De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing Studiekring Utrecht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 14 oktober 2008 Aanvang 19.30 uur E.J.M. Rosier Advocaat-belastingkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing Studiekring Utrecht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 14 oktober 2008 Aanvang 19.30 uur E.J.M. Rosier Advocaat-belastingkundige."— Transcript van de presentatie:

1 Lezing Studiekring Utrecht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 14 oktober 2008 Aanvang 19.30 uur E.J.M. Rosier Advocaat-belastingkundige

2 De bestuurlijke boete in de Vierde tranche Awb (deelnemingsvormen)

3 Opdracht Grondwet Aanbouw wetgeving Doel: harmonisering bestuursrecht 4e tranche: - Bestuurlijke geldschulden - Bestuurlijke handhaving - Attributie Inleiding

4 Vierde tranche Awb Bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete. Strafrecht heeft model gestaan: – daderschap/kwaliteitsdelict medeplegen feitelijk leidinggeven

5 Bestuurlijke boete Artikel 5.0.1: In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeen- komstige toepassing.

6 Aanpassingswet Awb Gevolgen voor de AWR Materiële boeterecht: geen inhoudelijke wijzigingen Processuele boeterecht: AWR wordt ‘gestript’ artikelen 67i tot en met 67m en 67o vervallen en worden opgenomen in de Awb

7 Kennisgeving boete in begrijpelijke taal Geen boete bij overlijden Zwijgrecht Kennisgevingsverplichting Bepalingen omtrent verhoor Inzagerecht Una via Komt allemaal min of meer terug in de Awb Uit de AWR

8 Intermezzo Alles draait om opzet Willens en wetens Voorwaardelijke opzet: bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden Verschil grove schuld/opzet Gevaarlijk: “Houdt u er rekening mee dat de fiscus deze aangifte kan corrigeren” Moment van bepalen opzet Opzet verweer/pleitbaar standpunt

9 Medeplegen Fiscale overtredingen zijn kwaliteitsdelicten Ondergrens: medeplichtigheid is niet beboetbaar Bij grove schuld of verzuimboete? – HR: Bewuste samenwerking tussen verdachte en mededader is voldoende. Bewijs van opzet gericht op de gedraging is niet nodig. Samenloop artikel 32 Invorderingswet

10 Medeplegen: Bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering van de verboden gedraging. In recentere jurisprudentie: Bewuste samenwerking met het oog op het verrichten van een strafbare gedraging. Dubbel opzet: (i) op samenwerking en (ii) op de verboden gedraging. Medeplegen

11 Voorbeelden Belastingadviseur Accountant Assurantieadviseur Notaris Makelaar Autodealer Bankemployee/administratief medewerker/ secretaresse Medeplegen

12 PlegerMedepleger beboeten? VerwijtJa Strafrechtelijk verwijtJa Geen verwijtNee (art. 5.4.1.2. Awb) Medeplegen

13 Grofschuldige samenwerking is onvoldoende Bij overlijden van de pleger is beboeting van medepleger nog steeds mogelijk. Strafrechtelijke vervolging van medepleger mogelijk, mits verwijtbaarheid pleger Samenloop tussen strafvervolging pleger en beboeting medepleger Medeplegen

14 Beschikken en aanvaarden – HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 (drijfmest arrest) (Voorwaardelijk) opzet Met rechtspersonen gelijkgesteld: o.a. maatschap Feitelijk leidinggeven

15 Ten aanzien van belastingadviseur – verantwoordelijk partner – bestuur – maatschap – besloten vennootschap Feitelijk leidinggeven

16 Wetgever overweegt expliciet dat de belastingadviseur als medepleger kan worden aangemerkt. Wijziging in positie belastingadviseur ten opzichte van eigen kantoor, cliënt, inspecteur en rechter: eigen positie, dus eigen belang Positie belastingadviseur

17 Eigen belang adviseur, kantoor Potentieel conflict of interest Ontheffing geheimhoudingsplicht: Aanpassen algemene voorwaarden/ opdrachtbevestiging Kantoor beboet en/of medewerker beboet Positie belastingadviseur

18 Interne organisatie aanpassen: bij wie, wat, wanneer melden Aankondiging boete door inspecteur Verplicht melding aan kantoorleiding (arbeidsvoorwaarden/reglement) Interne communicatie vastleggen Taakvervulling/integriteitsnota Bijstand aan medewerker procedure overnemen/ kosten bijstand betalen Positie belastingadviseur

19 Zwijgrecht Fair play beginsel Informeel verschoningsrecht Artikel 47 e.v. AWR niet van toepassing Opleggen van de boete

20 Pleger Verwijtbaarheid Medepleger/feitelijk leidinggever Verwijtbaarheid Grondslag Straftoemeting Toetsing van boetebesluiten

21 HR 18 januari 2008 en HR 25 april 2008: belastingheffing als grondslag voor de boete. Wetgever: de toetsing van de rechter van de bestuurlijke boete moet op grond van artikel 6 EVRM volledig zijn (“full jurisdiction”). Toetsing van boetebesluiten

22 Behandeling ter zitting – Cautieplicht rechter: 8.28a Awb – meerdere woonplaatsen medeplegers – termijn boete pleger = termijn boete medepleger – geen gelijktijdige oplegging of uitspraak op bezwaar – gelijktijdige en/of gevoegde behandeling ? – openbare behandeling mogelijk (artikel 27c AWR) ? Toetsing van boetebesluiten

23


Download ppt "Lezing Studiekring Utrecht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 14 oktober 2008 Aanvang 19.30 uur E.J.M. Rosier Advocaat-belastingkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google