De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe is Netterden ontstaan en zijn Gilde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe is Netterden ontstaan en zijn Gilde"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe is Netterden ontstaan en zijn Gilde
Hallo allemaal Hoe is Netterden ontstaan en zijn Gilde

2 Netterden en de oude Rijn (oosttak)

3 Netterden en zijn oorsprong

4 De Romeinen De Romeinen bouwden “ regnieten  “ om de Romeienen te verdedigen, net zoals de ridders met hun kastelen deden. Na 400 vestigden de Hattuariërs ofwel de Haetera zich in deze streken. In 697 bezocht St. Wilibrord als missionaris Emmerik  en liet er een kerk bouwen. Vanuit Emmerik werd de hele omgeving tot het christendom bekeerd.

5 Hetter-Etteren=Netterden
Rond het jaar 1130 wordt er gesproken over Netterden, wat nog Etteren wordt genoemd.

6 Het Gilde in het dorp Netterden
St. Walburgisgilde-Netterden Ontstaan omstreeks 1431

7 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2013
Aan de hand van het oudst bekende akte: bestaat het Gilde al van het jaar 1431, maar aangenomen wordt dat het vele malen ouder is Het Gildezilver is geschat dat het omstreeks1500 is gemaakt, maar dat het een replica is van een ouder stuk: Reden voor het ontstaan van het Gilde in Netterden: Belangrijk gegeven is dat er al de 13e eeuw een St. Walburgisparochie in Netterden is ontstaan: Het St. Walburgisgilde beschermde de parochie en de handelswegen tussen Emmerich- Netterden-Gendringen-Anholt:

8 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2013
De St. Walburgiskerk omstreeks het jaar 1500

9 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2013
De Heilige Walburgis Patrones van Parochie en Gilde in Netterden

10 Het gilde in het dorp Netterden 1431-2013
Naast het beschermen heeft het Gilde ook veel gronden in de omgeving van Netterden in bezit gehad Deze werden verpacht aan de boeren in Netterden Met deze pachtgelden werden de wegen onderhouden en armen in de parochie ondersteund Ook heeft het Gilde de parochie financieel ondersteund om een tijdelijke gebedsruimte te krijgen in Netterden ( )

11 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2031
Ook hebben de Gildemeesters een belangrijke rol gehad op het terug krijgen van de Katholieke kerk in Netterden (1800, ten tijde van het Koninkrijk Holland) Ook heeft het een rol gehad op het ontstaan van de zelfstandige gemeente Netterden ( ) Het wapen van de gemeente Netterden

12 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2013
Jaren van teruggang voor het Gilde: Door de markenwet van 1830 moet het Gilde afstand doen van haar gronden, maar het ongeorganiseerde Gilde zal hier ook wel wat mee te maken hebben Omstreeks 1855 doet de Compagnie haar intrede binnen het Gilde Compagnies werden door Koning Willem II in het leven geroepen ter ondersteuning van de ordenhandhaving op het verre platteland Hieruit zijn de huidige (meeste) Schutterijen ontstaan, bv. de Eendracht Ulft

13 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2013
Het oude standaardvaandel van het Gilde met opschrift “vivat de Compagnie de Netterden 1855”

14 Het Gilde in het dorp Netterden 1431-2013
in het jaar 1914 is het Gilde heropgericht in de huidige verenigingsvorm als rechtspersoon U kunt ons nu een echt Schuttersgilde noemen Met een Tamboerkorps, een Schutterskorps en een Vendelierskorps Alleen het Bestuur van het Gilde loopt nog als vroeger als Gildemeesters gekleed

15 Het Gilde in het Dorp Netterden 1431-2013
Het standaardvaandel

16 Het Gilde in het Dorp Netterden 1431-2013
Tegenwoordig heeft het Gilde als primaire taak het organiseren van de jaarlijkse Gilde kermis, deze word gehouden op de zondag van de “Heilige drie eenheid” (eerste weekend na Pinksteren), het onderhouden van het Gildegebouw wat het Gilde in beheer heeft en het ondersteunen van alle andere verenigingen die van het Gildegebouw gebruik maken. Het Gilde heeft een zeer goede band met Fanfare Concordia. De Gilde kermis word nog steeds met bepaalde tradities georganiseerd

17 Einde presentatie Zijn er nog vragen???


Download ppt "Hoe is Netterden ontstaan en zijn Gilde"

Verwante presentaties


Ads door Google