De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koksijde | 27 oktober 2015 Infovergadering Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort Ir. Siska Stockelynck – Technische dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koksijde | 27 oktober 2015 Infovergadering Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort Ir. Siska Stockelynck – Technische dienst."— Transcript van de presentatie:

1

2 Koksijde | 27 oktober 2015 Infovergadering Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort Ir. Siska Stockelynck – Technische dienst

3 Inhoud Communicatie Diverse kanalen Contactpersonen gemeente Plannen van de werken Op het terrein Signalisatie handelszaken Toegankelijkheid Diverse Tegemoetkomingen voor handelaars Rentetoelage Inkomenscompensatievergoeding

4 Communicatie Fietspaden N34

5 Via het web - Gemeentelijke website www.koksijde.bewww.koksijde.be - Gemeentelijk infoblad Tij-Dingen - Sociale media (Facebook, Twitter) - NIEUW: nieuwsbrief ‘Albert I-laan fietspaden’ over het concrete werk: inschrijven via ‘Mijn Koksijde’ of via de specifieke pagina van het openbare werk OPGELET: wie de reeds verstuurde nieuwsbrieven wenst stuurt best een mail naar wegenwerken@koksijde.be met de expliciete vraag om de reeds verstuurde nieuwsbrieven te kunnen krijgen van ‘Albert I-laan fietspaden’wegenwerken@koksijde.be Communicatie

6 Via het gemeentelijk infoblad Tij-Dingen - normaalgezien: 2 maandelijks info rond openbare werken > Ter info: tweede verblijvers kunnen zich abonneren op Tij-Dingen - afspraken met de dienst Comop: frequenter indien noodzakelijk (bijv. vlak voor aanvang van nieuwe fase) Communicatie

7 Inzage plannen van de werken - aan de balie de dienst technisch bureau (openbare werken) – 2 de verdiep gemeentehuis -op de website -Aan de werfkeet! (Duinparklaan recht tegenover hotel ten Duinen/Egelantier) Communicatie

8 Werfopvolging - Bart Hubrecht– dienst technisch bureau - gemeentehuis – 2 de verdiep - T 058 53 34 35 - F 058 53 31 16 Algemeen emailadres voor de werken bij de gemeente: wegenwerken@koksijde.bewegenwerken@koksijde.be Communicatie

9 Op het terrein… Fietspaden N34

10 Signalisatie handelszaken - Handelszone Oostduinkerke-bad (Albert I-laan) > Oproep om geen individuele bordjes op te hangen, wordt in geheel aangeduid -Handelszaken buiten de handelszone Oostduinkerke- bad: aanvraag via de balie openbare werken -Aanvraagformulier op website (banner openbare werken > info voor handelaars > signalisatie handelszaken tijdens openbare werken -Bordjes (respecteer de afmetingen!) en formulier afleveren op depot, technische dienst hangt alles op! - Meer info: zie website: http://inwoner.koksijde.be/product/2412/signalisatie-van- handelszaken-tijdens-openbare-werken http://inwoner.koksijde.be/product/2412/signalisatie-van- handelszaken-tijdens-openbare-werken Op het terrein…

11 Toegankelijkheid - minder hinderkaart bij wegenwerken -Voor wie garage/parking heeft binnen de zone voor betalend parkeren en die door de werken niet in de garage kan -Parkeerkaart om gratis te parkeren binnen de zone voor betalend parkeren -Meer info en voorwaarden op website www. koksijde.be -klik op banner ‘openbare werken’ > minder hinder kaart bij wegenwerken Op het terrein

12 Toegankelijkheid - toegankelijkheid handelszaken/woningen wordt maximaal verzekerd. Er worden minder hinder maatregelen genomen - De rijweg wordt niet volledig opgebroken (enkel toplaag) > Wijk Duinpark (tussen strand en N34): toegankelijk via kruispunt Duinparklaan > ‘s avonds toegang tot garages langs N34: via dichtste zijstraat!! > Mogelijk tijdelijk geen toegang tot garages (bv. betonneren van greppels) Op het terrein

13 Alle beetjes helpen… - Gemeentelijke huisvuilophaling: - de ophaling blijft gewoon doorgaan - goed bereikbare plaatsen (bv. Ter hoogte van zijstraten) - help elkaar! - Bedrijfsafval: - verwittig uw ophaler en maak afspraken over (gewijzigde) lokatie van ophaling Op het terrein…

14 Alle beetjes helpen… - Openbare werken zijn hét geschikte moment voor het vernieuwen – uitbreiden – aanpassen van nutsvoorzieningen (water, electriciteit, gas, TV + internet, telefoon, riolering) > Gelieve hiervoor zelf contact op te nemen met de betreffende nutsmaatschappijen Op het terrein…

15 Aansluiting op de riolering - Geen nieuwe vuilwaterriolering, maar eventueel aansluiting vernieuwen indien nodig/wenselijk >> verplichte keuring!!! Op het terrein…

16 Tegemoetkomingen voor handelaars Fietspaden N34

17 Rentetoelage - Overbruggingskrediet – Vlaamse Overheid komt tussen in de rentelast - Hoe aanvragen? Via website http://www.agentschapondernemen.be/themas/hinder-bij- openbare-werken-rentetoelage http://www.agentschapondernemen.be/themas/hinder-bij- openbare-werken-rentetoelage Aanvraagformulier (registratie) + gevraagde stavingsstukken (binnen 14d dagen na registratie) Verklaring op erewoord Kort na registratie contacteert het agentschap Ondernemen de gemeente voor ondertekenen modelverklaring verstoorde bereikbaarheid Tegemoetkomingen voor handelaars

18 Rentetoelage Meer info? - http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/overname-stopzetting- en-faillissement/rentetoelage-bij-hinder-openbare-werkenhttp://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/overname-stopzetting- en-faillissement/rentetoelage-bij-hinder-openbare-werken - www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken of via hinderopenbarewerken@vlaanderen.behinderopenbarewerken@vlaanderen.be Tegemoetkomingen voor handelaars

19 Inkomenscompensatievergoeding Wie?Zelfstandigen die voldoen aan volgende criteria - minder dan 10 werknemers - jaaromzet of jaarlijks balanstotaal  2 miljoen euro - voornaamste activiteit = rechtstreekse verkoop van producten of verlenen van diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met klanten vereist is - geen andere beroepsinkomsten dan deze die voortvloeien uit de inrichting die hinder ondervindt Tegemoetkomingen voor handelaars

20 Inkomenscompensatievergoeding Voorwaarden? Het openhouden van de inrichting moet nutteloos zijn vanuit operationeel oogpunt, tijdens minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen Wanneer is er sprake van hinder? Openhouden van de gehinderde inrichting is vanuit operationeel standpunt nutteloos > de inrichting moet gesloten zijn! Tegemoetkomingen voor handelaars

21 Inkomenscompensatievergoeding Hoeveel? 76,30 euro per kalenderdag, belastbaar (2015) - De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de 8 ste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting - Maximumperiode is 30 kalenderdagen, met mogelijkheid tot verlenging(en) zodat de volledige periode van hinder kan gedekt worden Tegemoetkomingen voor handelaars

22 Inkomenscompensatievergoeding Hoe aanvragen? Aan de hand van verschillende formulieren - Attest van hinder opvragen bij de gemeente (balie openbare werken – 2 de verdiep gemeentehuis) - Bij het Participatiefonds minstens 7 dagen voor sluiting, een aanvraag + attest van hinder indienen Tegemoetkomingen voor handelaars

23 Inkomenscompensatievergoeding Meer info? Participatiefonds Inkomenscompensatievergoeding Tel 02 210 87 91 Fax 02 210 87 90 vergoedingen@fonds.org http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/inkomen scompensatievergoeding-zelfstandigen http://www.openbarewerken- zelfstandigen.be/NL/0001.aspx.htm Tegemoetkomingen voor handelaars

24 Algemene vragen


Download ppt "Koksijde | 27 oktober 2015 Infovergadering Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort Ir. Siska Stockelynck – Technische dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google