De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwelijk leren. Levensbeschouwelijke ontwikkeling Wat is ontwikkeling?  Gevormd worden  Aanpassing  Worden wie je al bent (zelfontplooiing)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwelijk leren. Levensbeschouwelijke ontwikkeling Wat is ontwikkeling?  Gevormd worden  Aanpassing  Worden wie je al bent (zelfontplooiing)"— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwelijk leren

2 Levensbeschouwelijke ontwikkeling Wat is ontwikkeling?  Gevormd worden  Aanpassing  Worden wie je al bent (zelfontplooiing) Ontwikkeling veronderstelt groei: waardeoordeel Drie dimensies:  Sociaal-emotioneel Ontwikkeling van het “zelf”  Moreel Verantwoordelijkheid  Spiritueel

3 Vragen over ontwikkeling Aangeleerd of aangeboren?  Nature of nurture Actief of passief? Wat is het doel? Doorgaande lijn of discontinuïteit

4 Stromingen in de psychologie Leertheorie  Behaviorisme Biologisch verklaringsmodel  Gehechtheidstheorie  Imitatiegedrag Cognitief ontwikkelingsmodel  Sociaal constructivisme

5 7 basale vermogens Waarnemen Vragen Voorstellen Vertellen Dialogiseren Waarderen Handelen

6 7 levensbeschouwelijke competenties Ontvankelijkheid Inlevingsvermogen Participatie Voorstellingsvermogen Uitdrukkingsvaardigheid Zelfvertrouwen Beoordelingsvermogen Verwondering Verbondenheid Vertrouwen Verbeelding Ordenen Communicatie Omgaan met traditie

7 Dialoog Dialoog met:  Jezelf  De ander  De traditie  Andere tradities Voorwaarden:  Veiligheid  Vrijheid  Respect

8 Omgaan met tradities 3 opvattingen:  Exclusiviteit  Inclusiviteit  Pluraliteit 3 vormen van onderwijs:  Teach in religion  Teach about religion  Teach from religion

9 Ontwikkelingsfasen Ontwikkeling is geen continu proces Voor latere ontwikkelingsstadia zijn de vorige stadia een voorwaarde Het geheel is meer dan de som der delen  Leren is inpassen in een al gevormd kader  Soms moet dat hele begripskader omgevormd worden: nieuwe fase

10 Jean Piaget stadia van cognitieve ontwikkeling Sensori-motorisch Preoperationeel  Egocentrisme  Animisme  Finalisme  Artificialisme Concreet operationeel Formeel operationeel

11 Erik Eriksson 8 stadia van sociaal-emotionele ontwikkeling, vorming van identiteit Bij elk stadium een  Conflict, tegenstelling  Ontwikkelingstaak (ontwikkelen van een ego-kwaliteit)  Gevaar van stagnatie

12 Erik Eriksson: schema JaarConflict 1Vertrouwen – wantrouwenVeiligheid 2,3Autonomie – afhankelijkheidWillen 4,5Initiatief – passiviteitMogen 6-12Constructiviteit – inferioriteitKunnen 12-19Identiteit – rolverwarring 19-35Intimiteit – isolement 35-55Generativiteit – stagnatie 55-Ego-integriteit – wanhoop

13 Lawrence Kohlberg: morele ontwikkeling Preconventioneel (tot 12 jaar)  Gehoorzaamheid en straf  Eigenbelang Conventioneel (12-18)  Conformisme  Sociale orde, autoriteit Postconventioneel (18+)  Sociaal contract  Universele waarden

14 James Fowler: Stages of Faith “Geloof (faith) - meer dan religie of gelovig zijn (belief) - is de meest fundamentele categorie in het menselijke streven naar een verhouding tot het transcendente” “Faith”: holistische oriëntatie, betreft de verbondenheid met het universele De religieuze ontwikkelingsstadia vind je overal min of meer gelijk, ongeacht de religieuze context

15 James Fowler 0-3Ongedifferentieerd 3-7 Intuitief-projectief 7-12Mythisch-letterlijk 12-35Synthetisch-conventioneel Geindividualiseerd-reflectief Geintegreerd Universaliserend

16 Kieran Egan Mythische fase 4/5- 9/10 Romantische fase 8/9-14/15 Filosofische fase14/15-19/20 Ironische fase19/20-

17 PiagetEriksonKohlbergFowlerEgan 1Sensori- motorisch Oraal-sensorisch vertrouwen - wantrouwen Preconventioneel straf, gehoorzaamheid eigenbelang Ongedifferentieerd 2323 Pre- operationeel Anaal - urethaal – musculair autonomie - twijfel en schaamte Intuitief-projectief 4545 Locomotorisch initiatief – schuld Mythische fase 67896789 Concreet Operationeel Latentie vlijt - minderwaardigheid Mythisch-letterlijk 10 11 12 Romantische fase 12 13 14 Formeel operationeel Adolescentie identiteit - rolverwarring Conventioneel conformiteit autoriteit Synthetisch- conventioneell 15 18 Filosofische fase 19 35 Vroege volwassenheid intimiteit - isolatie Postconventioneel sociale contracten universele principes 35 55 Middenvolwassenheid generativiteit - stagnatie Geindividualiseerd- reflectief Ironische fase 55+Late volwassenheid integriteit - wanhoop Geintegreerd Universaliserend


Download ppt "Levensbeschouwelijk leren. Levensbeschouwelijke ontwikkeling Wat is ontwikkeling?  Gevormd worden  Aanpassing  Worden wie je al bent (zelfontplooiing)"

Verwante presentaties


Ads door Google