De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Populatie-, vraag- en toekomstbestendige Woon/zorg oplossingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Populatie-, vraag- en toekomstbestendige Woon/zorg oplossingen."— Transcript van de presentatie:

1 Populatie-, vraag- en toekomstbestendige Woon/zorg oplossingen

2 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP  Transformatie van de langdurige zorg  Sterke toename vergrijzing  Meer zelfredzaamheid/eigen verantwoordelijkheid  Scheiden van wonen en zorg  Speelruimte woningbouwcorporaties en banken is beperkt  Geen aanbod voor medium tot hoge inkomens (boven + EUR 27.000,-)  Sterke vraag naar nieuwe combinaties van woon/zorg oplossingen  Marktbenadering zorgorganisatie belangrijk voor bestaansrecht ONTWIKKELINGEN

3 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP BEDREIGINGEN ONRENDABEL VASTGOED ONVOLDOENDE MARKTGERICHTHEID BESTAANSRECHT IN HET GEDING GEEN GELD VOOR INNOVATIE KRIMPREGIO HOE GROEIEN IN EXTRAMURALE ZORG

4 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP Traditionele Ontwikkeling vs. gewenste aanpak Demografie Woon/zorg faciliteiten Managed risico; huurder al bekend & gecontracteerd Benodigde ruimte Vraag/be hoefte Risico aankoop Grond/pand Bestemming / herbestemming procedures Aanzienlijk risico op leegstand pand Vindt bewoner en investeerder VAN BEDREIGING NAAR KANS: Andere aanpak

5 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP VAN BEDREIGING NAAR KANS: Demografische analyse De beste plek voor de 65 – 75 jarigen is om dichtbij de faciliteiten te kunnen wonen waardoor men langer zelfstandig thuis kan wonen Een eventuele koppeling met de onderzoekdata van TopTalent/Saxion kan een krachtige combinatie vormen.

6 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP DEMOGRAFISCHE ANALYSE : Quick scan Vriezenveen De 75 tot 85-jarigen en 85+’ers stijgen relatief het meest De 65 tot 75-jarigen nemen in absolute zin het meest toe De overige groepen nemen in aantal af

7 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP DEMOGRAFIE: 75+ op BAG-niveau De meeste 75+’ers ten zuiden van de straat ‘Westeinde’ BAG: Basisadministratie Adressen en Gebouwen

8 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP DEMOGRAFIE: Leeftijd naar inkomen Zowel absoluut als relatief gezien steeds meer midden/hoge inkomens, minder lage inkomens

9 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP DEMOGRAFIE: Inkomens op BAG-niveau De meeste lage inkomens ten zuiden van de straat ‘Westeinde’ Combinatie van 75+ en inkomen: veel ouderen met lagere inkomens, maar in de toekomst steeds meer midden en hoge inkomens (zie vorige grafieken)

10 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP ZORGVRAAG: Prognose gebruik intramuraal Vooral toename psychogeriatrische zorg (ZZP 5 en 7): 26 plekken Somatisch toename van 9 plekken, afbouw ZZP 1 t/m 3 en deels 4

11 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP ZORGVRAAG: Gebruik intramuraal naar leeftijd Toename vooral bij 85+’ers, voor zowel psychogeriatrische als somatische zorg

12 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP ZORGVRAAG: Gebruik intramuraal naar leeftijd en inkomen Absoluut gezien vooral toename bij 85+’ers met lage en middeninkomens; relatief vooral bij ouderen met middeninkomens (en hoge inkomens, maar deze aantallen zijn absoluut gezien laag)

13 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP ZORGVRAAG: Instellingen met meer dan 20 75-+ers Mogelijke instellingen op basis van CBS Bevolking 6PPC 2015, BAG, Zorg op de Kaart, Kies beter en Internet

14 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP ZORGVRAAG: Prognose gebruik extramurale zorg Extramurale zorg neemt extra toe door afbouw ZZP 1t/m4 Het beleid heeft met name effect op 85+’ers en 75-85

15 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP ZORGVRAAG: Extramuraal naar leeftijd en inkomen Absoluut: toename midden (75-85) en laag/midden (85+) Relatief: toename midden en hoge inkomens (maar aantal ouderen met hoge inkomens is absoluut gezien zeer laag)

16 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP  Populatie gerichte vernieuw/nieuwbouw woon/zorg oplossingen (incl. zorginnovatie en duurzaamheid)  Laagschaalniveau demografische-, inkomens- en zorgvraagdata (CBS, RIVM, CIZ etc). Prognosemodel langdurige zorg van heden tot 2040  Hoogwaardige beleggingsfondsen infrastructuur (incl. lokaal maatwerk)  Multidisciplinaire vraaggedreven aanpak inclusief ontwikkeling, analytische research, financiele planning, bouwtechniek en innovatie  Service-concepten  Financial risk oplossingen DIENSTEN SC&CI

17 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP DIENSTEN SC&CI INTRAMURALE - EN EERSTELIJNS ZORG  Vergroten liquiditeit en solvabiliteit zorgexploitant door het overnemen van zorgvastgoed door SCCI mits er sprake is van een toekomstbestendige populatie. Langdurige huurcontracten met de zorgexploitant vormen de basis.  Varianten mogelijk op het moment dat een “goede” exploitatie wordt aangeboden. EXTRAMURALE- EN PARTICULIERE ZORG  Hoofdhuurderschap wordt uitgevoerd door SCCI, leegstandsrisico bij SCCI.  Zorgexploitant verleent via eigen commercie de zorg aan individuele huurders of wordt, mits er aan kwaliteitscriteria wordt voldaan, via SCCI collectief bij de huurders onder de aandacht gebracht. De zorgexploitant is altijd zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de zorg. MAATWERK  Diverse andere proposities mogelijk afhankelijk van behoefte. Bijvoorbeeld propositie voor woningbouwcorporaties, hybride constructies met banken etc.

18 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP KANSEN LUCRUM LEDEN ONRENDABEL VASTGOED ONVOLDOENDE MARKTGERICHTHEID BESTAANSRECHT IN HET GEDING GEEN GELD VOOR INNOVATIE KRIMPREGIO HOE GROEIEN IN EXTRAMURALE ZORG GROEIEN IN EXTRAMURALE ZORG UITBESTEDEN ZORGVASTGOED POPULATIE- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN GROEIEN IN PARTICULIERE MARKT BEKOSTIGING INNOVATIE EN DUURZAAMHEIDALS ONDERDEEL VAN FONDS (in onderzoek) EEN LUCRUM ZORGVASTGOED FONDS (in onderzoek) VERBETERING LIQUIDITEIT EN SOLVABILITEIT

19 Nieuwe Duurzame Zorg  ONDERWERP  Due diligence en risico-analyse vooraf  ROZ voorwaarden (intramuraal)  Een langdurig huurcontract met een zorgorganisatie in geval SCCI een pand overneemt  Opstellen en monitoren van een servicelevel/performance agreement met een zorgorganisaties waarmee SCCI een langdurig huurcontract heeft  Betaling van de inzet van de strategische assets van SCCI wat betreft kennis, data en netwerk in het geval een zorgorganisatie, los van een beleggingstransactie vanuit SCCI, daarvan gebruik wenst te maken CONDITIES & VOORWAARDEN


Download ppt "Populatie-, vraag- en toekomstbestendige Woon/zorg oplossingen."

Verwante presentaties


Ads door Google