De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep Het Baken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep Het Baken"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 7 - 2014-2015 Het Baken
24 september 2014

2 Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd

3 Kring Vertellen Groepsvormende gesprekken Methode - Trefwoord Zingen

4 Rekenen Verschillende niveaus Leerstof Verhoudingen Breuken
Kommagetallen Procenten Cijferen Meten

5 Taal op Maat Inhoud op groep 7 Woordenschat Schrijven Kijk op taal
Luisteren en spreken Aanbod op niveau

6 Spelling op Maat Aanbod op niveau (Werkwoord)spelling Herhaling
Weetwoorden Meerdere categorieën tegelijk Werkwoordkaart Aanbod op niveau

7 Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip
Actuele teksten en opdrachten Per les een onderdeel van begrijpend lezen Samenvatten Relatie/verwijswoorden Voorspellen Ophelderen van onduidelijkheden Vragen stellen Samenwerkend leren Meer plezier in begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL

8 Engels Basisbeginselen Plezier krijgen in
het leren van een andere taal Betere aansluiting bij het VO Het digibord als uitgangspunt waardoor: leerlingen een groter taalaanbod krijgen. dyslectische leerlingen extra ondersteund worden. zowel voor als na de les de leerlingen zelfstandig kunnen werken.

9 Aardrijkskunde Wijzer door de wereld Europa Oost vs West Europa EU

10 Geschiedenis Wijzer door de tijd Periode van 1500 tot 1800
Reformatie & Hervorming Tachtig jarige oorlog Gouden eeuw Grote revoluties aan het eind van de 18e eeuw Aparte aandacht voor de culturen in Azië, Afrika en Amerika.

11 Natuur Naut verwondert Naut is haalbaar voor iedereen
Naut geeft ruimte Naut en techniek

12 Studievaardigheden Blits! Begeleid vs zelfstandig Aansluiting CITO
Studieteksten Informatiebronnen Kaarten Schema´s, grafieken en tabellen Begeleid vs zelfstandig Aansluiting CITO

13 Verkeer Verkeerskrant Verkeersexamen (rond april) Theorie Praktijk

14 Creatieve vakken Handvaardigheid Tekenen Muziek Dans

15 Kanjertraining Kanjer Werkboek deel II Inhoud Jezelf voorstellen
Vertrouwen Jezelf zijn Je mening (durven) geven Gevoelens Kritiek geven en ontvangen Zelfbeheersing

16 Zelfstandig werken Dagtaak Werken met uitgestelde aandacht Kieswijzer
Verantwoordelijkheid Vrijheid binnen grenzen Zelfstandigheid Werken met uitgestelde aandacht Kieswijzer

17 Entreetoets Wat is de entreetoets? Hoe belangrijk is de entreetoets?
Afname in april/mei Folder volgt

18 Huiswerk Leerwerk Maakwerk - inoefenen Topo Europa
Aardrijkskunde, Geschiedenis & Natuur Woordenschat (Spelling) Maakwerk - inoefenen Spelling Rekenen Taal Begrijpend lezen Studievaardigheden

19 Boekbespreking / Spreekbeurt / Werkstuk
Na de herfstvakantie Inschrijfformulier in de klas Samen of alleen

20 Groepszaken Groepsregels Computergebruik Vrijdagmiddag Wij-gevoel
Website & foto’s Klassenouder(s) Week van de lentekriebels

21 Tot slot De deur staat altijd open,
na schooltijd om 15:15 uur of bel even voor een afspraak.

22 Bedankt voor uw aandacht… Zijn er nog vragen?

23 Nog even praktisch… We zijn nog op zoek naar begeleiding voor…
Maandag 29 september - middag bezoek aan een houtzagerij Woensdag 1 oktober – uur begeleiding vossenjacht Vrijdag 3 oktober – ochtend hulp bij sportdag Vrijdag 10 oktober – – 12.00 Bezoek aan Klooster


Download ppt "Informatieavond Groep Het Baken"

Verwante presentaties


Ads door Google