De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maar verzekeraar: wat doet u nu?. Mr. Robin van BeemMr. Coen Fledderus T: 070 – 737 0095T: 070 – 737 0095 E:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maar verzekeraar: wat doet u nu?. Mr. Robin van BeemMr. Coen Fledderus T: 070 – 737 0095T: 070 – 737 0095 E:"— Transcript van de presentatie:

1 Maar verzekeraar: wat doet u nu?

2 Mr. Robin van BeemMr. Coen Fledderus T: 070 – 737 0095T: 070 – 737 0095 E: rvanbeem@vanbeemdejong.nlE: cfledderus@vanbeemdejong.nl I: www.vanbeemdejong.nlI: www.vanbeemdejong.nl

3 Praktische tips voor de behandeling van veel voorkomende afwijzingsgronden:  Schending mededelingsplicht  Schending medewerkingsplicht  Garantieclausules, primaire dekkingsomschrijving, preventiemaatregelen Wat gaan we vandaag doen?

4  Verzekerde vraagt ORV aan  Geeft op aanvraagformulier NIET aan dat sprake is van slokdarmklachten  Verzekeraar accepteert  Slokdarmkanker wordt vastgesteld en verzekerde komt te overlijden  Verzekeraar beroept zich op verzwijging  Dekking? Mededelingsplicht

5 1.Pak het aanvraagformulier erbij en loop dit minutieus langs 2.Bepaal of er een relevant feit is verzwegen 3.Controleer of aan de formele vereisten is voldaan 4.Bepaal of aan het causaliteitsbeginsel is voldaan Tips:

6  Verzekerde is eigenaar van camper  Zoon van verzekerde veroorzaakt schade in 2004  Verzekerde meldt schade niet bij WAM-verzekeraar  Schade is door Waarborgfonds vergoed  WAM-verzekeraar wil dat verzekerde voor schade opkomt  Terecht? Late melding

7 1.Bepaal of sprake is van ‘redelijk belang’ 2.Laat verzekeraar bewijzen dat hij in ‘redelijk belang’ is geschaad 3.Onderhandel over de sanctie Tips:

8  Horecabedrijf heeft een brandverzekering  Clausule dat alleen metalen afvalbakken gebruikt mogen worden op straffe van verval van dekking  Bedrijf heeft toch plastic afvalbakken  Er ontstaat brand in de meterkast  Dekking? Garantieclausule

9  Ongeval met valschermzweeftoestel  Polis bepaalt dat niet verzekerd is schade veroorzaakt door het liersysteem, tenzij de bediener van de lier gediplomeerd is  Bediener lier was niet gediplomeerd, maar beschikte wel over de benodigde ervaring  Rapport stelt dat ongeval niet is veroorzaakt door enig feitelijk onjuist handelen van de bediener van de lier  Dekking? Primaire dekkingsomschrijving

10 Voertuig moet beveiligd zijn met slot met typegoedkeuring;  Het gekozen slot voldoet niet aan die eisen A. maar geen verband tussen het niet voldoen aan de eisen en de diefstal B. maar het slot is ten minste net zo goed als het slot met typegoedkeuring C. maar verzekerde hoefde niet te weten dat het slot niet beschikte over vereiste typegoedkeuring  Dekking? Preventiemaatregelen

11 1.Geen kernbeding? Toets of voorwaarden ter hand zijn gesteld en of de voorwaarde niet onredelijk bezwarend is 2.Kernbeding? Toets of het beding helder en duidelijk geformuleerd is en of het beding uitdrukkelijk overeengekomen is 3.Is er verband tussen de schending van de clausule en de schade? Let wel op onderscheid tussen primaire dekkingsbepaling of garantieclausule 4.Ook bij primaire dekkingsbepaling kan onder omstandigheden een beroep op redelijkheid en billijkheid slagen Tips:

12


Download ppt "Maar verzekeraar: wat doet u nu?. Mr. Robin van BeemMr. Coen Fledderus T: 070 – 737 0095T: 070 – 737 0095 E:"

Verwante presentaties


Ads door Google