De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besparen op medische kosten? Het kan!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besparen op medische kosten? Het kan!"— Transcript van de presentatie:

1 Besparen op medische kosten? Het kan!
Welkom

2 Besparen op medische kosten? Het kan!
Programma HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER DE CONVENTIE DE MAXIMUMFACTUUR DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING PAUZE CM-VERZEKERINGEN

3 Besparen op medische kosten? Het kan!
Het globaal medisch dossier

4 globaal medisch dossier (gmd) – Wat?
Bij de huisarts, op eenvoudige vraag Gratis Jaarlijks hernieuwbaar Mogelijkheid om jaarlijks van huisarts te veranderen Geldt voor alle dokters in een groepspraktijk

5 GMD – Waar zit de besparing?
Voor iedereen: hogere terugbetaling van een raadpleging bij de huisarts (2€) Terugbetaling permanentietoeslag (4€) Raadpleging na 18h : 28,5€ terugbetaling : 18,5 of 24,5 +75 jaar of chronisch ziek: Ook een hogere terugbetaling bij een huisbezoek Echelonnering : doorverwijzing naar specialist : hogere terugbetaling verwijsbrief

6 Besparen op medische kosten? Het kan!
De conventie

7 De conventie – wat? Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

8 De conventie – wat? Geconventioneerde zorgverleners
aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen rekenen de officiële tarieven aan geen ereloonsupplementen Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen maar.. rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Niet-geconventioneerde zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet bepalen vrij hun honorarium. 

9 De conventie – wat? Let op : bijzondere eis van de patiënt
raadpleging buiten de gewone uren (op eigen vraag), een niet dringend huisbezoek, dokter niet van wacht éénpersoonskamer …. Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze

10 De conventie – waar zit de besparing?
Artsen : geen supplementen Paramedici (kinesisten, logopedisten..) : lagere terugbetaling indien niet geconventioneerd Terug te vinden via

11 Besparen op medische kosten? Het kan!
De maximumfactuur (maf)

12 De maximumfactuur – wat?
De maximumfactuur (maf) beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag het ziekenfonds houdt het remgeld bij (remgeldteller). Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

13 De maximumfactuur – wat?
Welke kosten worden er in aanmerking genomen? artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, … geneesmiddelen (cat. A, B en C, magistrale bereidingen) technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, labo-onderzoeken Ziekenhuisopname : bvb het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs ...

14 De maximumfactuur – wat?
Het plafondbedrag? Sociale maf : 450 euro per jaar. voor bepaalde sociale categorieën, bvb recht op verhoogde tegemoetkoming,

15 De maximumfactuur - wat
De inkomensmaf afhankelijk van het gezinsinkomen.

16 De maximumfactuur – wat?
Bijzondere bescherming : Kinderen (<19) steeds een plafond van 650 euro, Chronische zieken : 100 euro plafondverlaging (o.v.)

17 De maf – waar zit de besparing?
Geen remgelden meer boven het plafondbedrag

18 Besparen op medische kosten? Het kan!
De verhoogde tegemoetkoming (vt)

19 De verhoogde tegemoetkoming : wat?
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.

20 De verhoogde tegemoetkoming – wat?
Op basis van een bepaalde uitkering : absoluut recht! Leefloon Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Tegemoetkoming voor personen met een handicap Verhoogde kinderbijslag (66% of 4 punten op pijler 1) Noot : volle wezen hebben altijd recht op de vt

21 De verhoogde tegemoetkoming – wat?
Of Op basis van inkomensonderzoek Grensbedrag : ,47 euro, verhoogd met 3 140,77 euro per bijkomend gezinslid (2014) inkomen van vorig jaar Gepensioneerden, minder-validen, weduwen/weduwnaars, invaliden, ambtenaren in disponibiliteit, eenoudergezinnen, personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, … inkomen van de vorige maand (okt ‘15 : 17424, ,83)

22 De vt : waar zit de besparing?
Hogere terugbetaling van dokterskosten Lagere ziekenhuisfactuur Medicatie is goedkoper Korting nmbs, de lijn ….

23 Vragen?

24 PAUZE

25 CM Verzekeringen CM Diensten en voordelen CM-Hospitaal Plan
CM-Hospitaal Fix (extra) CM-MediKo Plan

26 CM diensten en voordelen – Wat?
Lidgeld CM: 6,19 euro per maand Goedkoopste bijdrage op de markt! Voordelen in de kijker: Oordoppen op maat: tot 30 euro per jaar Hoorapparaat: tot 100 euro Bril/lenzen: tot 50 euro per jaar Tandprothese/implantaat tot 180 euro, elke 2 jaar

27 CM Verzekeringen – Hospitaal Plan – Wat?
Iedereen welkom! Ongeacht leeftijd of gezondheid Waarborgen? Kostendekkend in tweepersoonskamer Kosten voor en na de opname Ernstige ziekte Vruchtbaarheidsbehandelingen Zwaarlijvigheid, borstverkleining Psychiatrisch ziekenhuis Revalidatie Hersteloord

28 CM Verzekeringen – Hospitaal Plan – Wat?
Franchise? Meerpersoonskamer: geen franchise Eenpersoonskamer: franchise Wachttijd? 3 maanden – vrijstelling na overstap 9 maanden voor behandeling vruchtbaarheid Medische voorgeschiedenis? Meerpersoonskamer: niet van toepassing Eenpersoonskamer: eerste 5 jaar van aansluiting

29 CM Verzekeringen – Hospitaal Plan – Wat?
Premie? Aansluiting voor 60ste verjaardag: max. 25,06 euro per maand Aansluiting na 66ste verjaardag: max. 37,59 euro per maand Extra’s? Dienst ledenverdediging: gratis Dienst Second O: hulp bij medische vragen

30 CM Verzekeringen – Hospitaal Fix – Wat?
Waarborg? Forfait per dag: Fix: 12,37 euro / Extra: 25 euro Automatische uitbetaling Aanvullende verzekering Geen uitsluitingen Premie? Aansluiting voor 60ste verjaardag: max. 18,87 euro per maand Aansluiting na 66ste verjaardag: max. 28,30 euro per maand

31 Nieuw: het CM-MediKo Plan
Bescherming tegen medische kosten buiten het ziekenhuis

32 CM-MediKo Plan: overzicht - 2 pijlers
75% van alle remgelden van dokters en paramedici Andere kosten tandzorgen hoorapparaten bevalling optiek reisvaccinaties voedingsadvies +

33 Terugbetaling remgelden: 75%
Skiongeval van Stijn Bezoek huisarts Bezoek specialist Radiologie Kinesitherapie Steunverband Remgeld 1000 euro Voordeel MediKo 750 euro Maar dat betekent dus ook dat, ook al moet je af en toe maar eens naar de huisarts, je regelmatig terugbetalingen voor remgelden zal ontvangen. Er is geen franchise.

34 Tandzorgen: orthodontie (500 €)
Blokjes voor Fien 2800 euro Terug zonder MediKo 1200 euro Terug met MediKo 1900 euro Ook mama krijgt 500 euro Voordeel MediKo 700 euro

35 Tandzorgen: parodontologie en tandimplantaten (500 euro)
Kronen en implantaten voor Fred Tandarts euro 1 Implantaat + Kroon 1500 euro Terug zonder MediKo euro Terug met MediKo euro Voordeel MediKo 570 euro

36 Brillen, lenzen en bepaalde oogingrepen
Voordeel MediKo 100 euro per jaar

37 Hoorapparaten (500 – 1000 euro)
hoorapparaat van Johan 3000 euro Terug zonder MediKo 1400 euro Terug met MediKo 2400 euro Voordeel MediKo 1000 euro

38 Overige waarborgen Bevallingsforfait 250 euro Dieetadvies 40 euro per jaar Reisvaccinaties 25 euro per jaar

39 CM-MediKo Plan Wachttijden
3 maanden voor remgelden, vaccinaties en dieetadvies 6 maanden voor oogzorg 12 maanden voor tandzorgen, hoorapparaten en bevallingsforfait Geen medische formaliteiten Automatische terugbetalingen

40 VELE KLEINTJES MAKEN 1 GROOT !
CM-MediKo Plan Waarom aansluiten? Waarborgen uit ‘het leven gegrepen’ regelmatige terugbetalingen van remgelden Indekken tegen hoge ambulante kosten Combinatie met CM-Hospitaalplan: 5% korting Premie? Wijzigt niet Premie tussen 9,87 euro en 18,70 euro per maand Enkel indexering is mogelijk. VELE KLEINTJES MAKEN 1 GROOT !

41 Interesse om aan te sluiten?
Meer info? Surf naar Toch liever een persoonlijk gesprek? Telefoon: Maak een afspraak in je CM-kantoor via

42 Vragen?


Download ppt "Besparen op medische kosten? Het kan!"

Verwante presentaties


Ads door Google