De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groeien in geloven Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groeien in geloven Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?"— Transcript van de presentatie:

1 Groeien in geloven Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?

2 Groeien in geloven drie paragrafen 1. Ontwikkeling - psychologisch: cognitief en moreel, 2. Ontwikkeling – religieus 3. Model Van der Vloet

3 Psychologische ontwikkeling 1. Cognitief – Vier stadia van Piaget 2. Moreel – Drie niveaus van Kohlberg 3. Psychosociaal – Acht levenstaken van Erikson 4. Opnemen van sociale rollen – Selman 5. Motorische ontwikkeling – didactische beperkling bij jonge kinderen

4 Bestaat religieuze ontwikkeling? • Bestaat de religieuze ontwikkeling als een apart domein naast de andere vier? - N.l. cognitief, affectief motorisch en moreel. • Mens is evident in staat tot religieuze gedachten en handelingen. • Hoe komen mensen tot religieus denken en handelen? • Is in die religieuze houding ook een ontwikkeling mogelijk? Duidelijke aanwijzingen bij het kind.

5 Fasen in Religieuze ontwikkeling Fowler 1989 0.0-2 jaarbasisvertrouwen 1. 2-7 jaarintuïtieve projectie 2. 8-11 jrmythisch letterlijk 3. 12-18 jrsynthetisch conventioneel 4. 18-21 jrindividueel reflectief 5. 21-45 jrconjunctief, 2 e naïviteit 6. ???Universeel, radicaal, zelfloos

6 Fritz Oser 1 • Mens heeft relatie tot ultieme werkelijkheid • De inhoud van religies varieert, maar … • De structuur van de religie is universeel, het is een alomvattende dieptestructuur van de mens • De mens gebruikt deze om oriëntatie en de behoefte aan fundamentele rechtvaardiging ui te drukken

7 Fritz Oser 2 Vijf fasen 1. Totale afhankelijkheid: Deus ex machina 2. Beïnvloeding mogelijk: Do ut des 3. Mens moet het helemaal zelf doen – God doet niet mee – Deïsme 4. Mens is zelfstandig, maar kan meewerken aan Gods plan - Partner 5. Mens krijgt een persoonlijke omgang met God, die mens vrij maakt - Liefde

8 Ana-Maria Rizzuto Ideale ontwikkeling in 7 stappen Groeien in voorstelling van God: 1. Volledig te vertrouwen Wezen 2. Goede en verdraagzame vriend 3. Liefhebbend Wezen 4. Kenbare beschermer 5. Wezen dat vragen en twijfel verdraagt 6. Wezen dat Er is en gelovige zichzelf laat 7. Te vertrouwen Ondoorgrondelijk wezen.

9 Niet af te dwingen, niet lineair • De modellen van religieuze ontwikkeling suggereren een strikt lineair proces • In wekelijkheid kan en gelovige in meer fasen tegelijk verkeren, als het om verschillende aspecten gaat • Het is niet mogelijk – of verantwoord – mensen in een volgende fase te duwen

10 Toets vragen 1. Welke plaats neemt religieuze ontwikke- ling in het model van Van der Vloet in? P. 201-204. 2. Hoe kunnen overgangen tussen fasen worden bevorderd? 3. Welke valkuilen moet men daarbij vermijden en hoe?


Download ppt "Groeien in geloven Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?"

Verwante presentaties


Ads door Google