De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Denk. doe. word. participeer.. Arteveldehogeschool: Wil graag/moet inspraak geven aan de studenten De StudentenRaad van de Arteveldehogeschool (SRA) 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Denk. doe. word. participeer.. Arteveldehogeschool: Wil graag/moet inspraak geven aan de studenten De StudentenRaad van de Arteveldehogeschool (SRA) "— Transcript van de presentatie:

1 denk. doe. word. participeer.

2 Arteveldehogeschool: Wil graag/moet inspraak geven aan de studenten De StudentenRaad van de Arteveldehogeschool (SRA)  studenten uit alle opleidingen  zaken die àlle studenten van de hogeschool aanbelangen De OpleidingsStudentenRaad (OSR)  studenten uit alle klasgroepen  zaken die de studenten uit de opleiding aanbelangen Max 3 studenten per opleiding Of logo OSR

3 Wat is een stuver? Studenten die in de studentenraad zitten, noemen we studentenvertegenwoordigers of stuvers. Een stuver is het aanspreekpunt van de (klas)groep voor studenten, lectoren en directieleden. De stuver heeft, als groepsverantwoordelijke, vooral een signaal- en communicatiefunctie. BV… de examenregeling, de organisatie van activiteiten, stageproblemen, evaluaties... De stuvers gaan vaak ook evenementen organiseren op de campus BV … quiz, spelletjesavond, Sint-actie…

4 Wat is een stuver? Aan een stuver in de SRA wordt zijn mening gevraagd over het studiecontract, de aanwending van het budget van de hogeschool, evaluatie van het intranet, ontwikkelen van projecten binnen de hogeschool, inspraak in het beleid van de stad Gent… Tevens organiseren deze stuvers ook evenementen voor de hele hogeschool of voor de studenten in Gent. BV de stuvers van de SRA zorgden er vorig academiejaar voor dat …  er een infosessie georganiseerd werd voor afstuderende studenten waarin zij info kregen over inschrijven bij de VDAB, kinderbijslag, ziekteverzekering,…  Er studenten konden deelnemen aan de opmars in Brussel voor het behouden van ons kwaliteitsvol onderwijs  er meer zichtbaarheid is van stuvers door truien, posters…

5

6 VVS 3 stuvers, Plaatsvervangers Wergroepen GAST 3 stuvers, plaatsvervangers AV AUGent 1 stuver nl. voorzitter SRA, 1 plaatsvervanger nl. ondervoorzitter SRA StuGent 2 stuvers, 2 plaatsvervangers macroniveau CPBW 1 stuver, 1 plaatsvervanger Academische raad + Participatieforum 4 stuvers, 4 plaatsvervangers Stuvoraad 8 stuvers, 8 plaatsvervangers --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STUDENTENRAAD ARTEVELDEHOGESCHOOL (SRA) 3 afgevaardigde stuvers per opleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 OF 2 effectieve stuver(s) en 1 plaatsvervanger per groep OpleidingsStudentenRaad (OSR) Aantal stuvers = aantal groepen Opleidingsraad (OR) Aantal stuvers = aantal leden opleidingsteam + plaatsvervangers opleidingsniveau Arteveldeniveau Werkgroepen onderwijs- en studentenbeleid bv. werkgroep studiecontract De participatiestructuur Inspraak in bv. het studiecontract, participatiereglement, vakantieregeling, veiligheid op school… Inspraak over zaken die heel de associatie AUGent, heel Stad Gent of heel Vlaanderen aanbelangen bv. financiering van het hoger onderwijs, studnetenkamersbeleid in Gent, afvalbeleid…

7 Stuvers overkoepelende studentenraad AJ 2014-2015 Stuvers Opleidingsstudentenraad AJ 2014-2015

8 Dagelijks bestuur SRA AJ 2014-2015 Dagelijks bestuur OSR AJ 2014-2015 Dagelijks bestuur = voorzitter: zit de vergadering voor ondervoorzitter: is de rechterhand van de voorzitter secretaris: maakt het verslag communicatieverantwoordelijke: verstuurt uitnodigingen, plaats evenementen of Facebook of andere media

9 Troeven van het “stuverschap” Je doet ervaring op in het werken in groep en oefent je interpersoonlijke vaardigheden. Je bouwt contacten op met medestudenten van andere jaren, klassen, opleidingen en andere hogescholen en universiteiten. Je bouwt een netwerk van contacten op met medewerkers, docenten en directie van je opleiding en de hogeschool. Je hebt inspraak in beslissingen die alle studenten aangaan. Je doet voorstellen om de studietijd van studenten te optimaliseren. Je leert zelfstandig en georganiseerd zijn. Je leert vergaderen en onderhandelen. Je krijgt een bredere visie op het hogeschoolgebeuren Je neemt deel aan de organisatie van evenementen zoals een studentenquiz, sinterklaas- en kerstacties, filmavonden,…

10 Je kan resultaten boeken! Je leert zowel op korte als op lange termijn denken. Je wordt beloond voor je inzet en motivatie d.m.v. een stuversticker waaraan bepaalde voordelen verbonden zijn zoals bijvoorbeeld (invullen per opleiding). Je kan gebruik maken van bepaalde faciliteiten om vergaderingen te kunnen bijwonen. Je krijgt op je diplomasupplement een vermelding van de raden waarvan je lid was. @Stuvers: Noteer deze alvast in jullie agenda! Op 16 november is er de jaarlijkse kennismakingsavond! Meer info volgt…

11 Werkpunten OSR voor AJ 2015- 2016 Werkpunten SRA voor AJ 2015- 2016 Democratisch en kwalitatief onderwijs Studentenparticipatie vergroten

12 Wil jij een stuver worden? Neem contact op met: de participatiecoach van je opleiding: Naam + email de voorzitter/ondervoorzitter van de huidige OSR: Naam + email Of maak je interesse kenbaar tijdens de rondgang van de participatiecoach in de klasgroepen gedurende de eerste 3 weken van het academiejaar. Tijdens de eerste vergadering van de OSR op …. kan je je kandidaat stellen om afgevaardigde in de SRA te worden. Tijdens de eerste vergadering van de SRA op 19 oktober kan je je kandidaat stellen om afgevaardigde in andere interne of externe raden te worden.

13


Download ppt "Denk. doe. word. participeer.. Arteveldehogeschool: Wil graag/moet inspraak geven aan de studenten De StudentenRaad van de Arteveldehogeschool (SRA) "

Verwante presentaties


Ads door Google