De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerard J.Wijtsma EXODUS 31:12-14 12 De HEER zei tegen Mozes: 13 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerard J.Wijtsma EXODUS 31:12-14 12 De HEER zei tegen Mozes: 13 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw."— Transcript van de presentatie:

1 Gerard J.Wijtsma EXODUS 31:12-14 12 De HEER zei tegen Mozes: 13 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de HEER, jullie geheiligd heb. 14 Neem de sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden; ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden.

2 Gerard J.Wijtsma EXODUS 31:15-17 15 Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die aan de HEER gewijd is. Wie op sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden.” 16-17 Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen.’

3 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 4

4 Gerard J.Wijtsma De stenen tafelen De tien woorden worden gegeven in niemandsland aan mannen en vrouwen, Israelieten en de ‘gerev rav’. De tien woorden worden gegeven in niemandsland aan mannen en vrouwen, Israelieten en de ‘gerev rav’.

5 Gerard J.Wijtsma LIEFDE liefde tot naaste liefde tot Adonai 6,7,8,9,10 26 woorden 613 mitzwot 1,2,3,4,5 146 woorden Samenvatting algemeen

6 Gerard J.Wijtsma Romeinen 7:14 “Wij weten dat de wet het werk van de Geest is,” 1 Joh.3:24 “Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. Samenvatting algemeen

7 Gerard J.Wijtsma Samenvatting deel 1

8 Gerard J.Wijtsma Wanneer het 1 e woord het fundament is, de basis dus van de andere negen woorden, en wanneer het 6 e woord verbonden is met het eerste woord, omdat de mens is geschapen naar zijn beeld, dan spreekt er een diepe eerbied uit voor het leven en daardoor voor de Allerhoogste. 6. Je moordt niet. Samenvatting deel 1 1. Ik ben de HERE je God, er is voor jou geen andere god voor mijn aan gezicht.

9 Gerard J.Wijtsma Samenvatting deel 2

10 Gerard J.Wijtsma Welk verband is er tussen het 2 woord van de eerste steen en het 2 e woord van de 2 e steen (het 7 e woord)? Samenvatting deel 2 Met overspel wordt het beeld van Gods trouw verkracht. Met de overtreding van het 7 e Woord wordt dus tegelijk het 2 e Woord overtreden. 7. Je pleegt geen overspel. 2. Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor.

11 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3

12 Gerard J.Wijtsma 2 STENEN PLATEN SCHIJN is diefstal ! 8. Je steelt niet. 3. Je draagt de naam van de HERE je God niet voor de schijn.

13 Gerard J.Wijtsma HET 4 e & 9 e WOORD

14 Gerard J.Wijtsma HET 4 e WOORD Exodus 20:8

15 Gerard J.Wijtsma de SJABBAT = HERINNERINGSDAG Exodus 20:8

16 SJABBAT = SCHEPPINGSGEGEVEN Genesis 2:1,2

17 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = GEZEGEND Genesis 2:3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. baroech: goed spreken van, knielen baroech: goed spreken van, knielen kadasj: heiligen, apart zetten kadasj: heiligen, apart zetten sjavat: ophouden, rusten, vieren sjavat: ophouden, rusten, vieren

18 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = GEZEGEND Genesis 2:3 Wat doe je, wanneer je in het bos zo iets moois ziet? Je knielt erbij Je kijkt vol verwondering Je wilt het apart zetten En tonen aan de ander

19 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = GEZEGEND Genesis 2:3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. baroech: goed spreken van, knielen baroech: goed spreken van, knielen kadasj: heiligen, apart zetten kadasj: heiligen, apart zetten sjavat: ophouden, rusten, vieren sjavat: ophouden, rusten, vieren

20 Gerard J.WijtsmaSJABBAT= FEESTDAG, VIERDAG Leviticus 23:1-3 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: 3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat,

21 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = RUSTDAG met profetische lading Hebreeën 4:8-10 8 Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. 9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.

22 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = SCHADUW vooruitwijzing Kolossenzen 2:16,17 (NV) “Laat dan niet iemand u oordelen inzake spijs en drank of op het punt van een feest of nieuwemaan of sabbat,- dingen die een schaduw zijn van de dingen die komen; maar het lichaam is dat van de Gezalfde.”

23 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = SCHADUW vooruitwijzing Kolossenzen 2:16,17 Een geliefde is lang afwezig. Welk effect heeft het zien van haar schaduw ?

24 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = ingepakt kado voorpret

25 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = TEKEN Exodus 31:12,13 12 De HERE zeide tot Mozes: 13 Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.

26 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = TEKEN TROUWRING

27 Gerard J.Wijtsma SJABBAT = TEKEN SJABBAT

28 Gerard J.Wijtsma

29 SJABBAT = Scheppingsgegeven Feestdag/gedenkdag Rustdag met profetische lading Schaduw Teken & verbintenis Gezegend Herinneringsdag Geheiligd/apart gezet Ingepakt kado

30 Gerard J.Wijtsma DE GEHEILIGDE SJABBAT Exodus 20:8 Apart zetten, heiligen, wijden Gen. 2:3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, Apart zetten, heiligen, wijden Gen. 2:3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig,

31 Gerard J.Wijtsma 15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. JESJOEA en de SJABBAT Mattheüs 24:20

32 Gerard J.Wijtsma JESJOEA en de SJABBAT Marcus 1:21 “en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.”

33 Gerard J.Wijtsma JESJOEA en de SJABBAT Marcus 2:27 ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; Rabbi Jonatan ben-Joseef zei: “Want de Sjabbat is heilig voor je, dat wil zeggen, hij is toevertrouwd aan jou handen en jij niet in zijn handen (Joma 85b)  (dia): door, om, voor Omdat de mens er is, is de Sjabbat er.  (dia): door, om, voor Omdat de mens er is, is de Sjabbat er.

34 Gerard J.Wijtsma JESJOEA en de SJABBAT Marcus 6:2 Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge,

35 Gerard J.Wijtsma JESJOEA en de SJABBAT Lucas 4:16 “Volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.”

36 Gerard J.Wijtsma JESJOEA en de SJABBAT Lucas 4:31 “Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea,waar hij de inwoners steeds op sabbat onderwees.”

37 Gerard J.Wijtsma HET 9 e WOORD Exodus 20:16 Je antwoordt niet je metgezel als een tegenwoordige van leugen. [Thora] Treed niet als valse getuige op tegen je naaste Je antwoordt niet je metgezel als een tegenwoordige van leugen. [Thora] Treed niet als valse getuige op tegen je naaste

38 Gerard J.Wijtsma JESJOEA EN HET 9 e WOORD Mattheüs 5: 33 “Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: ‘Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.’”

39 Gerard J.Wijtsma JESJOEA EN HET 9 e WOORD Johannes 8:44 “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.”

40 Gerard J.Wijtsma JESJOEA EN HET 9 e WOORD Openbaring 22:15 “Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.”

41 Gerard J.Wijtsma 2 STENEN PLATEN De Sjabbat is een teken! Bij de Vader van de Sjabbat horen en geen Sjabbat vieren is een vals getuigenis afleggen. 9. Je spreekt geen leugens. 4. Je viert de Sabbatdag.

42 Gerard J.Wijtsma Geen Sjabbat vieren betekent dat je onderstaande eigenschappen aan je laars lapt. Scheppingsgegeven Feestdag/gedenkdag Rustdag met profetische lading Schaduw Teken & verbintenis Gezegend Herinneringsdag Geheiligd/apart gezet Ingepakt kado

43 Gerard J.Wijtsma JACOBUS 2:14-17 “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.”

44 Gerard J.Wijtsma JACOBUS 2:18-22 “Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden.”

45 Gerard J.Wijtsma JACOBUS 2:23-26 “Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.”

46 de TIEN WOORDEN van JHWH in 5 delen


Download ppt "Gerard J.Wijtsma EXODUS 31:12-14 12 De HEER zei tegen Mozes: 13 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw."

Verwante presentaties


Ads door Google