De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Zure ballen”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Zure ballen”."— Transcript van de presentatie:

1 “Zure ballen”

2 Man 62 jaar IgA nefropathie CAPD, hemodialyse, 2010 NTX
Afstotingsreacties gehad; gebruikt prednison en mycofenolaatmofetil

3 Voorjaar 2015 Diarree, afvallen Pijn in scrotum; epididymitis?
Behandeld met antibiotica, en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Geen microbiologische diagnostiek Echo: meerdere cysten? Uiteindelijk zoveel last van pijn linker testikel: hemicastratie

4 OK Verdikking epididymis en funiculus, pus in scrotum
Bal, epididymis en funiculis verwijderd Materiaal naar PA Lullig wattenstokje naar MML

5 2 dagen later Onhoudbare pijn rechts; naar OK
Verwijderen resterende testikel Telefoontje PA:

6 Wat zag de PA? Immuun gecompromitteerde man, mycofenolaatmofetil en prednison Persisterende epididymitis niet reagerend op antibiotica Bijwerkingen mycofenolaatmofetil: Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gastro-intestinale candidiasis, urineweginfectie. Sepsis. Leukopenie, trombocytopenie, anemie. Moniliasis. Herpesinfecties van de huid en adnexa. Vaak (1-10%): koorts, griepachtige verschijnselen, malaise, hoofdpijn, pijn, asthenie, gewichtsverlies. Tensieveranderingen, vasodilatatie, tachycardie, oedeem. Metabole veranderingen (elektrolyten, lipiden, hyperglykemie, hyperurikemie, verhoogde waarden alkalische fosfatase en lactaatdehydrogenase). Gastro-intestinale ontstekingen, bloedingen, ulcus, anorexie, tandvleeshyperplasie, flatulentie, obstipatie. Ontstekingen van de luchtwegen. Hepatitis, geelzucht. Gestoorde nierfunctie. Pancytopenie, leukocytose. Benigne neoplasie van de huid, huidhypertrofie, huiduitslag, alopecia, acne, carcinomen van de huid. Slaapstoornissen, angst, confusie, depressie, abnormaal denken, tremor, paresthesie, convulsies. Smaakstoornissen. Verder zijn gemeld: pancreatitis, colitis (ook CMV-colitis), darmvlokkenatrofie; ernstige levensbedreigende infecties zoals infectieuze endocarditis, tuberculose, atypische mycobacteriële infectie, meningitis; agranulocytose, neutropenie, aplastische anemie en beenmergdepressie (ook met fatale afloop); mogelijk fatale progressieve multifocale leukencefalopathie (PML) als gevolg van het JC-virus, 'Pure Red Cell Aplasia' (PRCA), morfologisch afwijkende neutrofielen zoals Pelger-Huët-anomalie, nefropathie als gevolg van het BK-virus; overgevoeligheidsreacties (ook angio-oedeem en anafylaxie); interstitiële longziekte en pulmonale fibrose bij combinatie met andere immunosuppressiva. Bij kinderen (vooral 2–6 j.) komen vaker voor: diarree, sepsis, leukopenie, anemie en infectie. Bij ouderen (≥ 65 j.) komen vaker voor: infecties (inclusief weefselinvasieve cytomegalovirusinfectie), gastro-intestinale bloedingen en longoedeem.

7

8 Urine Stampvol zuurvaste staven PCR M tuberculosis complex negatief
Kweek na paar dagen positief Mycobacterium malmoense Goed behandelbaar met combinatie therapie

9 M malmoense Wordt meestal pas na jaar gediagnosticeerd Bloedkweken afnemen op TBC; gegeneraliseerde versus gelokaliseerde infectie Behandeling met standaard regime

10 Take home message Immuun compromised host
Infectie die niet reageert op gangbare antibiotica

11


Download ppt "“Zure ballen”."

Verwante presentaties


Ads door Google