De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staatshervorming Binnenvaart Jaarvergadering VBR Peter Claeyssens 22 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staatshervorming Binnenvaart Jaarvergadering VBR Peter Claeyssens 22 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Staatshervorming Binnenvaart Jaarvergadering VBR Peter Claeyssens 22 januari 2016

2 Historiek 1. 1970: De eerste staatshervorming 1977: Het mislukte Egmontpact 1. 1980: De tweede staatshervorming 2. 1988-1989: De derde staatshervorming (vervoer en openbare werken) 3. 1993: De vierde staatshervorming (Sint-Michielsakkoord) 4. 2001-2003: De vijfde staatshervorming (Lambermont- en Lombard-akkoorden) 5. 2011-2013: De zesde staatshervorming (Vlinderakkoord)

3 De 6 e staatshervorming De borrelnootjes (Raad van Wijzen) februari 2008 (vaarcode, bemanning, schepen) 1. Het algemeen reglement betreffende de politie over het verkeer op waterwegen: Het betreft de verkeersreglementering op de binnenwateren (hoofdzakelijk de gedragsregels en definitie van signalisatie) maar niet de algemene politie op de binnenwateren (op dezelfde manier als de wegcode zich verhoudt tot de algemene politie op het wegverkeer). De bevoegdheid van scheepvaartpolitie en douane op de binnenwateren blijft dus intact. 2. De regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften: dit zijn de veiligheidsregels met betrekking tot de bemanning. 3. De veiligheid van binnenvaart- en kustvaartschepen: dit betreft de veiligheidsregels mbt de schepen, inclusief de binnenvaartinspectie en de schouwing van de binnenvaartschepen.

4 art 23 Bijzonder wet 6 januari 2014 Principe: de gewesten zijn principieel enkel bevoegd voor de uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden; de federale overheid behoudt de residuaire bevoegdheden. Maar -> streven naar homogene bevoegdheidspaketten.  de regels van politie over het verkeer op waterwegen, met uitsluiting van de regelgeving inzake het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking, het vervoer van radioactieve stoffen en het vervoer van ontplofbare stoffen;  de regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften inzake de binnenvaart  de regels inzake de veiligheid van binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-internationale reizen op zee worden gebruikt;  de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen en hun aanhorigheden, en van waterwegen en hun aanhorigheden;  de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen (ADN) en uitzonderlijk vervoer over de weg, met uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking;  Memorie van toelichting: uitsluiting van de veiligheidsregels met betrekking tot pleziervaartuigen en plezierboten (cfr wet op de veiligheid van vaartuigen ’72)

5 Wat is gewijzigd: vanaf 1 juli 2014 Gewesten  Meetbrieven; certificaten van onderzoek; communautaire certificaten; certificaten van goedkeuring; uniek scheepsidentificatienummer; dienstboekje; vaartijdenboek; olieafgifteboekje; erkenning deskundigen; vergunningen voor evenementen op de Beneden-Zeeschelde; bunkervergunningen Beneden-Zeeschelde  Naast de rechtstreekse dienstverlening naar de burger toe zullen de gewesten ook nieuwe verantwoordelijkheden opnemen inzake beleid en ordehandhaving. De gewesten zullen bijvoorbeeld een actieve rol opnemen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart om een maximale invulling te kunnen geven aan overgedragen bevoegdheden zoals de technische voorschriften voor binnenvaartschepen.  Organisatie van de examens voor bemanning (met inbegrip van ADN) en uitreiking bekwaamheidsbewijzen binnenvaart (15 maart -> examencomissie); -> zie Vlaams Besluit van 10 juli 2015: bevoegd sinds einde oktober 2015 Federaal  Afgifte exploitatievergunning;  Vlootverklaring (Rijnvaartverklaring; Verklaring Belgische vloot) ;  Bevrachtingsvoorwaarden (CMNI)  Opvolgen van de algemene economische toestand van de sector;  CLNI (aansprakelijkheid)  CDNI (samenwerkingsakkoord)  Wet ongeoorloofde lage prijzen  Sloopfonds/reservefonds (samenwerkingsakkoord)  Pleziervaart (behalve verkeersregels)  ADN (samenwerkingsakkoord??) Aangezien zowel de gewesten als de federale overheid beschikken overheid beschikken over bepaalde bevoegdheden is er voorzien in een verplicht overleg tussen beide overheden voor het tot stand brengen van de regelgeving Gegevensoverdracht! Documenten?

6 Overdracht bevoegdheden  1 juli 2014 – 1 januari 2015: protocol  1 januari 2015 – 1 januari 2016: protocol IT  1 januari 2016 – 1 januari 2017: verlenging protocol IT  Vlaams Besluit van 10 juli 2015  15 maart 2016: examencommissie houdt op te bestaan  Reglementering werd niet gewijzigd: enkel bevoegdheden werden opnieuw toegewezen  Continuïteit dienstverlening  Vlaams Gewest: waterwegbeheerders (WNZ en NV De Scheepvaart)


Download ppt "Staatshervorming Binnenvaart Jaarvergadering VBR Peter Claeyssens 22 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google