De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim en verschoningsrecht RC 15 07 08. Actueel Verschoningsrecht notaris beperkt - de Volkskrant De Hoge Raad bepaalde in oktober 2007 dat het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim en verschoningsrecht RC 15 07 08. Actueel Verschoningsrecht notaris beperkt - de Volkskrant De Hoge Raad bepaalde in oktober 2007 dat het."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim en verschoningsrecht RC 15 07 08

2 Actueel Verschoningsrecht notaris beperkt - de Volkskrant De Hoge Raad bepaalde in oktober 2007 dat het verschoningsrecht van de notarissen moet wijken voor het belang van het strafrechtelijk onderzoek. Telegraaf-journalisten op vrije voeten - Binnenland - de Volkskrant … de hoofdredactie en journalistenvakbond NVJ betogen dat het verschoningsrecht van journalisten moet worden vastgelegd in de wet. NRC.nl - Binnenland - Advocaat zet zich klem tussen beroepsregels... Justitie wil ook de advocaat over zijn eigen cliënt laten getuigen, maar die weigert, en beroept zich op zijn verschoningsrecht.

3 Beroepsgeheim De plicht als hulp- of dienstverlener om te zwijgen over al datgene dat hij te weten is gekomen in de uitoefening van zijn beroep Plicht en recht Belastingadviseurs, hypotheekverstrekkers, advocaten, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen Beroepscodes en richtlijnen, tuchtrecht Artikel 272 Sr schending beroepsgeheim is strafbaar

4 Ratio Individuele belang: beschermt de privacy van de cliënt/patiënt Collectieve belang: garanderen toegankelijkheid van hulp- dienstverlening

5 Vrije toegang Recht om met rust gelaten te worden, artikel 8 EVRM Privacy Ervan verzekerd kunnen zijn dat de verstrekte informatie vertrouwelijk blijft Raakt grondrechten: artikel 6 EVRM (fair trial) toegankelijkheid advocaat

6 Subject Geregeld in verschillende beroepsspecifieke wettelijke regelingen Gedragsregels Advocaten: advocaat en zijn medewerkers

7 Object In hoedanigheid Toevertrouwd

8 Verschoningsrecht Beroepsgeheim: tegenover derden Verschoningsrecht tegenover justitie / rechter (218 Sv / 165 lid 2 sub b Rv, 8:33 lid 3 Awb) Verschoningsgerechtigde bepaalt zelf wat eronder valt

9 213 Sv: plicht om te getuigen Verschoningsrecht ontslaat geheimhouder van die plicht Weigering verklaring af te geven of weigering vraag te beantwoorden Wel plicht ter zitting te verschijnen (HR 19 september 2003, NJ 2005, 454)

10 Klassieken: advocaat, notaris, geestelijke en arts Advocaat niet in dienstbetrekking (p. 51) Niet erkend: bankier, registeraccountant, sociologisch onderzoeker, politieagent, belastingadviseur, gemeentesecretaris Wel erkend: verpleegkundigen en maatschappelijk werkers

11 Journalisten EHRM 27 maart 1996, NJ 1996, 572: journalisten beperkt verschoningsrecht; hoeft geen bronnen prijs te geven EHRM 8 december 2005: Geldt alleen als de bron op de hoogte was van het feit dat de journalist de informatie vergaarde

12 Doorbreking Wettelijke plicht WID/Wet MOT Toestemming Meer bij arts, minder bij advocaat Noodtoestand Rechtvaardiging doorbreking: ernstig toekomstig gevaar dat zonder doorbreking beroepsgeheim niet kan worden afgewend Zwaarwegend belang Geen dreigend gevaar, belangenafweging

13 Grenzen en inperkingen Privacy Commissie Advocatuur 2004 Telefoontap Advocaat getuigen tegen eigen cliënt


Download ppt "Beroepsgeheim en verschoningsrecht RC 15 07 08. Actueel Verschoningsrecht notaris beperkt - de Volkskrant De Hoge Raad bepaalde in oktober 2007 dat het."

Verwante presentaties


Ads door Google