De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse."— Transcript van de presentatie:

1 CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse

2 INHOUD 1.DOELEN BOUW-ID 2.WERKING BOUW-ID 3.BOUWPLAATS-ID SYSTEEM 4.CAO BOUW EN INFRA EN ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING (AVV) 5.PRAKTIJK CASES 6.DISCUSSIE

3 1.DOELEN VAN DE BOUWPLAATS-ID Bijdragen aan het tegengaan van illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies; Het vereenvoudigen van de handhaving van de Bouw & Infra cao en van de verplichtstelling voor het pensioenfonds BPF bouw; Het verlichten van administratieve lasten van ZZP’ers en ondernemers; Het beter inzicht geven in diploma’s en certificaten van werknemers en ZZP’ers; Ondernemers inzicht geven in wie er op hun bouwplaatsen werken. (WAS Wet Aanpak Schijnconstructies).

4 2. Werking van de bouwplaats-ID https://www.youtube.com/watch?v=viNX79rfsIU

5 3. Bouwplaats-ID systeem Internet portalen Inloggen met Bouwplaats-ID Internet portaal aanvraag Bouwplaats- ID (eenmalig) Bouwplaats-ID houder Aanvraag Bouwplaats-ID (eenmalig) identificatie authenticatie autorisatie Bouwplaats- ID Apparatuur Abonnementhouder s Bouwplaats-ID data Validatie Bouwplaats-ID houder Bouwplaats-ID internet portaal “onderneming” Koppeling ruwe data Bouwplaats-ID internet portaal “werknemer” Bouwplaats-ID houders Koppeling validatie Validatie partijen Bouwplaats-ID data Koppeling Bouwplaats portaal Bouwplaats toegangsbeveiliging (aan- / afmelding systeem van derden) Validatie aan- / afmelding berichten Bouwplaats-ID Beheer Stichting Bouwplaats-ID Beheer/BI aan- / afmelding Bouwplaats-ID pas (optioneel) aan- / afmelding Bouwplaats-ID App Bouwplaats-ID internet portaal “ZZP’er”

6 4. Cao Bouw en Infra en AVV Verankering in cao Bouwnijverheid cao-artikel + reglement worden ontwikkeld en daarna voorgelegd aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.b.v. AVV. Als voor AVV wordt besloten zijn ook aanpalende sectoren gehouden aan Bouwplaats-ID

7 Hoe vraag ik als onderaannemer een Bouwplaats-ID aan? Via de website van Bouwplaats-ID wordt eenmalig een registratie van de onderneming gedaan. Onderzocht wordt of dit ondersteund kan worden via eHerkenning. Hoe kunnen mijn medewerkers een bouwplaats-ID aanvragen? Via de website van Bouwplaats-ID wordt eenmalig een registratie van de onderneming gedaan. Of via een koppeling met Bouwplaats-ID voor “bulk-aanlevering” Hoelang duurt het voor er een pas wordt verstrekt? Een zo laag mogelijk drempel in het werkproces. Bijvoorbeeld tijdens aanvraag identificatie (bv pas), handmatig registreren. Meerdere producten voor identificatie op de bouwplaats: pas, smart phone etc. 5. Praktijk cases

8 Hoeveel tijd ben ik kwijt aan administratieve handelingen? Dagelijkse registratie: (veel) minder dan een minuut. Project administratie: afhankelijk van omvang (inzet van aantal mensen) Wat zijn de kosten voor een bouwplaats-ID? Wat krijg ik er eigenlijk voor terug? In eerste instantie de mogelijkheid om projecten aan te nemen die vallen onder de cao Bouw en Infra Op termijn, administratieve ondersteuning: beschikbaarheid persoonsgegevens (ook BSN?) aan opdrachtgevers. Wie plaats eventueel apparatuur en voor wie zijn die kosten? De hoofdaannemer van een bouwplaats is verantwoordelijk voor de registratie mogelijkheid op de bouwplaats. 5. praktijk cases

9 Hoelang is een Bouwplaats-ID eigenlijk geldig? Een aanvraag is geldig voor 5 jaar, daarna moet deze opnieuw aangevraagd/verlengt worden voor een volgende periode. Mag je zomaar persoonsgegevens verzamelen? Zowel bedrijfsgegevens als persoonsgegevens zullen worden vastgelegd in het Bouwplaats-ID systeem. Gewaarborgd wordt dat het Bouwplaats-ID systeem zal voldoen aan Wet bescherming persoonsgegevens (inclusief de Wet Meldplicht Datalekken), alsmede de Europese wet- en regelgeving op dit vlak. In dit kader zal afgewogen worden, door middel van de uitvoering van een Privacy Impact Assessment, van welke gegevens het wettelijk toegestaan is deze vast te leggen in het Bouwplaats-ID systeem. 5. praktijk cases

10 Wat gebeurt er met de data van het bouwplaats-ID systeem? Ondernemers kunnen op gebruiken voor verplichtingen die voorkomen uit de WAS Deze is beschikbaar (in ruwe voor) voor de controleren instanties. (wettelijke handhavers) 5. praktijk cases

11 6. Discussie Bouwplaats-ID een goed idee?


Download ppt "CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse."

Verwante presentaties


Ads door Google