De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 1-2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 1-2"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 1-2
uur

2 Welkom Voorstellen (rondje) Dorien, Bert, Lianne (OA)
Wat komt er aan de orde vanavond: Algemene informatie - Hulpjes Regels in de klas/school - Puzzel en stempelkaart Thematisch werken - Taakwerk Dagen v.d. week - Maandagmiddag Dagritme kaarten - Cito-toets Leerlingvolgsysteem - Alles voorzien van naam Gymnastiek (gymkleren) - Vragen? Klassen ouder en bieb ouder - Controleren noodnummers

3 Algemene informatie Zie schoolginds: te vinden op de website
De kinderen van groep 1-2 gaan door de achterdeur aan de zijde van het klimrek naar binnen. Na schooltijd dienen ze aan deze zijde ook weer opgehaald te worden. Uitnodigingen en kaartjes kerst buiten school uitdelen. Beo: Instructiemodel Werken op 3 niveaus Rondes lopen Uitgestelde aandacht (stoplicht) Pengreep:

4 Regels Regels van de klas en de school Zie poster en schoolgids

5 Thematisch werken Thematisch werken Eigen thema’s
Thema’s uit de methode kleuterplein (4X) Thema’s worden gekoppeld aan leerlijnen en tussendoelen.

6 Dagen van de week Maandag (rood)
Jongens en meisjes ik heb een vraag, welke dag is het vandaag? Dinsdag (blauw) Woensdag (geel) Is het maandag, dinsdag of woensdag? Is het donderdag misschien? Is het vrijdag, zaterdag of zondag. Zeg …. Heb jij een idee? Donderdag (groen) Vrijdag (oranje)

7 Kiesbord Eigen naamkaartje
Keuze om zelf in te plannen wanneer er gewerkt word (2 verplichte werkjes) Zie stippen geel en blauw) Keuze uit ontwikkelingsmateriaal of hoeken Computer met verschillende educatieve spelletjes Eten en drinken tijdens spelen en werken

8 Dagritme kaarten Geven aan wat er die ochtend of middag allemaal gaat gebeuren. Doornemen wat ze betekenen

9 Leerlingvolgsysteem Ontwikkelingen wordt bijgehouden van ieder kind
Zorgleerlingen A en B lijst (A 3x per jaar en B 2x per jaar met team besproken) Pravoo Cito-toets taal voor kleuters en rekenen voor kleuters

10 Gymnastiek Vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur Samen met groep 3
Spellessen en toestellessen Gymkleren: gymschoenen, broekje en t-shirt Alles voorzien van naam.

11 Hulpjes Iedere dag zijn er 2 hulpjes die de juf gedurende de dag mogen helpen. Hulpjes mogen als eerste kiezen Hulpjes mogen vooraan in de rij staan etc.

12 Puzzelkaarten / strikdiploma
Kinderen werken vanaf groep 1 wekelijks minimaal 1x met de puzzelkaart Ingedeeld in niveaus Blauw, wit, groen, geel en roze. Kinderen moeten de puzzel helemaal zelf maken om een stempel te krijgen. Eerst de hoekjes, daarna de randjes en dan pas de stukjes binnen in Als alle kaarten af zijn krijgen ze een diploma

13 Taakwerk Winkel van sinkel Handpoppen
Stempelkaarten Ontwikkelingsmateriaal Werken op 3 niveau’s Winkel van sinkel Handpoppen Verschillende gebieden rondom fonemisch bewustzijn Map fonemisch bewustzijn koppelen aan spel Veel herhalen in de grote en kleine kring

14 Maandagmiddag Groepsoverstijgend werken Samen met groep 2 en 3
Werken aan verschillende gebieden Gebruik maken van opdrachtkaarten Leren met en van elkaar Competentiegevoelens

15 Cito-toets Taal: Rekenen: Passieve woordenschat Kritisch luisteren
Rijmen Schriftoriëntatie Eerste en laatste word horen Rekenen: Groep 1: cijfers 1 t/m 10 Herkennen, benoemen en toepassen Groep 2: cijfers 1 t/m 20

16 Algemene kennis Kleuren Vormen Cijfers 1 t/m 10 en 1 t/m 20
Herkennen benoemen en toepassen Lichaamsdelen Letterkennis minimaal 15 letters aan eind van groep 2.

17 Alles voorzien van naam

18 Vragen?

19 Controleren van noodnummers
Zou iedereen nog even de noodnummers op de deur kunnen controleren.

20 Bedankt Tot ziens


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 1-2"

Verwante presentaties


Ads door Google