De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even kennismaken. Aan het Mariakerkeplein staat een oorspronkelijk driebeukige transeptloze Romaanse kerk met ingebouwde oostelijke toren en koor vermoedelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even kennismaken. Aan het Mariakerkeplein staat een oorspronkelijk driebeukige transeptloze Romaanse kerk met ingebouwde oostelijke toren en koor vermoedelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Even kennismaken

2 Aan het Mariakerkeplein staat een oorspronkelijk driebeukige transeptloze Romaanse kerk met ingebouwde oostelijke toren en koor vermoedelijk uit de 14de eeuw. In de 17de eeuw werd het schip van de kerk onder één dak geplaatst en werden de vensters voorzien van een steekboogvorm. Deze veranderingen werden bij de grote verbouwing van de kerk in 1887 ‑ 1892 in scheldegotiek hersteld. Bij deze verbouwing, onder leiding van architect August Van Assche werd het schip van de kerk 11 m ver­lengd met twee traveeën, kreeg de kerk een nieuwe westgevel naar het model van de oude, en werden de doopkapel en een traptorentje gebouwd. De vlakke zoldering uit de 17de eeuw maakte plaats voor een houten tongewelf. Boven op de muur tussen het schip en de toren zijn nog sporen van de verbouwingen zichtbaar. De oudste delen van de kerk, van vóór de vergroting, zijn sinds 1947 beschermd, de vergrotingen van 1887 ‑ 1892 sinds 1994. Rond de kerk bevinden zich de staties van de ommegang van Sint-Cornelius, ze zijn van arduin. In de nissen staan tafere­len uit het leven van de paus en martelaar, die in Mariakerke tegen vallende ziekte en ses­kens aanroepen werd. De terracotta taferelen van 1910 zijn creaties van Matthi­as Zens en werden ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan in 2010 gerestaureerd. De neogotische houten Calvarieberg dateert van 1902. De beelden van Onze-Lieve-Vrouw en van de heilige Johannes werden gestolen in mei 2006.

3 Op het kerkhof bevindt zich een voor België uniek monument : de bisschoppengalerij, een overdekte begraafplaats. Het is een langwerpig neogotisch gebouw naar een ontwerp van baron Bethune en is geïnspireerd op het campo sancto van Pisa. Het werd in 1996 op initiatief van Marka als monument geklasserd en werd ondertussen praktisch volledig gerestaureerd

4 Tot in de XIV e eeuw was dit domein in het bezit van de familie Van Vaernewijck, nadien van de families Triest en Borluut. In 1619 gekend als “ ’t goet van Coolman”. Omstreeks 1700 is het in handen van Leonard Mathijs van der Noodt en tenslotte in de XIX e eeuw wordt het eigendom van de familie van Tieghem de ten Berghe.Paul van Tieghem liet in 1889 het pas in 1875 gebouwde wit herenhuis slopen om er, in 1890, het neogotische kasteel te laten optrekken.Het kasteel werd in 1917 door het Duitse leger bezet. Na de dood van Paul van Tieghem in 1921, werd het kasteel verhuurd aan o.a. de paters Dominikanen, een baron, een brouwer en aan de vriendenkring van de Kredietbank die er “club Roeland” in onderbracht. Begin de jaren ’50 werden in de hovingen van het kasteel motocrossen georganiseerd. In 1955 was er zelfs een private dierentuin gevestigd. Het park werd in 1962 deels onteigend voor de aanleg van de brug. Het kasteel werd eigendom van de gemeente Mariakerke in 1963. Het werd officieel als gemeentehuis opengesteld op 1 april 1967.

5 Voor de fusie met Gent lag het kasteel “ter Beken op het grondgebied van Drongen, kerkelijk hoorde het bij Mariakerke. In 1516 behoorde het domein toe aan Gillis van der Beken, na verschillende eigenaars komt het in bezit van graaf Karel-Willem van Alegambe, markies van Auweghem, die liet het slot slopen en door het voorste deel van het huidige kasteel vervangen in 1748. Na zijn dood huwde zijn weduwe met markies de Villalta en zij verhuurden het kasteel aan prins Louis Ernest de Montmorency. In 1798 kocht Jan van den Hecke het domein. Bij het begin van de 20 e eeuw werd Amand Casier eigenaar van het kasteel. Na de Tweede Wereldoorlog werden het kasteel en het park eigendom van het bisdom Gent, die hier in 1951 het Sint-Paulusseminarie onderbracht.

6 Het kasteel met omwald park was in 1729 eigendom van Pieter-Frans Penneman. In 1869 liet eigenaar Petrus Karel Bracq liet het kasteel slopen en liet er een nieuw bouwen. Senator Edmond Bracq kwam hier in 1877 wonen. Hij liet in 1879, links van het toegangshek, nieuwe gebouwen optrekken met o.a. paardenstallen en hovenierswoning en liet in 1888 het in 1869 gebouwde kasteel afbreken. Om financiële redenen verkocht hij het domein, met de funderingen voor het nieuwe kasteel, aan Alfred Claeys- Bouuaert. De Antwerpse architect Joseph Schadde voltooide het kasteel in 1892. Het werd tot 1971 bewoond door de familie Alfons Claeys- Bouuaert – van den Peereboom. Hun erfgenamen verkochten het aan de gemeente Mariakerke, die het park in 1973 openstelde voor het publiek. In 1999 werd het Centrum voor Jonge Kunst in het kasteel ondergebracht

7 Tegenover “de groenen staeck” bouwde de toenmalige Mariakerkse burgemeester Gustave Herry in 1830, op landbouwgrond, een kasteel. In 1837 liet hij reeds verfraaiingswerken aan zijn kasteel en aan het bijhorende park uitvoeren. De erfgenamen van de in 1872 overleden burgemeester haalden er in 1880 architect Schadde bij om het kasteel nogmaals te verbouwen en dit in de huidige vorm. Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg het kasteel, zoals zovele kastelen op onze gemeente, Duitse bewoners. Deze bouwden verschillende bunkers op het domein, de commando-bunker werd eind 1991 afgebroken. Een groot gedeelte van het kasteelpark werd in 1965 verkaveld. Op 24 april 1970 werd het kasteel aangekocht door de vzw Kolle met als doel er een ontmoetingscentrum uit te bouwen onder de naam Kollekasteel.

8 In het parochieblad “Ons Mariakerke” van oktober 1934 verschijnt er een oproep om giften te doen om de bouw van een miskapel te Kolegem te bekostigen. Op basis van de aanbesteding, worden de werken op datum van 31 augustus 1935 toegewezen aan Edgard Fortie en Maurice De Jaegher. De werken werden aangevat op 7 september 1935, dus amper één week na de definitieve toewijzing. Uit een proces-verbaal van de architect (d.d. 18.03.1936) blijkt dat de werken aan de kerk bijna beëindigd zijn. De definitieve aanvaarding gebeurt 18 juni 1937. Het proces-verbaal hieromtrent geeft wel enige wetenswaardigheden weer : de werken werden aangevat op 31 augustus 1935 en werden beëindigd op kerstdag 1935, hoewel het proces-verbaal van 18 maart 1936 ons andere informatie bezorgt. Het is bijna onmogelijk dat op vier maanden tijd deze kerk werd gebouwd. De kerk werd door Mgr Coppieters ingewijd op 5 april 1936

9 Breng dan een bezoek aan het heemkundig museum Juliaan Braekeleirs

10 Het heemkundig museum Juliaan Braekeleirs, genoemd naar de stichter van Marka werd geopend in de kelders van het toenmalige gemeentehuis in 1970. De verzameling van het museum omvat het interieur van een woonkamer en een herberg met kappersalon, gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden, enz … Wij beschikken ook over een documentatiecentrum met veel informatie over Mariakerke maar ook over andere Oostvlaamse gemeenten. Voor stamboomonderzoek kan u ook bij ons terecht in onze verzameling doodsprentjes, rouwbrieven en kiezerslijsten

11 ALTIJD WELKOM


Download ppt "Even kennismaken. Aan het Mariakerkeplein staat een oorspronkelijk driebeukige transeptloze Romaanse kerk met ingebouwde oostelijke toren en koor vermoedelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google