De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3
Welkom!

2 Wat komt er vanavond aan de orde
Visie en missie Nieuwe regels in de school Zelfstandig werken Zorgstructuur Dagindeling Methoden Ouderhulp

3 Visie en Missie Goede sfeer Prettige en veilige omgeving
In openheid met elkaar omgaan! Streven naar een veelzijdige ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief als motorisch en sociaal-emotioneel gebied Hanteren van verschillende werkvormen Inspelen op individuele behoeften van het kind : extra zorg, kwaliteiten/talenten verder ontwikkelen Respect voor elkaar Communicatie is belangrijk, samen staan we sterk Openheid

4 Schoolregels Nieuwe regels in school/ klas:
Iedere groep heeft zijn/haar eigen ingang. Groep 3/4 gaat via de voordeur. Je spullen liggen in je vakje op de gang. Je eten en drinken ligt in je vakje of in de koelkast voor het overblijven. Je tas en jas hangen aan de kapstok. De kinderen mogen zonder te vragen naar het toilet gaan. Tijdens de instructie en tijdens de leesles gaan we in principe niet naar het toilet (uitzonderingen daargelaten). Stoel aanschuiven als je bij je tafel weggaat. Naam op beker/bakje Uitnodigingen en kerstkaarten uitdelen buiten schooltijd! Alle andere/ algemene schoolregels kunt u vinden in de schoolgids die u digitaal heeft ontvangen en anders kunt u hem downloaden via de website van school.

5 Zelfstandig werken De leerkracht geeft instructies bij diverse vakken. Kinderen die de instructie niet nodig hebben of een korte instructie mogen zelfstandig aan het werk gaan. Het BEO model (‘’Boeiend effectief onderwijs’’) Wanneer het opgegeven werk af is, kunnen de kinderen uit de kasten (taal/rekenen/lezen) kiezen en hiermee zelfstandig aan het werk gaan. Ook de computer wordt hierbij ingezet. Bij het zelfstandig werken mag er, hetzij zachtjes, overlegd worden en mag men elkaar helpen, mits het programma het toelaat. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen materiaal aangeboden waarmee ze zelfstandig aan het werk kunnen. Ook kinderen die extra oefenmomenten nodig hebben, kunnen tijdens het zelfstandig werken met de materialen uit de kast oefenen. -

6 We werken met het IGDI-model en met blokjes
We werken met het IGDI-model en met blokjes. Rood= je mag me niet storen en je mag een ander ook niet storen, blauw= ik heb een vraag voor de juf, maar werk wel verder aan iets dat ik wel kan/ weet, geel= je mag me storen en ik overleg zachtjes. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht kinderen helpen die meer hulp/uitleg of uitdaging nodig hebben. (instructietafel) In de klas staat een stoplicht. Deze is bedoeld voor de groep die zelfstandig aan het werk is. Rood= je mag de juf niet storen en je bent stil, oranje= je mag zachtjes met elkaar overleggen, groen= je mag ook de juf iets vragen.

7 Ook wordt het taakwerk ingezet
Ook wordt het taakwerk ingezet. Er zijn bijvoorbeeld werkbladen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen,spelling, biologie, verkeer etc. Ook staan computerprogramma’s op deze kaart. De opdrachten zijn voor het individuele kind of voor alle kinderen van de groep. De kinderen gaan met taakwerk aan het werk als ze klaar zijn met het reguliere werk, of wanneer het zelfstandig werken op het programma staat. In groep 3 wordt de kaart later in het jaar geïntroduceerd. Wanneer taakwerk klaar is, blijft het kiezen uit de kast en vrij lezen van toepassing. Het taakwerksysteem wordt dit schooljaar aangepast en is dus nog in ontwikkeling.

8 Zorgstructuur op de Keikamp
De groepsleerkracht houdt de ontwikkeling van het kind bij en schrijft dit op in de groepsmap. (vorderingen, bijzonderheden, gesprekken e.d.) Deze gegevens komen in het dossier en worden aan het eind van het schooljaar in de groepsoverdracht mee genomen, Hierbij is de huidige leerkracht, de nieuwe leerkracht en de directeur aanwezig. VISEON (leerlingvolgsysteem, sociaal emotionele ontwikkeling): 2 keer per jaar. Cito-toetsen 2 keer per jaar voor lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen. De volledige zorgstructuur staat beschreven in de schoolgids.

9 Dagindeling Ochtend: leesactiviteit, schrijven, leessleutel (aanvankelijk lezen, taal), kiezen uit de kasten, vertellen, eten/drinken, buiten spelen, rekenen, kiezen uit de kasten, taakwerk Middag: leesactiviteit, handvaardigheid/tekenen, biologie, verkeer, drama, gym, muziek, beter omgaan met jezelf en een ander, taakwerk schooltv: HBB, Leesdas Lettervos Gym: dinsdagmiddag met de hele groep 4, vrijdag met groep 1 / 2 (Op vrijdag is hulp aanwezig van een klassenassistent) Gymschoenen, broekje, shirtje meenemen, voorzien van naam Op maandagmiddag is groep 3 van uur tot uur bij groep 2: samenwerkend leren Vast dagritme staat op het bord: eerst pictogrammen, dan pictogrammen met woorden erbij, later alleen woorden. Op maandagmiddag is groep 3 van uur tot uur bij groep 2: samenwerkend leren Dorpsböke: maandag en donderdagmiddag van tot uur open Mogelijkheid om op maandag samen met de juf hiernaar toe te gaan 9

10 Rekenen De methode wereld in getallen werkboek en rekenboek Opbouw :
De eerste maanden wordt er in een werkboek gewerkt Hierbij komen begrippen als: vooraan, achteraan, meer, minder, evenveel, eerste, laatste aan de orde Het accent ligt op zelf ontdekken, inzicht in de getallen: splitsen, getallenlijn, bussommen Met sprongen vooruit: ervaren van getalsbegrip, getallenlijn Daarna wordt er vooruit getoetst: N.a.v. de resultaten krijgt iedere leerling een individueel programma. Alle kinderen volgen de basis. Daarna krijgen sommige kinderen verrijkingsopdrachten en andere kinderen extra instructie. We werken twee dagen aan 1 taak 1 keer in de week een projecttaak Aan het einde van het blok volgt weer een methodegebonden toets en worden de resultaten individueel besproken en vergeleken met de eerder gemaakte toets Automatiseren tot 10, sommen tot 20 Klokkijken: hele uur, kennis maken met half uur Grafieken, tabellen, geld, spiegelen, bouwen Computerprogramma Cito toets: 2 keer per jaar

11 Taal/spelling/lezen De methode: de Leessleutel leesboek,sleutelboek, werkboek Deze methode bestaat uit: het technisch leren lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, taaloefeningen Leesvoorwaarden: vooraan/achteraan, auditieve analyse en synthese Elke 2 weken een nieuw thema Woordles/letterles (schrijfletter, leesletter) Basislijn, pluslijn, minlijn Elke 2 weken een toets Cito toetsen: AVI, DMT, Auditieve analyse/ synthese, spelling AVI niveau: start, midden, eind Leesblad Lezen: vriendjes lezen, duo lezen, groepslezen, vrij lezen, boekpromotie

12 Schrijven De methode Novoskript Opbouw van de methode:
3 schrijflessen per week: eerst motorisch inoefenen, daarna op papier (losse vellen) Kritisch het werk bekijken: topper, stopper 1 motoriekles per week Potloodgreep (evt. gebruik van blokje) Zithouding Schrijven met potlood Schrijfletters: los, in groep 4 beginnen met het leren aan elkaar te schrijven Computerprogramma: inoefenen van de letters

13 Overige vakken De methode Moet je doen voor: Muziek Dans Drama Tekenen
Handvaardigheid De methode Beter omgaan met jezelf en een ander Sociaal-emotionele lessen, evt. aangevuld met taakspel Bewegingsonderwijs Twee keer in de week Gym: dinsdagmiddag met de hele groep 4, vrijdag met groep 1 / 2 (Op vrijdag is hulp aanwezig van een klassenassistent) Gymschoenen, broekje, shirtje meenemen, voorzien van naam Groep 4 heeft op maandag met de hele groep 4 en 5 gym.

14 Ouderhulp Elke klas heeft een klassenouder
Deze ouder helpt de leerkracht bij het regelen van ouders bij de volgende activiteiten: - vervoer naar uitstapjes - begeleiding van excursies - ondersteuning in de klas enz. - schoonmaken van het lokaal: 2 keer per jaar De klassenouder vraagt u persoonlijk of u bereid bent te helpen bij een activiteit. BIEB ouder: Iemand die voor groep 3/4 naar de bibliotheek wil en boeken wil halen. Op de deur en op het bord staan soms mededelingen Daarnaast helpen de ouders uit de ouderraad ons met diverse feestelijke activiteiten

15 Vragen?


Download ppt "Informatieavond groep 3"

Verwante presentaties


Ads door Google