De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzeworkshop 3 “ouders betrekken bij taalbeleid, hoe doe je dat?” Robertjan de Wilde Docent/Trainer C-lion.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzeworkshop 3 “ouders betrekken bij taalbeleid, hoe doe je dat?” Robertjan de Wilde Docent/Trainer C-lion."— Transcript van de presentatie:

1 Keuzeworkshop 3 “ouders betrekken bij taalbeleid, hoe doe je dat?” Robertjan de Wilde Docent/Trainer C-lion

2 Start “Ouders zij zijn een cruciale partner in de taalontwikkeling en algehele ontwikkeling van de leerling. Kortom, zij zullen betrokken moeten zijn bij het taalbeleid op school.”  In deze workshop staan we o.a. stil bij:  hoe kun je als schoolteam/leerkracht de betrokkenheid van de ouders bij het taalbeleid bevorderen  de rol die ouders kunnen spelen  de verschillende manieren waarop jij als schoolteam of leerkracht naar ouders toe kunt communiceren over het taalbeleid

3 Relatie opleiding Taalexpert

4

5 Studiegids Primo Taalexpert

6 Waar zitten we m.b.t. dit onderwerp in de cirkel? “Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.” Van den Branden, 2010

7

8 Starter  Zoek iemand die…………  Weet welke (landelijke) thema’s er spelen rond ouders en school m.b.t. taalbeleid  Je wat kan vertellen over de (formele) positie van de ouders  Je kan vertellen hoe ouders bijdragen aan het schoolsucces van de leerlingen  Je wisselt 2 x van persoon en vraagt de ander waar hij/zij wat over kan vertellen. Wissel uit en vul aan.  Opmerking: het gaat niet zozeer om de mening van de ander, maar om de feitelijke informatie-uitwisseling

9 Ouderbetrokkenheid en/of Ouderparticipatie = Partnerschap  Betrokkenheid: hoe het gaat met het kind (volgen van het kind m.b.t. schoolvorderingen e.d.)  Participatie: actief binnen de school (luizenpluis etc.)  Partnerschap vraagt:  dat je elkaar ziet en hoort en op elkaar reageert.  dat je elkaar respecteert.  dat je toenadering zoekt als je het niet helemaal eens bent met de opvattingen van de ander. “Dat vraagt een investering van beide kanten. Je doet dat allemaal in het belang van het kind en vanuit het besef dat je samen meer kunt dan alleen!”

10 Ouderbetrokkenheid en/of Ouderparticipatie = Partnerschap Richting/VormMeelevenMeehelpenMeedenkenMeebeslissen Ouders > eigen kindBetrokkenheid 1 P A R T 4 I C I P A T 7 I E 10 Ouders > klas v/h kind en school als geheel Betrokkenheid 2 P A R T 5 I C I P A T 8 I E 11 De school > oudersBetrokkenheid 3 P A R T 6 I C I P A T I E 9 3.0? 12 De Wit (2008)

11 Willem Karssenberg™‏@trendmatcherdmatcher Kind huilend thuis. Juf keurde alles fout in #taaltoets#taaltoets... Social Media / Twitter

12 Waar ligt een mogelijkheid m.b.t. taal(beleid)?  Als team op zoek gaan of kijken naar het “achter het doen-gedrag” van ouders. Waarom: Beter inzicht verwerven in beweegredenen van ouders, en hun standpunten over school en taal, kan de school helpen om een beter contact met ouders op te bouwen. Zo kan op een meer onderbouwde manier nagedacht worden over de rol van ouders die zij kunnen spelen bij de taalontwikkeling van hun kind. Hoe: Stel vragen i.r.t. het instrument m.b.t. de 7 dimensies van ouderbetrokkenheid Kennis, Emotioneel, Rationeel, Overtuiging, Competentie, Gedrag en Tijd Actie: Zelf alvast kijken m.b.v. een scan

13 Stellingen:  Werkvorm: Kort Geding  Groepen gaan a/d/h/v stelling pleidooi voorbereiden  Jury: beraadt zich alvast op mogelijke uitkomsten  Mening van de voorstanders  Mening van de tegenstanders  Overleg  Reactie van beide groepen op elkaar eerste inbreng  Jury hoort beide keren aan en komt na tweede ronde met bevindingen en uitspraak Stelling: “Ouders hebben, in relatie tot de taalontwikkeling, een belangrijke rol bij het ondersteunen van het huiswerk en de lessen!”

14 Afronden

15 Opdracht Studiedag 1.3  De opdracht van leergang 1.3. bestaat uit twee onderdelen.  Een lesdagopdracht en een studiedagopdracht.  De opdrachten tezamen vormen de bewijslast voor leergang 1.3.  In een document op het ELO staat de studiedagopdracht beschreven. “Verwerk de taalbeleidscyclus op tenminste één taaldomein” (doe dit a.d.h.v. de vijf stappen zoals die zijn aangegeven)  Bij voorkeur als teamopdracht inleveren bij de programmaleider Taalexpert (Robertjan de Wilde).  Het gedeelte ‘eigen reflectie’ dient wel individueel geschreven te zijn.

16 Een voorbeeld 


Download ppt "Keuzeworkshop 3 “ouders betrekken bij taalbeleid, hoe doe je dat?” Robertjan de Wilde Docent/Trainer C-lion."

Verwante presentaties


Ads door Google