De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er staat koffie voor u klaar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er staat koffie voor u klaar!"— Transcript van de presentatie:

1 Er staat koffie voor u klaar!

2 Even voorstellen.. Onze nieuwe directeur: Joost Heemskerk Barend
Schuurman IB Sophie Kistemaker 7S Judith Does 7J

3 Catechese Jaaropening Trefwoord Bidden Bezoek Moskee Gedenkhoek

4 Methode rekenen. Wereld in Getallen. Gebruik computer Weektaak. Toets.
Differentiatie.

5 Inhoud van rekenen in groep 7.
Breuken Procenten Kommagetallen Metriek stelsel  omrekenen Meetkunde Cijferen

6

7 Taal: Taallessen Taalkennis en -vaardigheden
toepassen in betekenisvolle contexten. - Ontleden (Persoonsvorm, onderwerp, voorzetsel, voegwoorden etc) - Interpunctie Stellen Spelling minder van belang.

8 Spelling: Drie weken met 2 dictees. Differentiatie.
Structuur in regels. Thuis Bloon.nl oefenen. Werkwoordspelling met behulp van een schema.

9

10 Wereldoriëntatie: Geschiedenis: Een zee van tijd
Steden, Ontdekkingsreizen, ontstaan van Nederland, de republiek ect. Biologie: In vogelvlucht Spinnen, Lichaam en sport, water. Aardrijkskunde: Land in zicht. Europa Topografie Per 2 weken ander vakgebied Toets

11 Doel De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

12

13 Begrijpend lezen: Leesstrategieën. Hoofdzaken onderscheiden.
Omgaan met moeilijke woorden. Uitbreiden woordenschat Verwijswoorden Leren samenvatten.

14 Verkeer: Klassikale lessen waarin we verschillende verkeerssituaties met elkaar bespreken. Rond het voorjaar praktisch en theoretisch verkeersexamen.

15 Verkeersveiligheid rondom de school
De veiligheid van alle kinderen staat voorop. 3 tips: Neem de tijd om je kind naar school te brengen Kom op de fiets. Parkeer de auto iets verderop.

16 Presentaties: Boekbesprekingen eerste helft van het schooljaar.
Spreekbeurten in het tweede deel van het jaar. (Ander onderwerp dan werkstuk) PowerPoint of Prezi-presentatie is verplicht. Alle informatie op de website.

17 Werkstuk Doel is het filteren van belangrijke informatie.
In de klas oefenen met samenvatten. Eerste werkstuk helpen met plannen. Tweede werkstuk meer zelfstandigheid  BEROEPEN

18 Kanjertraining: De kanjerregels. Spelletjes op basis van vertrouwen
Zwart/wit/geel en rood. Je bent geen …pet! Je doet als een …pet!

19 Coöperatief leren: Leren door samen te werken Van elkaar afhankelijk
Brengt kinderen in gesprek met elkaar. Vaak in spelvorm. Kwaliteiten.

20 Huiswerk: Doel is leren plannen. Op woensdag altijd agenda bij je.
Maakwerk op maandag af. Consequentie als het huiswerk niet af is. Leerwerk voor woensdag of donderdag. Alles staat op de website tot de kerstvakantie.

21

22 Vakuren: Tekenen : Juf Marja Handvaardigheid : Juf Margot
Muziek : Juf Marjolein Gym : Meester Maarten

23 Rapporten 3x per jaar (november en maart en juli)
Als u vragen heeft over vorderingen van uw kind, bent u altijd van harte welkom voor een gesprek.

24 CITO Komt u ook naar onze informatie-avond over de CITO-entreetoets in
het voorjaar?? Een datum volgt nog.

25 in de school Nieuwe pilot: alle ouders zijn welkom in de school van We starten de lessen om Omdat wij er graag voor de kinderen zijn ‘s morgens stellen wij het op prijs om de vragen aan de juf of meester even te mailen.

26 Klassenouder Wij zijn op zoek naar klassenouders. Wie helpt ons?
2 ouders per klas Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep (geboorte, ziekte). Dit altijd in overleg met de leerkracht Assisteren bij de verjaardag van de leerkracht en de organisatie hiervan. Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren Let op: Naast genoemde punten mogen klassenouders geen andere activiteiten organiseren.

27 Vragen? Per mail: Per telefoon: Persoonlijk:
Alleen voor het maken van afspraken. Per telefoon: Na schooltijd Persoonlijk: Na uur kunt u altijd binnenlopen. Schoolbrede afspraak is dat wij niet inhoudelijk mailen over de leerlingen.

28 Bedankt voor uw komst en een FIJNE AVOND
MORGEN ZIJN DE KINDEREN 12:00 UIT!! DONDERDAG ALLEMAAL OP DE FIETS NAAR DE MOLEN!


Download ppt "Er staat koffie voor u klaar!"

Verwante presentaties


Ads door Google