine 1 Preventie van CVA/systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair AF 2 ELIQUIS ® : DE VERBINDENDE FACTOR Kies Eliquis ® : een directe factor Xa-remmer met een bewezen superieure risicoreductie voor CVA/systemische embolie én significant minder ernstige bloedingen dan bij warfarine 1 Eliquis ® (apixaban): een orale, directe factor Xa-remmer, geïndiceerd voor de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en één of meerdere risicofactoren, zoals een doorgemaakt(e) CVA of transient ischaemic attack (TIA), leeftijd ≥75 jaar, hypertensie, diabetes mellitus, symptomatisch hartfalen (NYHA-klasse ≥II). 2 : Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

2 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® is geregistreerd voor de volgende indicaties 2 * Behandeling van DVT Preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair AF Behandeling van PE Preventie van recidiverende DVT en PE Preventie van VTE na een electieve heupvervangende operatie Preventie van VTE na een electieve knievervangende operatie

3 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN De uitdaging bij het voorkomen van een CVA bij uw patiënten met niet-valvulair AF is het vinden van een evenwicht tussen het risico op een CVA en het risico op een bloeding 3 Patiënten kunnen een verhoogd risico op bloedingen hebben 3 Patiënten kunnen een verhoogd risico op een CVA hebben 3 Uw behandelkeuze vergt een dubbel risicomanagement 3

4 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : een directe factor Xa-remmer met een aangetoonde bescherming tegen trombose én een significante risicoreductie voor ernstige bloedingen vergeleken met de standaardzorg 1,4 BIJ PATIËNTEN MET NIET-VALVULAIR AF 1 * Bewerkt naar Granger et al. 2011. 1 Aantal voorvallen (%/jaar) BIJ PATIËNTEN MET VTE 4 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Aantal voorvallen (%/jaar) Patiënten met voorval (%) CVA/SYSTEMISCHE EMBOLIE ERNSTIGE BLOEDINGEN RECIDIVERENDE VTE/VTE-GERELATEERD OVERLIJDEN ERNSTIGE BLOEDINGEN VERGELIJKBAAR p<0,001 voor non-inferioriteit 1,60% n=265 1,27% n=212 2,13% n=327 2,7% n=71 2,3% n=59 1,8% n=49 0,6% n=15 ARISTOTLEAMPLIFY AVERROESARISTOTLEOVERZICHTAMPLIFYAMPLIFY-EXT Bewerkt naar Agnelli et al. 2013. 4 SUPERIEUR 21% RRR p=0,01 SUPERIEUR 31% RRR p<0,001 SUPERIEUR 69% RRR p<0,001 warfarine N=9081 Eliquis ® N=9120 warfarine N=9052 Eliquis ® N=9088 enoxaparine/warfarine N=2635 Eliquis ® N=2609 enoxaparine/warfarine N=2689 Eliquis ® N=2676 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Patiënten met voorval (%) 3,09% n=462

5 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : een directe factor Xa-remmer met een superieure risicoreductie voor CVA/systemische embolie én significant minder ernstige bloedingen dan bij warfarine 1 BIJ PATIËNTEN MET NIET-VALVULAIR AF 1 * SUPERIEUR 21% RRR p=0,01 SUPERIEUR 31% RRR p<0,001 CVA/SYSTEMISCHE EMBOLIE ERNSTIGE BLOEDINGEN Aantal voorvallen (%/jaar) Bewerkt naar Granger et al. 2011. 1 1,60% n=265 1,27% n=212 3,09% n=462 2,13% n=327 ARISTOTLE warfarine N=9081 Eliquis ® N=9120 warfarine N=9052 Eliquis ® N=9088 AVERROESARISTOTLEOVERZICHTAMPLIFYAMPLIFY-EXT 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Aantal voorvallen (%/jaar) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

6 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN AVERROES Eliquis ® geeft een superieure risicoreductie voor CVA/systemische embolie met een profiel voor ernstige bloedingen dat vergelijkbaar is met dat van ASA 5 BIJ PATIËNTEN MET NIET-VALVULAIR AF DIE ALS ONGESCHIKT VOOR WARFARINE WERDEN BESCHOUWD 5 * CVA/SYSTEMISCHE EMBOLIE ERNSTIGE BLOEDINGEN SUPERIEUR 55% RRR p<0,001 VERGELIJKBAAR p=0,57 3,7% n=113 1,6% n=51 1,2% n=39 1,4% n=44 Bewerkt naar Connolly et al. 2011. 5 AVERROES ASA N=2791 Eliquis ® N=2808 ASA N=2791 Eliquis ® N=2808 Aantal voorvallen (%/jaar) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Aantal voorvallen (%/jaar) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 AVERROESARISTOTLEOVERZICHTAMPLIFYAMPLIFY-EXT

7 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® heeft een effectiviteit die vergelijkbaar is met die van enoxaparine/ warfarine, met een significante risicoreductie voor ernstige bloedingen vs. enoxaparine/warfarine 4 BIJ PATIËNTEN MET VTE 4 RECIDIVERENDE VTE/VTE-GERELATEERD OVERLIJDEN ERNSTIGE BLOEDINGEN VERGELIJKBAAR p<0,001 voor non-inferioriteit SUPERIEUR 69% RRR p<0,001 voor superioriteit AMPLIFY 2,7% n=71 2,3% n=59 1,8% n=49 0,6% n=15 enoxaparine/warfarine N=2635 Eliquis ® N=2609 enoxaparine/warfarine N=2689 Eliquis ® N=2676 Bewerkt naar Agnelli et al. 2013. 4 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Patiënten met voorval (%) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Patiënten met voorval (%) AVERROESARISTOTLEOVERZICHTAMPLIFYAMPLIFY-EXT

8 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® geeft een superieure risicoreductie voor recidiverende VTE of overlijden ongeacht de oorzaak, met een vergelijkbare frequentie van ernstige bloedingen vs. placebo 2,6 BIJ PATIËNTEN MET RISICO OP RECIDIVERENDE VTE 2,6 * RECIDIVERENDE VTE OF OVERLIJDEN ONGEACHT DE OORZAAK 2 ERNSTIGE BLOEDINGEN 2,6 AMPLIFY-EXT 9,3% n=77 2,3% n=19 placebo N=829 Eliquis ® 2,5 mg N=840 0,5% n=4 0,2% n=2 SUPERIEUR 76% RRR p<0,0001 VERGELIJKBAAR placebo N=829 Eliquis ® 2,5 mg N=840 Bewerkt naar de SPC van Eliquis ®2 10,0 Patiënten met voorval (%) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,5 1,0 Patiënten met voorval (%) AVERROESARISTOTLEOVERZICHTAMPLIFYAMPLIFY-EXT

9 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® heeft een gunstig profiel voor ernstige bloedingen* 1,4–6 Bij patiënten met niet-valvulair AF 1 ARISTOTLE SUPERIEUR 31% RRR vs. warfarine 2,13% vs. 3,09% per jaar p<0,001 VERGELIJKBAAR percentage vs. ASA 1,4% vs. 1,2% per jaar p=0,57 SUPERIEUR 69% RRR vs. enoxaparine/warfari ne 0,6% vs. 1,8% p<0,001 Bij patiënten met niet-valvulair AF die ongeschikt zijn voor warfarine 5† Bij patiënten met VTE 4 Bij patiënten met risico op recidiverende VTE 2,6‡ AVERROESAMPLIFYAMPLIFY-EXT VERGELIJKBAAR percentage vs. placebo 0,2% vs. 0,5% §** Bewerkt naar Granger et al. 2011. 1 Bewerkt naar Connolly et al. 2011. 5 Bewerkt naar Agnelli et al. 2013. 4 Bewerkt naar de SPC van Eliquis ®2 en Agnelli et al. 2013. 6

10 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SPC ONDERZOEKS INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® verminderde het risico op verschillende componenten van ernstige bloedingen vs. warfarine 31% reductie in het risico op ernstige bloedingen vs. warfarine 1,2* 58% RRR (0,33% vs. 0,80% per jaar met warfarine; p<0,001) INTRACRANIALE BLOEDINGEN 1 (0,76% vs. 0,86% per jaar met warfarine; p=0,37) GEEN TOENAME IN ERNSTIGE GASTRO-INTESTINALE BLOEDINGEN 1 (inclusief ernstige gastro-intestinale bloedingen) ERNSTIGE BLOEDINGEN OP ANDERE LOCATIES 1 21% RRR (1,79% vs. 2,27% per jaar met warfarine; p=0,004) (inclusief fataal hemorragisch CVA) FATALE BLOEDINGEN 2 traden op bij 10 patiënten in de Eliquis ® -groep vs. 37 patiënten in de warfarinegroep (0,06% vs. 0,24% per jaar) † BLOEDINGSPROFIELEN NOAC’S Bewerkt naar Granger et al. 2011 1 en de SPC van Eliquis ®. 2

11 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® bloedingsprofiel vs. warfarine: ARISTOTLE-onderzoek 1 * ERNSTIGE BLOEDINGEN 1 INTRACRANIALE BLOEDINGEN 1 ERNSTIGE GASTRO-INTESTINALE BLOEDINGEN 1 (inclusief fataal hemorragisch CVA) FATALE BLOEDINGEN 2† Aantal voorvallen (%/jaar) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bewerkt naar Granger et al. 2011 1 en de SPC van Eliquis ®. 2 3,09% n=462 2,13% n=327 Eliquis ® N=9088 0,80% n=122 0,33% n=52 0,86% n=119 0,76% n=105 0,24% n=37 p<0,001 warfarine N=9052 Eliquis ® N=9088 warfarine N=9052 Eliquis ® N=9088 warfarine N=9052 Eliquis ® N=9088 warfarine N=9052 0,06% n=10 p<0,001 p=0,37 Aantal voorvallen (%/jaar) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1,5 1,0 Aantal voorvallen (%/jaar) Primair veiligheidseindpunt HR=0,69 (95% BI 0,60 tot 0,80) HR=0,42 (95% BI 0,30 tot 0,58)HR=0,89 (95% BI 0,70 tot 1,15)HR niet gerapporteerd RIVAROXABANDABIGATRAN 150 mg Eliquis ® DABIGATRAN 110 mg

12 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® geeft een superieure reductie van overlijden ongeacht de oorzaak vs. warfarine 1 * 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Patiënten met voorval/jaar (%) OVERLIJDEN ONGEACHT DE OORZAAK 3,94% n=669 3,52% n=603 SUPERIEUR 11% RRR p=0,047 Bewerkt naar Granger et al. 2011. 1 ARISTOTLE warfarine N=9081 Eliquis ® N=9120

13 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN De tweemaaldaagse dosering van Eliquis ® resulteert in een gelijkmatigere blootstelling aan het geneesmiddel dan de eenmaaldaagse dosering 13,14 250 Eliquis ® plasmaconcentratie (ng/ml) 200 150 100 50 0 Tijd (u) op dag 7 06121824 Bewerkt naar Frost et al. 2013. 14 *Opmerking: Eliquis ® 10 mg 1dd is niet goedgekeurd voor preventie van CVA/systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair AF Gemiddelde plasmaconcentratie na meerdere orale doseringen 14 Gegevens afkomstig uit een PK/PD-onderzoek met gezonde patiënten (N=36)* Eliquis ® 5 mg 2dd (N=6) Eliquis ® 10 mg 1dd (N=6)

14 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® in de praktijk Een lager percentage stopzetting van de behandeling dan bij warfarine 1,10,11,16† Stopzetten niet nodig tijdens cardioversie 2 Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 2 Bij veel gelijktijdig gebruikte behandelingen geen dosisaanpassing nodig (amiodaron, atenolol, digoxine, diltiazem, famotidine, naproxen, kinedine, verapamil) 2 Geen doseringsaanpassing nodig voor patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie 2 * ADVIES VOOR DOSERING EN OVERSTAPPEN

15 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : praktisch doseringsadvies voor uw patiënten met niet-valvulair AF Eliquis ® 5 mg 2dd – de aanbevolen dosering voor preventie van CVA bij niet-valvulair AF 2 Dosering Eliquis ® 5 mg 2dd 2 Eliquis ® 5 mg 2dd Nieuwe patiënten met niet-valvulair AF Overschakelen van een andere behandeling Start met Eliquis ® 5 mg 2dd 2 Volg het doseringsadvies In de ARISTOTLE-studie kreeg 95,3% van de Eliquis ® -patiënten de dosering van 5 mg 2dd 1 ■ Alvorens te starten met Eliquis ® moet een leverfunctietest worden uitgevoerd 2 5 mg2,5 mgOVERSTAPPENNIERENVTE

16 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : praktisch doseringsadvies voor uw patiënten met niet-valvulair AF Duidelijk doseringsadvies voor speciale populaties 2 Criteria voor een Eliquis ® -dosering van 2,5 mg 2dd 2 Leeftijd ≥80 jaar Lichaamsgewicht ≤60 kg Serumcreatinine ≥1,5 mg/dl (133 μmol/l) Alleen ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring [CrCl] 15–29 ml/min) Tenminste 2 kenmerken Eliquis ® 2,5 mg 2dd In de ARISTOTLE-studie kreeg 4,7% van de Eliquis ® -patiënten de dosering van 2,5 mg 2dd 1 * ■ In de ARISTOTLE-studie zijn in subgroepanalyses voor beide doseringen Eliquis ®1 consistente uitkomsten voor de effectiviteit en veiligheid aangetoond ■ Eliquis ® wordt niet aanbevolen voor patiënten met een CrCl <15 ml/min of voor patiënten die worden gedialyseerd 2 ■ Circa 27% van Eliquis ® wordt via de nieren uitgescheiden 2 5 mg2,5 mgOVERSTAPPENNIERENVTE

17 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : praktisch overstappen voor uw patiënten met niet-valvulair AF 2,17 Overstappen naar Eliquis ®2,17 Overstappen van VKA naar Eliquis ®2 Staak het gebruik van VKA Controleer de INR dagelijks tot deze <2,0 is Start met Eliquis ® 2dd Overstappen van ASA naar Eliquis ®17 * Staak het gebruik van ASA Start met Eliquis ® 2dd bij de volgende geplande dosering Overstappen van een ander NOAC † naar Eliquis ®17 Staak het gebruik van NOAC Start met Eliquis ® 2dd bij de volgende geplande dosering 5 mg2,5 mgOVERSTAPPENNIERENVTE

18 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : bij de meeste patiënten met nierinsufficiëntie geen doseringsaanpassing nodig 2 * Eliquis ® wordt in geringe mate via de nieren uitgescheiden Doseringsadvies bij patiënten met nierinsufficiëntie 27% geklaard door de nieren Mate van nierinsufficiëntieGeen doseringsaanpassing* Licht (CrCl 51–80 ml/min) Matig (CrCl 30–50 ml/min) Ernstig (CrCl 15–29 ml/min) CrCl <15 ml/min Bij nierdialyse Dienen de lagere dosering Eliquis ® van 2,5 mg tweemaal daags te krijgen 2 Eliquis ® wordt niet aanbevolen 2 5 mg2,5 mgOVERSTAPPENNIERENVTE Bij nvAF-patiënten met tenminste twee van de volgende eigenschappen: leeftijd ≥80 jaar, lichaamsgewicht ≤60kg, of serumcreatinine ≥1,5mg/dl (133micromol/l) is de aanbevolen dosering van Eliquis® tweemaal daags 2,5mg oraal

19 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN Eliquis ® : praktisch doseringsadvies voor de behandeling en preventie van recidiverende VTE 4,6* Opstarten Behandeling Secundaire preventie 10 mg 2dd 5 mg 2dd 2,5 mg 2dd 7 dagen6 maanden18 maanden 5 mg2,5 mgOVERSTAPPENNIERENVTE

20 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN ELIQUIS ® : DE VERBINDENDE FACTOR SUPERIORITEIT aangetoond in de preventie van CVA/SYSTEMISCHE EMBOLIE vs. warfarine 1 SUPERIORITEIT aangetoond in de risicoreductie van ERNSTIGE BLOEDINGEN vs. warfarine 1 Kies Eliquis ® : een directe factor Xa-remmer met een superieure risicoreductie voor CVA/systemische embolie én significant minder ernstige bloedingen dan bij warfarine 1

21 SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN ELIQUIS ® : DE VERBINDENDE FACTOR Preventie van CVA/systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair AF 2 SUPERIORITEIT aangetoond in de preventie van CVA/ SYSTEMISCHE EMBOLIE vs. warfarine 1 SUPERIORITEIT aangetoond in de risicoreductie van ERNSTIGE BLOEDINGEN vs. warfarine 1 ELIQUIS ® BIEDT: een superieure risicoreductie in CVA/systemische embolie; 1 significant minder ernstige bloedingen dan warfarine; 1 superieure reductie van overlijden ongeacht de oorzaak vs. warfarine; 1 consistente voordelen bij een breed scala aan patiënten. 18–22 Aanmaakdatum: juli 2014. Jobcode: 15.ELI.44.19.


Download ppt "SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SPC ONDERZOEKS- INFORMATIE VOETNOTEN SUPERIORITEIT aangetoond in de preventie van CVA/ SYSTEMISCHE EMBOLIE vs. warfarine."

Verwante presentaties


Ads door Google