De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Accountant van de Toekomst 2 december 2015 Novak - Guus Ham.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Accountant van de Toekomst 2 december 2015 Novak - Guus Ham."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Accountant van de Toekomst 2 december 2015 Novak - Guus Ham

2 Novak Sinds 1996 Belangenbehartiging Serviceorganisatie Dienstverlener

3 Thema’s Belangenbehartiging Regelgeving, kwaliteit en toetsing Onderwijs en PE Imago, identiteit en positionering mkb- accountant Ondernemerschap Drivers: ambitieus, betrokken en competent

4

5 De ALV op 22 juni 2015 oproep Novak: -Stem tegen het ‘automatisme’ om de voorzitter te rekruteren van de Big4 -Stem tegen de verhoging van de prijzen van de toetsingen door de RvT. Eerst een eenduidige normen set -Stem tegen het beroepsprofiel -Stem tegen de contributieverhoging: eerst een passende governance

6 De ALV op 22 juni 2015

7 Verdeeldheid verwijt: Novak zou verdeeldheid zaaien rapport “in het publiek belang” is een OOB rapport (1) doorvertaling maatregelen naar wettelijke controle is een uitdaging (2) ook middelgrote kantoren staan voor een uitdaging (3) kleine kantoren zuchten onder de regeldruk en lijden onder de negatieve publiciteit (4)

8 Verdeeldheid de OOB kantoren krijgen een eigen rapport de overige kantoren worden ondersteund met een doorvertaling wat doen we met het mkb? ook het mkb verdient een eigen rapport!

9 Nijboer op 7 november 2014 (Trouw) “Het voorstel van Novak om in navolging van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een eigen rapportage voor mkb- accountants op te stellen, vindt daarom steun bij het PvdA- Kamerlid. "Ik heb veel liever dat de sector zelf het initiatief neemt dan dat wij dat als Tweede Kamer moeten doen. Maar ik verwacht dan wel een voortvarende aanpak en serieuze voorstellen. Wat dat betreft verdient de NBA een compliment voor het door de werkgroep geleverde werk. Het zou goed zijn wanneer dit ook door en voor mkb-accountants wordt opgepikt. Als Novak daarin het voortouw neemt, lijkt mij dat prima. Net als bij de werkgroep kan er zo een kopgroep ontstaan die met voorstellen komt waar vervolgens binnen de NBA een sector brede vertaling aan wordt gegeven."

10 Verdeeldheid Nijboer op 7 november 2014 (Trouw) “De samenleving verwacht volgens Nijboer dat mkb-accountants de kwaliteit van hun werkzaamheden aantoonbaar op orde hebben, ook als zij zich beperken tot vrijwillige controles of samenstelwerkzaamheden (…..). Onafhankelijk toezicht en externe toetsing zijn eveneens essentieel. Nijboer: "Het maatschappelijk belang van goede financiële onder- steuning van mkb-ondernemingen spreekt vanzelf, ook al is de aard anders dan van de accountants-controle van oob-organisaties. (….) Ook innovatie en het inspelen op nieuwe behoeftes bij de markt, zoals de vraag naar assurance op maat, is iets waar de Kamer niet over gaat. Maar wij houden wel een stok achter de deur en zullen niet aarzelen om die tevoorschijn te halen als de sector niet in staat is om orde op zaken te stellen."

11 Oplossingen verwijt: alleen maar kritiek, geen oplossingen input gegeven aan het rapport in het publiek belang + positieve reactie op het rapport zelf 10 verbeterpunten geformuleerd opinies in diverse media beleidsnota gepresenteerd vele gesprekken gevoerd (o.a. NBA, leden) presentaties bij kantoren en bijeenkomsten actieve deelname aan werkgroepen (doorvertaling, eindtermen, PE, toetsingen etc.)

12 Toekomst Rondom vier thema’s: 1.Regelgeving, kwaliteit en toetsing 2.Onderwijs en permanente educatie 3.Imago, identiteit en positionering 4.Ondernemerschap

13 Kwaliteit ook de kwaliteit van de (dienstverlening van) de goedwillende mkb-accountant moet omhoog kwaliteit wordt (mede) bepaald door stakeholders “kwaliteit moet op verschillende niveaus binnen de beroepsgroep worden geborgd. Kwaliteit dient onderdeel te zijn van de mindset van ieder individu, van iedere organisatie en van de hele beroepsgroep.” (‘In het publiek belang’)

14 Kwaliteit kwaliteit moet toetsbaar zijn door het hanteren van eenduidige normen die getoetst worden door onafhankelijke organisaties investeren in innovatie, opleiding en training, reviews, coaching en verhogen van het lerend vermogen van de individu en de organisatie regelgeving dient kwaliteit te ondersteunen

15 Regelgeving regelgeving zorgt voor onderscheidend vermogen 4410H is een kans en een uitdaging er is meer dan samenstellen assurance op maat Belastingdienst, banken en andere stakeholders, prijsdruk, kennis, rol AFM, verdienmodellen, goodwill etc.

16 4410H en micro’s

17 micro: sinds 26 juni 2013 – 4410H sinds 2014 micro: overige opdracht zonder 4410 valt niet onder accountantswerkzaamheden openbaar accountant geen voorwaarde geen onderdeel van toetsing VGBA van toepassing onderscheid adminstratiekantoren wat levert het op?

18 4410H en micro’s Beter: wat kost het meer of 4410H wel toe te passen? Conclusie: probleem ligt eerder bij een gebrekkige kantoororganisatie en bij werkprocessen die niet op orde zijn. Desalniettemin zijn er nog uitdagingen die aandacht behoeven.

19 Regelgeving gevolgen de grote kantoren worden groter OOB’s concentreert zich bij enkele kantoren concentratie zet door bij wettelijke controle omzet middelgroot onder druk komst van de pure samensteller assurance naar middelgroot samenstellende accountant = administrateur

20 Regelgeving oplossingen assurance moet volwaardig onderdeel blijven van de dienstverlening van het mkb- accountantskantoor (=onderscheidend) innovatie van assuranceproducten noodzakelijk en gewenst ‘regelgeving’ moet schaalbaar zijn eenduidige uitleg (ook: begrip kwaliteit/ 425) toetsing van regelgeving door onafhankelijke organisatie

21 Regelgeving oplossingen in gesprek met stakeholders en met leden over de toegevoegde waarde van een accountant in het mkb voorlichting, campagnes, praktijkhandreikingen, cursussen (verplicht), toetsingen uitbreiding mkb binnen NBA (governance), kortom: FOCUS op het mkb en de mkb-accountant

22 Toekomst Rondom vier thema’s: 1.Regelgeving, kwaliteit en toetsing 2.Onderwijs en permanente educatie 3.Imago, identiteit en positionering 4.Ondernemerschap

23 Ondernemerschap

24 invloed automatisering en digitalisering is vakkennis nog wel voldoende? ondernemerschap vraagt om innovatie en om het maken van vaktechnische, strategische en commerciële keuzes keuzes binnen strategie afhankelijk van zelfkennis en acceptatie

25

26 Imago en positionering Heliview (2011) -alle doelgroepen vinden de accountant voornamelijk duur (perceptie mkb- ondernemers) -intermediairs associëren het beroep accountant met de woorden “betrouwbaar, fiscaal, deskundig, saai en noodzakelijk”

27 Imago en positionering -het mkb incl. de zzp-er associëren de accountant voornamelijk met “cijfers, saai, deskundig, boekhouder en belasting” -het mkb incl. de zzp-ers vinden woorden als creativiteit en innovatie het minst bij de accountant passen -brede deskundigheid is wel een aandachtspunt in de communicatie richting mkb-ondernemer die hier onvoldoende weet van heeft

28 Imago en positionering NEMACC (2013) -de accountant heeft een welbekend imago. Steekwoorden daarbij zijn; deskundig, betrouwbaar en saai -onderzoeken duiden op een trend waarin het imago enigszins verslechterd door de affaires van de afgelopen jaren -Hoe kleiner de mkb-klant hoe moeilijker het onderscheid tussen accountant en andere financiële dienstverleners

29 Imago en positionering -behoefte aan positionering van dé mkb- accountant (versus andere aanbieders) -NOvAA stond ergens voor en NBA als pluriform belangenbehartiger? -imago = perceptie  van kosten naar opbrengsten -focus essentieel bij positionering (in je kracht..) -drijfveren en gedrag bepalen imago

30


Download ppt "Symposium Accountant van de Toekomst 2 december 2015 Novak - Guus Ham."

Verwante presentaties


Ads door Google