De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond De Schelven Groep 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond De Schelven Groep 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond De Schelven Groep 3
6 september 2011

2 Onderwerpen Voorstellen De groep Verwachtingen Lesrooster groep 3
Beloning en taken Verjaardagen Groep 2/3 Mededelingen Vragen?

3 Voorstellen Maandag en dinsdagmiddag: Lida van Lingen
(Marije van den Berg vervangt Lida nu op maandag. Lida is voorlopig op dinsdag de hele dag en donderdagochtend in groep 3 aanwezig). Dinsdagochtend- woensdag-donderdag-vrijdag: Denise de Vlam Dinsdagmiddag: r.t. door Denise (wanneer Lida weer volledig werkt) Maandag en dinsdag: stagiaire Lisa Bouwmans

4 De groep Groep 3 bestaat dit jaar uit 13 kinderen.
De kinderen zijn vanuit diverse groepen samengevoegd, waardoor er een nieuwe samenstelling in groep 3 ontstaat. We doen kennismaking- en groepsvormende activiteiten. Het is een enthousiaste groep. De kinderen hebben al met veel nieuwe materialen en routines kennis gemaakt. Diverse niveaus zijn in de groep merkbaar. Maandagmiddag: combinatie groep 3/ 4 en 4/ 5 . Gymnastiek en handvaardigheid worden dan aangeboden. Reden: vrij roosteren voor de ICT-er.

5 Verwachtingen Wat verwacht ik als leerkracht van u? - Ik verwacht openheid en eerlijkheid. - Ik verwacht dat u naar me toe komt als er iets is. - Ik verwacht dat u als ouder betrokken bent bij school en de ontwikkelingen van uw kind. (werkjes bekijken/hulp bieden/etc.) Wat verwachten de kinderen? - van groep 3: kring, verkeer, rekenen, lezen, schrijven, gym, luisteren, over de rode lijn, verjaardag vieren. - van de juf: lief, streng. - van elkaar: luisteren, samen spelen, lief zijn. Wat verwacht u van de school/ leerkracht?

6 Lesrooster groep 3 Start van de dag met spelen. (wordt afgebouwd)
- Kinderen mogen tot de tweede bel buiten blijven spelen. - Een rustige, ontspannen start van de dag. - Tijd voor de juf om even vrijblijvend met de kinderen te kletsen/spelen. Kom op tijd! We verliezen al 2 x 5 minuten per dag, 1 uur onderwijstijd per week, dat is 38 uur per jaar! door later te beginnen. Dit puntje is een aandachtspunt op de agenda van het team! Kring - maandag: vertelkring. De kinderen mogen hier iets voor meenemen. - dins- en woensdag: Trefkalender of andere actuele zaken. - vrijdag: Complimentenkring voor het zonnetje - Later in het jaar starten we met de leesbeer.

7 Veilig Leren Lezen (VLL)
- Binnen de methode werken we met diverse niveaugroepen (ster-maan-raket en zon kinderen). Er wordt altijd gestart met gezamenlijke activiteiten voor de totale groep. - De kinderen leren  woord – letter – gebaar – schrijfletter. - Na 3 weken volgt er een toetsmoment (1e kern duurt 4 weken) - Rond februari hebben we alle letters gehad en gaan we ons richten op het sneller leren lezen. Ook begrijpend lezen komt dan steeds meer aan bod. - Zelfstandigheid bevorderen we door te werken met het stoplicht en planbord. Later werken we met dagtaken. - Op de website van de methode staat informatie voor u als ouder. U kunt er tips en spelletjes vinden die u spelenderwijs met uw kind kunt doen. Via de site kunt u uw kind ook abonneren op het tijdschrift maan-roos-vis.   klik dan op ‘voor ouders’. Iedere dag eventjes lezen is zeer belangrijk voor de leesontwikkeling van uw kind!

8 Rekenrijk (rekenmethode) In het begin van het schooljaar gaat het vooral om het goed leren schrijven van de cijfers, om hoeveelheden, de volgorde van de getallen en splitsingen. Aan het einde van het jaar zijn alle getallen t/m 100 aan de orde geweest en moeten de kinderen sommen t/m 20 kunnen maken. Automatiseren: de sommen tot 10 moeten voor groep 4 helemaal gememoriseerd zijn! Veel oefenen dus! Pauze - Elke dag een kwartier buiten spelen samen met groep Op woensdag zijn alle groepen tegelijkertijd buiten. - Na het spelen nemen de kinderen hun pauzehap en leest de juf voor. - De pauzehap bestaat uit: fruit en/of fruitsap, melk. Graag fruit in stukjes! - Op dinsdag en donderdag is het Gruitendag. In de kring eten we dan alleen Groenten en Fruit. Gym - Op maandagmiddag en donderdagochtend gaan we in de gymzaal gymmen. - Geef uw kind op deze dagen gemakkelijke en herkenbare kleding mee. - Na de gym wordt er gedoucht. - Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen en/of douchen, dan zie ik graag een briefje tegemoet.

9 Zwemonderwijs Andere vakken
- Het tweede helft van het schooljaar krijgt groep 3 zwemonderwijs. - We zwemmen iedere donderdag op de EVEN weken van uur i.p.v. de gymles op die ochtend. - De zwemles moet gezien worden als een natte en zeer intensieve gymles - U ontvangt hier later nog verdere informatie over. Andere vakken - Schrijven - Wereld Oriëntatie - Thematisch vanuit project en methode ‘Veilig de wereld in!’ - Handvaardigheid/tekenen - Muziek - Verkeer - Schooltv: Leesdas en Huisje Boompje Beestje.

10 Beloning/Taken ‘De goed-gedaan-beker van groep 3’
De kinderen kunnen stempels verdienen in de werkboekjes als ze netjes hebben gewerkt. Hulpjes Taakjes

11 Verjaardagen De verjaardagen van de kinderen vieren we rond 9.45 uur
in de groep. In groep 3 gebeurt dit zonder de aanwezigheid van ouders. Uw kind mag op deze feestelijke dag een eetbare traktatie trakteren, dus geen cadeautjes! (cadeautjes worden weer mee naar huis gegeven) Houd de traktatie zo gezond mogelijk. De kinderen hebben in groep 3 de gelegenheid om iets te knutselen voor de verjaardag van papa, mama, broer(s), zus(sen), opa en/of oma. Deze data worden niet meer bijgehouden. Uw kind kan hier zelf aan denken of geef het te zijner tijd aan de leerkracht door zodat het kind eraan herinnerd kan worden.

12 Combinatie groep 2/3 Halverwege het schooljaar kan er gekozen worden om groep 2 met groep 3 te combineren. Reden: groeiende aantal aanmeldingen bij de kleuters. Geen formatie voor extra leerkracht. Geen andere combinatie is mogelijk. Groep 3 heeft na een ½ jaar alle letters aangeboden gekregen. Daarna vooral automatiseren en leeskilometers gaan maken. U wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

13 Groep 3 heeft een eigen webpagina op www.deschelven.nl
Mededelingen Graag de persoonsgegeven en extra telefoonnummers van uw kind controleren. Was u niet aanwezig, loop dan gerust even binnen om te controleren. Mogen wij uw adres? Om praktische zaken uit te wisselen kan dit soms handig zijn. De mail mag absoluut niet gebruikt worden om zaken over uw kind te bespreken. De Info: digitaal verkrijgbaar! Vul na de informatieavond uw adres in en u ontvangt de info digitaal! De schoolgids is voortaan digitaal te vinden op U krijgt deze niet meer aan het begin van het schooljaar. Kalender met de praktische informatie voor ouders volgt z.s.m. Verlof aanvragen: dit moet schriftelijk via formulieren die u bij de postvakjes kunt vinden. Het ingevulde formulier moet afgegeven worden bij de directie. (niet voor dokter- en tandartsbezoek) De leerkracht kunt u het beste aanspreken na schooltijd. Groep 3 heeft een eigen webpagina op

14 Vragen? Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe.
Hopelijk heeft u nu een beter beeld gekregen van groep 3. Vragen? Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe.


Download ppt "Informatieavond De Schelven Groep 3"

Verwante presentaties


Ads door Google