De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allergie Immunotherapie (AIT) bij kinderen met allergische rhinitis J. van den Berg, Kinderarts – Kinderarts, Allergie Expert (allergex) S. van der Eerden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allergie Immunotherapie (AIT) bij kinderen met allergische rhinitis J. van den Berg, Kinderarts – Kinderarts, Allergie Expert (allergex) S. van der Eerden,"— Transcript van de presentatie:

1 Allergie Immunotherapie (AIT) bij kinderen met allergische rhinitis J. van den Berg, Kinderarts – Kinderarts, Allergie Expert (allergex) S. van der Eerden, Huisarts

2 Behandeling van allergische rhinitis 2 CASUS 1. HENK

3 Casus; Henk, 8 jaar oud Hele jaar rond; neusverstopping, rode en jeukende ogen Soms kortademig bij inspanning. Huisdieren - 2 katten in huis Tabakblootstelling - vader rookt s avonds onder de afzuigkap

4 * Doet u diagnostiek? Rood – Ja Groen – Neen * Zo ja wat gebruikt u in uw praktijk? Rood – Serologie / Rast bepalingen Groen - Huidpriktesten Casus; Henk

5 Wij deden onderzoek met volgend resultaat; Sensibilisatie onderzoek: - gras pollen ++ - kat +++ Boompollen / hond / huisstofmijt negatief Casus; Henk

6 Henk * Wat is uw 1 e behandelstap: Rood - U adviseert een hypo-allergene kat Groen - Vader moet stoppen met roken Rood + Groen – U start symptomatische behandeling

7 Therapie allergische rhinitis = meersporenbeleid STAP 1; Gedetaileerde anamnese +/- diagnostiek STAP 2 Educatie – Saneren / Prikkel vermijding Medicamenteus / symptomatische aanpak Referenties: Bousquet. Allergy 2008 De Groot. BMJ. 2007

8 Huisdieren in Nederland katten - 27 % van de huizen (3 miljoen) honden - 21 % (2 miljoen) vogels - 9 % konijnen - 9 % iets harigs - 58 %

9 Henk, 4 jaar later Geen huisdieren, vader rookt buiten Episodisch hardnekkige neusverstopping, rode en jeukende ogen Soms kortademig bij inspanning. Valt in slaap op school in de zomerperiode Allergie test: gras pollen ++, kat +++

10 Primaire klachten Rhinitis - Neusklachten Verstopte neus Roodheid Loopneus Niezen Jeuk Keelpijn/schrapen van de keel Neus ophalen Conjunctivitis - oogklachten Tranen Roodheid Jeuk Pijn Branderige ogen Zwelling Plooien rond de ogen 10

11 Secundaire klachten Astma - Longklachten Hoesten Piepende ademhaling Kortademigheid Geprikkelde keel Kwaliteit van leven Vermoeidheid hoofdpijn Slaapproblemen Concentratiestoornissen Verminderde (school)prestaties Verzuim school/werk Algehele malaise 11

12 ARIA-richtlijnen (ARIA - Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) Intermitterende symptomen: < 4 dagen per week of < 4 weken Persisterende symptomen: > 4 dagen per week en > 4 weken Mild: alle volgende kenmerken o Normale slaap o Geen problemen met dagelijkse activiteiten, sport o Geen concentratieproblemen op het werk of op school o Geen vervelende symptomen Matig / ernstig: één of meer van de volgende kenmerken o Abnormale slaap o Problemen met dagelijkse activiteiten, sport o Concentratieproblemen op het werk of op school o Vervelende symptomen Bousquet et al; ARIA Guidelines Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160 12

13 Henk Wat is uw eerste keus bij Henk in verband met zijn hardnekkige neusverstopping, matige conditie en kwaliteit van leven ? Rood Oraal antihistaminicum Groen Nasaal steroïd Rood + Groen Immunotherapie

14 Behandelpijlers bij hooikoorts 1. Allergeen vermijding 2. Farmacotherapie a. Lokaal b. Systemisch 3. Immunotherapie, hypo- of desensibilisatie = symptoom bestrijding = tijdelijk effectief

15 Immunotherapie – wat is het ? Toediening van gestandaardiseerde doseringen allergeen met als doel de allergische klachten te verminderen Bedoeld om, in een periode van 3 tot 5 jaar, de patiënt zo klachtenvrij mogelijk te maken Andere terminologie hyposensibilisatie desensibilisatie allergievaccinatie = Gunstige invloed op het natuurlijke beloop = Aanpakken van onderliggende allergie en niet alleen de uitingen (symptomen) van de allergie

16 CASUS 2 DAAN

17 Casus 2 - Daan 12 jaar meldt zich rond pasen met volgende klacht; A/ Sinds 4 jaar toenemende klachten van moeheid (waardoor schoolverzuim), jeuk in de ogen, niezen, neusloop piek ligt in de zomer maar ook wat last in voorjaar oktober-januari klachtenvrij R/ antihistaminicum z.n.

18

19 Aanvullend onderzoek Graspollenmix 1 > 100.00 kIE/l Boompollenmix 9 8.60 kIE/l Kruidpollen 2.41 kIE/l Huisstofmijt 1 2.66 kIE/l Kat 1.64 kIE/l Hond 0.58 kIE/l Schimmelmix 1 0.50 kIE/l

20 Casus 2 - Daan? Wat is uw 1 e behandelstap Groen - Immunotherapie (zo ja met wat ?) Rood - Optimaliseren medicatie

21 Casus Daan - Beloop April - mei - Oraal Antihistaminicum zo nodig - Lokale antihistaminica ogen zo nodig Functioneert daarmee prima Juni – augustus: Problematische periode veelvuldig huisarts bezoek - Nasaal inhalatiesteroid dagelijks - Antihistaminicum dagelijks - LTRA toegevoegd 2 weken terug Houdt met regelmaat klachten ondanks therapietrouw

22 Het is inmiddels september, klachten verminderen; Wat nu? Groen U overweegt immunotherapie n.a.v. Leerzame workshop op Wenkebach Rood Uw bouwt medicatie af het gaat immers goed Casus Daan - Beloop

23 Wie komt in aanmerking voor Allergie Immunotherapie? o Start vroegtijdig? Zo ja; o Wat is vroeg? o Wat is misschien te vroeg? 23

24 Wie komt in aanmerking voor Allergie Immunotherapie? o Allergeenspecifieke klinisch relevante klachten; allergische rhinoconjunctivitis (en/of astma) o Positieve allergietest (bloedonderzoek of huidpriktest) voor een inhalatieallergeen o Beperkt aantal relevante allergenen betrokken o Gemotiveerde patiënt en ouders o 5 jaar en ouder 24

25 Allergie Immunotherapie is een vorm van behandeling die invloed heeft op het natuurlijke beloop van de allergische ziekte 1 Vermijden van allergenen Symptomatische rhinitis behandeling Allergie Immunotherapie (SCIT / SLIT) Sympt. allergisch astma behandeling 1 Bousquet et al; ARIA Guidelines Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160 25

26 Contra-indicaties* 26 Andere ziekten, zoals ziekten die de werking van het immuunsysteem beïnvloeden of kwaadaardige aandoeningen Sommige medicatie (tegen hoge bloeddruk) Gebruik beta-blokkers Ernstig astma of ongecontroleerd astma Overgevoeligheid voor één van de hulpstoffen van het product *) Raadpleeg altijd de bijsluiter van een product voor een compleet overzicht van contra-indicaties, bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik.

27 Terug naar Daan: indicatie immunotherapie Soorten immunotherapie / wat is er zoal mogelijk ?

28 De keuze voor Allergie Immunotherapie Er bestaan verschillende toedieningsvormen: SCIT - SubCutane ImmunoTherapie  injecties SLIT - SubLinguale ImmunoTherapie  smelttablet onder de tong 28

29 Wat kiezen we voor Daan? Groen Gras- en boompollen sublinguaal Rood Gras- en boompollen subcutaan Groen + Rood Alleen graspollen sublinguaal

30 Immunotherapie in de praktijk(SLIT) SLIT zeer goed toepasbaar in 1e, 2e en 3e lijn 1.Indicatie stelling zoals voor alle patienten 2.Start buiten pollen seizoen minimaal 8 weken voorafgaand aan graspollenseizoen 3.Eerste tablet bij de dokter laten innemen gevolgd door 30 minuten observatie 4.Bij aanhoudend orale klachten vooraf antihistaminicum 5.Allergy support MAAR 1. Niet voor patienten met anafylaxie na SCIT graspollen ! 2. FOLLOW-UP / Begeleiding bepaald succesrate!

31 Mogelijke bijwerkingen SLIT o Het merendeel van de bijwerkingen zijn lokaal, mild tot matig en van voorbijgaande aard 1,2 o Jeuk in de mond is de meest voorkomende bijwerking 2 o Systemische bijwerkingen < 1 op 1000 patiëntjaren; (instabiel) astma is ook hier belangrijkste risicofactor 1 Dahl R et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:434-440, 2 Rak S et al. Qual Life Res 2006: DOI; 10.1007/s11136-006-9110-3 31 *) Mogelijke bijwerkingen verschillen per product; raadpleeg altijd de bijsluiter

32 Ondersteuning voor patiënt AllergieSupport biedt ondersteuning: Programma bij behandeling met SLIT gedurende het eerste behandeljaar bestaat uit: o Nieuwsbrieven o SMS-herinneringsservice o Website o E-mail nieuwsbrieven 32

33 Stel nu Daan heeft klachten van februari – augustus; Groen Gras- en boompollen sublinguaal Rood Gras- en boompollen subcutaan Groen + Rood Alleen graspollen sublinguaal Casus Daan – part 2

34 Wat vertel ik ouders? Dokter is Daan over 3 jaar dan genezen? Dokter ik heb gehoord dat je er meer nieuwe allergieën voor in de plaats krijgt? Je kan dood gaan aan die tabletten! Toch?

35 Effectiviteit 1. Curatief aspect Korte termijn Lange termijn 2. Preventief aspect Preventief op sensibilisatie Preventief op allergische mars (astma ?) 3. Toekomst

36 Effectief – korte termijn In kinderen SCIT met graspollen, huisstofmijt SCIT met boompollen (“volwassen evidence”) SLIT met graspollen tabletten Minder of conflicting evidence met allergeen druppels (= “ouderwetse” SLIT)

37 Effectief – lange termijn In kinderen SCIT met graspollen (“volwassen evidence”) AIT met graspollen (“volwassen evidence”) Minder of conflicting evidence met huisstofmijt en boompollen (ook bij volwassenen)

38 Effectief – preventie In kinderen Minder nieuwe sensibilisaties bij huisstofmijt en SCIT (1997) MAAR Niet placebo gecontroleerd Nooit herhaald..

39 Preventie ontwikkeling van astma (Grazax Asthma Prevention trial) DB-R-PC 812 kinderen, leeftijd 5-12 jaar Graspollen allergische rhinoconjunctivitis Geen astma 3 jaar SLIT tablet graspollen of placebo 2 jaar geblindeerde follow-up Resultaten loop 2016 Valovirta. Clin Ther 2011

40 Take Home Messages Allergische rhinititis/ rhinoconjunctivitis = de belangrijkste indicatie Secundaire klachten bepalen in belangrijke mate ziektelast SLIT voor graspollen is effectief en veilig ook bij kinderen; prima toepasbaar in 1 e lijn

41 Take Home Messages SLIT dient opgestart onder medische supervisie plus adequate geschreven instructies Therapietrouw / succesrate wordt voor belangrijk deel bepaald door ondersteunende rol van voorschrijver SCIT wordt op de kinderleeftijd bij voorkeur poliklinisch opgestart in 2 e lijn; partners in 1 e lijn kunnen rol spelen in vervolgtraject

42 Vragen??

43 IT geregistreerd, vergoed en effectief (2015) FirmaMerkAllergeenEffectief ALK-AbelloAlutardinsectgif+++ graspollen++ boompollen++ huisstofmijt+ kat+ HALPurethalgraspollen++ Depothalhuisstofmijt+ AllergopharmaAllergovitgraspollen++ ARTUPollinexgraspollen Boompollen +/- FirmaMerkAllergeenEffectief ALK-AbelloGrazaxgraspollen++ StallergenesOralairgraspollen++ SCIT SLIT

44 Mogelijke bijwerkingen SCIT o Lokale reacties kunnen optreden zoals zwelling, roodheid en/of gevoeligheid rondom de injectieplaats o Algemene (systemische) reacties kunnen ook plaatsvinden zoals conjunctivitis, rhinitis, urticaria, anafylactische shock, gewrichtspijn en/of spierpijn 1 Dahl R et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:434-440, 2 Rak S et al. Qual Life Res 2006: DOI; 10.1007/s11136-006-9110-3 44 *) Mogelijke bijwerkingen verschillen per product; raadpleeg altijd de bijsluiter

45

46 Lichte reacties misselijk, moe plaatselijke zwelling galbulten neusklachten

47 Anafylaxie SCIT: zeldzaam 1 op de 14.500 injecties, vnl. mild systemisch (huid, niezen, oogklachten, benauwd) Calderone et al. Cochrane meta-analysis IT in hayfever 2007; 51 RCT SCIT fatalities 1 op de 2.000.000 injecties Kemp et al. Anaphylaxis a review of causes and mechanisms. JACI 2002;110:341-8 humaan falen: verkeerde dosering, intravasculair injecteren, astma niet onderkend of behandeld, ongestandaardiseerde extracten daarom: altijd 30 minuten wachttijd !

48 Gebruiksgemak GRAZAX ® Éénmaaldaags innemen Pak de tablet met droge vingers uit de blister. Niet door de blister drukken! Tablet onder de tong / achter de ondertanden. De tablet lost in enkele seconden op 1 minuut niet slikken en 5 minuten niet eten en drinken 48

49 Ondersteuning voor arts/praktijk Eenvoudige anamneseformulieren Geeft een duidelijk beeld van de klinisch relevante klachten Bepaalt het aantal allergenen waarmee getest gaat worden Helpt een verband te leggen tussen de genoemde klachten en de uitslag van de allergietest Gebaseerd op internationale richtlijnen (ARIA) 49

50 GRAZAX ® effectief vanaf de eerste dag van het pollenseizoen Afname in gebruik van symptomatische medicatie tot wel 68% vanaf de eerste dag van het pollenseizoen (p<0.0001) 1 Klachtenreductie tot wel 43% vanaf de eerste dag van het pollenseizoen 1 Verhoogd aantal “well-days” met 54% vergeleken met placebo (p<0.002) 2 50 1. Dahl R et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118(2):434-440. 2. Dahl R et al. Allergy 2006;61(2):185-190.

51 51 GRAZAX ® aangetoond lange-termijn effect, ook na het afronden van de behandeling GRAZAX® Summary of Product Characteristics. Novermber 2012

52 GRAZAX ® bewezen effectief vanaf 5 jaar Een vroege diagnose van allergische rhinitis is van belang om de impact ervan te minimaliseren 1 Kinderen met allergische rhinitis hebben een 7 keer hoger risico op het ontwikkelen van astma op latere leeftijd 1 52 1. Burgess JA et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120(4): 863-869

53 Epidemiologie Allergieën voor inhalatie allergenen: 4-7% van basisschoolkinderen heeft astma Tot 25% van de Europese volwassenen lijdt aan luchtwegallergieën 1 50% daarvan is allergisch voor graspollen 2 Allergische luchtwegaandoeningen zijn chronisch en bouwen op met de tijd 3 1. Dahl R, et al. Respir Med 2004; 98: 398-403, 2. Bachau V, et al. Eur Resp J 2004; 24: 758-764, 3. Togias A Allergy 1999; 54-105, 4. Valovirta E et al. Curr Opin Clin Immunol 2008;8(1):1-9

54 Epidemiologie 1. Dahl R, et al. Respir Med 2004; 98: 398-403, 2. Bachau V, et al. Eur Resp J 2004; 24: 758-764, 3. Togias A Allergy 1999; 54-105, 4. Valovirta E et al. Curr Opin Clin Immunol 2008;8(1):1-9

55 De allergische mars 1. Togias A. Allergy 1999; 54 (Suppl 57): 94-105, 2. Linneberg et al. Allergy 2002; 57: 1048-52, 3. Braunstahl, GJ. NTvA 2009 Allergische rhinitis is een belangrijke risicofactor bij het ontstaan van astma 2,3 o 40% van de patiënten met allergische rhinitis heeft onderste luchtwegklachten o > 80% van de patiënten met astma heeft ook allergische rhinitis 55


Download ppt "Allergie Immunotherapie (AIT) bij kinderen met allergische rhinitis J. van den Berg, Kinderarts – Kinderarts, Allergie Expert (allergex) S. van der Eerden,"

Verwante presentaties


Ads door Google