De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Toekomst van adviesraden Bert Holman Voorzitter Koepel Wmo-raden Heereveen 29 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Toekomst van adviesraden Bert Holman Voorzitter Koepel Wmo-raden Heereveen 29 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De Toekomst van adviesraden Bert Holman Voorzitter Koepel Wmo-raden Heereveen 29 oktober 2015

2 Vooraf De wereld is gedecentraliseerd. Over de toekomst van de Wmo adviesraden beslissen de Wmo raden zelf. Iedereen is vooral en eerst burger, daarna soms cliënt, mantelzorger, vrijwilliger. Slim en innovatief samenwerken geen ingewikkelde structuren. Burgers in staat stellen de samenleving op lokaal niveau vorm te geven. De adviesraad draagt daar aan bij. 2

3 De staat van de burgerparticipatie Schotten verdwijnen, 3 of 4 D benadering De integrale leefwereld van de burger als vertrekpunt. Streven naar een inclusieve samenleving VWS de innovatieagenda: Versterking cliënt -en burgerregie.

4 Van organisatie naar beweging Geen grote allesomvattende organisatie. Van lokaal naar regionaal. Naast formeel veel informeel. Right to challenge relatie met de lokale democratie; de gemeenteraad.

5 Trends in participatie Gemeenten kiezen voor brede platforms. Platforms richten zich meer en meer op het brede sociale domein. Ook tegen beweging informele manieren om de burger er bij te betrekken. (ïk loop de markt wel op”)

6 De toekomst van de adviesraden sociaal domein (1) Daar gaan onze leden zelf over. Pas op expertise en ervaringsdeskundigheid mogen niet verloren gaan. Verbreden van de participatie met integraal werken. Oog voor regionalisering.

7 De toekomst van de adviesraden sociaal domein (2) Spil in het lokale netwerk van burger en cliëntparticipatie. Combineer participatieraad breed met expertise centra o.a. Ervaringsdeskundigheid. Ontvanger en bewerker van signalen vanuit MEE, Mantelzorgers, Vrijwilligers enz... Doel: Een betrokken en verbindende samenleving op lokaal niveau.

8 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht! www.koepelwmoraden.nl


Download ppt "De Toekomst van adviesraden Bert Holman Voorzitter Koepel Wmo-raden Heereveen 29 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google