De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?
Groeien in geloven Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?

2 Groeien in geloven drie paragrafen
Ontwikkeling - psychologisch: cognitief en moreel, Ontwikkeling – religieus Model Van der Vloet

3 Psychologische ontwikkeling
Cognitief – Vier stadia van Piaget Moreel – Drie niveaus van Kohlberg Psychosociaal – Acht levenstaken van Erikson Opnemen van sociale rollen – Selman Motorische ontwikkeling – didactische beperkling bij jonge kinderen

4 Bestaat religieuze ontwikkeling?
Bestaat de religieuze ontwikkeling als een apart domein naast de andere vier? - N.l. cognitief, affectief motorisch en moreel. Mens is evident in staat tot religieuze gedachten en handelingen. Hoe komen mensen tot religieus denken en handelen? Is in die religieuze houding ook een ontwikkeling mogelijk? Duidelijke aanwijzingen bij het kind.

5 Fasen in Religieuze ontwikkeling Fowler 1989
jaar basisvertrouwen 2-7 jaar intuïtieve projectie 8-11 jr mythisch letterlijk 12-18 jr synthetisch conventioneel 18-21 jr individueel reflectief 21-45 jr conjunctief, 2e naïviteit ??? Universeel, radicaal, zelfloos

6 Fritz Oser 1 Mens heeft relatie tot ultieme werkelijkheid
De inhoud van religies varieert, maar … De structuur van de religie is universeel, het is een alomvattende dieptestructuur van de mens De mens gebruikt deze om oriëntatie en de behoefte aan fundamentele rechtvaardiging ui te drukken

7 Fritz Oser 2 Vijf fasen Totale afhankelijkheid: Deus ex machina
Beïnvloeding mogelijk: Do ut des Mens moet het helemaal zelf doen – God doet niet mee – Deïsme Mens is zelfstandig, maar kan meewerken aan Gods plan - Partner Mens krijgt een persoonlijke omgang met God, die mens vrij maakt - Liefde

8 Ana-Maria Rizzuto Ideale ontwikkeling in 7 stappen
Groeien in voorstelling van God: Volledig te vertrouwen Wezen Goede en verdraagzame vriend Liefhebbend Wezen Kenbare beschermer Wezen dat vragen en twijfel verdraagt Wezen dat Er is en gelovige zichzelf laat Te vertrouwen Ondoorgrondelijk wezen.

9 Niet af te dwingen, niet lineair
De modellen van religieuze ontwikkeling suggereren een strikt lineair proces In wekelijkheid kan en gelovige in meer fasen tegelijk verkeren, als het om verschillende aspecten gaat Het is niet mogelijk – of verantwoord – mensen in een volgende fase te duwen

10 Toets vragen Welke plaats neemt religieuze ontwikke-ling in het model van Van der Vloet in? P Hoe kunnen overgangen tussen fasen worden bevorderd? Welke valkuilen moet men daarbij vermijden en hoe?


Download ppt "Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?"

Verwante presentaties


Ads door Google