De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bouwplaats-ID, een goed idee?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bouwplaats-ID, een goed idee?"— Transcript van de presentatie:

1 De Bouwplaats-ID, een goed idee?
CUMELA De Bouwplaats-ID, een goed idee? Ermelo 13 januari 2016 Klaas Sloots en Hans Brusse

2 INHOUD DOELEN BOUW-ID WERKING BOUW-ID BOUWPLAATS-ID SYSTEEM
Cao Bouw en Infra en Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) Praktijk cases Discussie

3 DOELEN VAN DE BOUWPLAATS-ID
Bijdragen aan het tegengaan van illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies; Het vereenvoudigen van de handhaving van de Bouw & Infra cao en van de verplichtstelling voor het pensioenfonds BPF bouw; Het verlichten van administratieve lasten van ZZP’ers en ondernemers; Het beter inzicht geven in diploma’s en certificaten van werknemers en ZZP’ers; Ondernemers inzicht geven in wie er op hun bouwplaatsen werken. (WAS Wet Aanpak Schijnconstructies).

4 2. Werking van de bouwplaats-ID
https://www.youtube.com/watch?v=viNX79rfsIU

5 3. Bouwplaats-ID systeem
Bouwplaats-ID houders Aanvraag Bouwplaats-ID (eenmalig) identificatie authenticatie autorisatie Bouwplaats-ID houder Internet portalen Inloggen met Bouwplaats-ID Internet portaal aanvraag Bouwplaats-ID (eenmalig) Validatie Bouwplaats-ID houder Bouwplaats-ID internet portaal “onderneming” Bouwplaats-ID internet portaal “werknemer” Bouwplaats-ID internet portaal “ZZP’er” Validatie partijen Bouwplaats-ID data Koppeling validatie Koppeling ruwe data Abonnementhouders Bouwplaats-ID data Bouwplaats-ID Beheer Stichting Bouwplaats-ID Beheer/BI Validatie aan- / afmelding berichten Koppeling Bouwplaats portaal aan- / afmelding Bouwplaats-ID App aan- / afmelding Bouwplaats-ID pas (optioneel) Bouwplaats toegangsbeveiliging (aan- / afmelding systeem van derden) Bouwplaats-ID Apparatuur

6 4. Cao Bouw en Infra en AVV Verankering in cao Bouwnijverheid
cao-artikel + reglement worden ontwikkeld en daarna voorgelegd aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.b.v. AVV. Als voor AVV wordt besloten zijn ook aanpalende sectoren gehouden aan Bouwplaats-ID Verankering in cao aanpalende sectoren: Is het noodzakelijk/mogelijk om voor de aanpalende sectoren (metaal, schilder, dakdekker, uitzend) een Bouw&Infra ID-spiegelbepaling in die cao’s op te nemen? Nee, dat kan ook via de contractuele lijn als de (hoofd)aannemer maar gebonden is aan de Bouw cao, dat is het systeem. Neemt niet weg dat elke (spiegel)bepaling in elke aanpalende cao verwelkomd wordt en het net strakker maakt.

7 5. Praktijk cases Hoe vraag ik als onderaannemer een Bouwplaats-ID aan? Via de website van Bouwplaats-ID wordt eenmalig een registratie van de onderneming gedaan. Onderzocht wordt of dit ondersteund kan worden via eHerkenning. Hoe kunnen mijn medewerkers een bouwplaats-ID aanvragen? Via de website van Bouwplaats-ID wordt eenmalig een registratie van de onderneming gedaan. Of via een koppeling met Bouwplaats-ID voor “bulk-aanlevering” Hoelang duurt het voor er een pas wordt verstrekt? Een zo laag mogelijk drempel in het werkproces. Bijvoorbeeld tijdens aanvraag identificatie (bv pas), handmatig registreren. Meerdere producten voor identificatie op de bouwplaats: pas, smart phone etc.

8 5. praktijk cases Hoeveel tijd ben ik kwijt aan administratieve handelingen? Dagelijkse registratie: (veel) minder dan een minuut. Project administratie: afhankelijk van omvang (inzet van aantal mensen) Wat zijn de kosten voor een bouwplaats-ID? Wat krijg ik er eigenlijk voor terug? In eerste instantie de mogelijkheid om projecten aan te nemen die vallen onder de cao Bouw en Infra Op termijn, administratieve ondersteuning: beschikbaarheid persoonsgegevens (ook BSN?) aan opdrachtgevers. Wie plaats eventueel apparatuur en voor wie zijn die kosten? De hoofdaannemer van een bouwplaats is verantwoordelijk voor de registratie mogelijkheid op de bouwplaats.

9 5. praktijk cases Hoelang is een Bouwplaats-ID eigenlijk geldig? Een aanvraag is geldig voor 5 jaar, daarna moet deze opnieuw aangevraagd/verlengt worden voor een volgende periode. Mag je zomaar persoonsgegevens verzamelen? Zowel bedrijfsgegevens als persoonsgegevens zullen worden vastgelegd in het Bouwplaats-ID systeem. Gewaarborgd wordt dat het Bouwplaats-ID systeem zal voldoen aan Wet bescherming persoonsgegevens (inclusief de Wet Meldplicht Datalekken), alsmede de Europese wet- en regelgeving op dit vlak. In dit kader zal afgewogen worden, door middel van de uitvoering van een Privacy Impact Assessment, van welke gegevens het wettelijk toegestaan is deze vast te leggen in het Bouwplaats-ID systeem.

10 5. praktijk cases Wat gebeurt er met de data van het bouwplaats-ID systeem? Ondernemers kunnen op gebruiken voor verplichtingen die voorkomen uit de WAS Deze is beschikbaar (in ruwe voor) voor de controleren instanties. (wettelijke handhavers)

11 6. Discussie Bouwplaats-ID een goed idee?


Download ppt "De Bouwplaats-ID, een goed idee?"

Verwante presentaties


Ads door Google