De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Najaarsbijeenkomst vakgroep overheidsaccountants Vrijdag 7 december 2007 Rijksacademie voor Financiën en Economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Najaarsbijeenkomst vakgroep overheidsaccountants Vrijdag 7 december 2007 Rijksacademie voor Financiën en Economie."— Transcript van de presentatie:

1 Najaarsbijeenkomst vakgroep overheidsaccountants Vrijdag 7 december 2007 Rijksacademie voor Financiën en Economie

2 Programma jaarbijeenkomst 1.Terugblik op 2007 door de voorzitter van het OVAC 2.Drie interessante presentaties 3.Discussie 4.Borrel

3 Terugblik op 2007 (1) Overlegorganen worden vakgroepen Vakgroep speelt belangrijke rol naar de NIVRA-leden toe Beleidsnota vakgroep overheids- accountants op www.nivra.nlwww.nivra.nl Vakgroep is ondersteunend aan het pluriforme karakter van de beroepsorganisatie

4 Terugblik op 2007 (2) VGC aanleiding tot veel discussie in NIVRA Overheidsaccountant heeft een plaats in de VGC (maar niet in de Code of Ethics) Veel registeraccountants ervaren toenemende regeldruk vanuit beroep Discussie nog niet voltooid (komt aan de orde in ALV op 12 december 2007) Toon je betrokkenheid bij een pluriform NIVRA en kom naar Almere !

5 Ontwikkelingen in de publieke sector Rijksoverheid: Programma Vernieuwing Rijksdienst (o.a. ontwikkeling naar Rijksauditdienst) Mede-overheden: gemeentelijke auditfunctie ontwikkelt zich verder (Utrecht) forse taakstellingen, ook voor auditdiensten; uitvoering relatief gespaard werk maken van minder regeldruk

6 Visie OVAC op ontwikkelingen OVAC onderstreept belang van volwaardige auditfunctie binnen overheidshuishoudingen organisatievorm is geen zaak voor OVAC, mits sprake is van goede functioneel onafhankelijke positie auditfunctie kwaliteit van de beleidsontwikkeling op auditgebied in de publieke sector binnen rijksoverheid moet gewaarborgd blijven noodzaak om bij forse taakstellingen ook iets aan de “voorkant” te doen

7 Wat brengt 2008 ons ? Nadere voorschriften voor accountants- afdelingen (n.v.t. op Belastingdienst) Nadenken over nadere voorschriften voor onafhankelijkheid overheidsaccountants discussie over de kwaliteitstoetsing uitkomsten Commissie Governance NIVRA maar ook: implementatie nota vernieuwing rijksdienst

8 Wat gaat de vakgroep OVAC in 2008 doen ? kerntaak: inspelen op bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen in NIVRA mede in relatie tot de positie van de overheidsaccountant in het accountantsberoep in Nederland verhelderen relatie met Commissie Publieke Sector (CPS) volgen ontwikkelingen rond de positionering van de auditfunctie in de publieke sector als vakgroep inspelen op behoeften overheidsaccountants (kom met suggesties!)

9 Samenstelling OVAC in 2008 eind 2007: afscheid huidige voorzitter IODAD draagt nieuw OVAC-lid voor; OVAC kiest voorzitter uit haar midden overige leden: Bart Jonker (Belasting- dienst), René Vierbergen (VDA), Frank van Galen (UWV), Jurrie Vos (AR), Marius Winters (namens NIVRA-bestuur) ondersteuning namens NIVRA: Koos Vos, Michel Admiraal en Rob Heinsbroek

10 © Koninklijk NIVRA, 2007


Download ppt "Najaarsbijeenkomst vakgroep overheidsaccountants Vrijdag 7 december 2007 Rijksacademie voor Financiën en Economie."

Verwante presentaties


Ads door Google