De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op het snijvlak van psychologie en geloof Geloof op zoek naar inzicht Fides quaerens intellectum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op het snijvlak van psychologie en geloof Geloof op zoek naar inzicht Fides quaerens intellectum."— Transcript van de presentatie:

1 Op het snijvlak van psychologie en geloof Geloof op zoek naar inzicht Fides quaerens intellectum

2 Vragen   Hebben we een lichaam, ziel en geest? Of zijn wij alleen ons brein?   Als 90% van onze keuzes onbewust is, is je identiteit dan niet het product van toeval?   Is geloven niet gewoon een psychologisch trucje vanuit de evolutionaire ontwikkeling?

3 Programma 1. Verhouding wetenschap – geloof Fides quaerens intellectum FQI Credo ut intelligam 1. Vragen op het snijvlak van geloof en psychologie

4 Wij modernen bevangen verstand ontkent haar Schepper gesmoord geweten ontvlucht haar Rechter gekortwiekt verlangen mist haar Verlosser

5 Populair beeld: Conflict!  Conflict tussen geloof en wetenschap  Bv historicus White: in 1896: ‘Een geschiedenis van de oorlog tussen wetenschap en theologie’  Historisch onderzoek na 1950 toont aan: conflictmodel veel te simplistisch

6 Boedelscheiding  wetenschappelijke kennis zeker en objectief  Geloof: subjectief, geen wetenschap  Conflict tussen beide  Dus gescheiden domeinen

7 Geloof en psychologie

8 Resultaat:  Hoe ‘christelijk’ psychiater?  Beyond oplossing  ‘Faith beyond professionalism’  Want er is een probleem / conflict

9 Boedelscheiding bepaalt bril  DSM-V (biologisch) regelt geldstroom  Suïcide onderzoek  Sterke aanwijzingen geloof helpt…. Naar betekenis geloof Biologisch onderzoek

10 Farmacie blij  ‘Wij hebben hele goede jaren gehad’ Topman farmacie over verkoop antidepressiva  Veel invloed op…… guess ….

11 Geloof op zoek naar inzicht  Start in het geloof: want dat is waarheid  Geloofsverantwoording  Vraag dat ook van ongeloof

12 Fides quaerens intellectum Geloof op zoek naar inzicht

13 Fides quaerens intellectum  Niet toef slagroom  Maar basis

14 Ooit afgevraagd:  Waar is natuurwetenschap opgekomen?  Niet wiskunde (noodzakelijk) maar:  Systematisch empirisch natuuronderzoek?  Waar eerste universiteiten ontstaan?

15 Christendom gunstig opkomst natuurwetenschap 1. Schepping waardevol <> boeddhisme 2. niet iets goddelijks <> Java, ook Grieken 3. niet noodzakelijk <> Grieken, islam 4. vertrouwen in kenvermogen <> naturalisme 5. sfeer van nieuwsgierig onderzoek <> islam

16 2: niet iets goddelijks  Johannes Philiponus (490-570)  Verwerpt tweedeling in kosmos vergankelijk <> onvergankelijk vergankelijk <> onvergankelijk  Sterren dus gewoon uit onze 4 elementen  Simplicius Neoplatonist: betweterij en ontering van het goddelijke!  Werkt door: kracht scheppingsidee

17 illusteren  Roger Bacon, Albertus Magnus, pioniers in de experimentele methode,  Johannes Kepler, Robert Boyle, Blaise Pascal, Isaac Newton, Michael Faraday, James Maxwell, Johannes van der Waals en Cees Dekker.

18 Kopstukken: Pascal   ‘In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven en voldoende schaduw om degenen die niet willen geloven te verblinden.’

19 James Maxwell (1831 -1879)  Boven laboratorium: Psalm 111: 2 Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.  Maxwellvergelijkingen: basistheorie elektromagnetische verschijnselen

20 Alvin Plantinga  Amerikaans Filosoof  Where the conflict really lies

21 Conclusie  Universiteit ontstaan binnen Christendom onbetwist  oorzakelijk verband:  men wil niet dat je dat gelooft: buiten mind set  sterke aanwijzingen dat dat er wel is

22 Fides quaerens intellectum Geloof op zoek naar inzicht Geloof op zoek naar inzicht Ten eerste in theologie Ook in alle andere wetenschap

23 TU-Delft en FQI  Selectie van onderzoek: zonnecellen  Grondslagen kwesties: bv. wiskunde  noodzakelijke structuren (Pythagoras/Plato)  Logicisme (Russell)  Constructivisme  Intuïtionisme (Brouwer)  If 2n − 1 is prime, then (2n − 1) · 2n−1 is perfect  Liefde (Maxwell Psalm 111:2)

24 Vragen   Hebben we een lichaam, ziel en geest? Of zijn wij alleen ons brein?   Als 90% van onze keuzes onbewust is, is je identiteit dan niet het product van toeval?   Is geloven niet gewoon een psychologisch trucje vanuit de evolutionaire ontwikkeling?

25 zijn wij ons brein?  Kans:  Gegeven naturalisme?  Gegeven naturalisme + boedelscheiding?  Gegeven het bestaan van één ‘eenig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed’

26 Drie visies: 1. Physicalism / materialisme 1.Hard 2.Soft 2. Cartesiaans Dualisme 3. Compositie-denken (ME) (Thomas/Scotus)

27 Jeagwon Kim:(1996)  ‘In het huidige debat is … fysicalisme het uitgangspunt, niet langer de conclusie die nog zou moeten worden bewezen.’

28 Drie visies: 1 Physicalism  Hard:  alles herleidbaar tot materie (computer)  Zacht:  niet herleidbaar, wel materie (standbeeld)

29 Paar soorten:  Mind-Body Identity (Smart)  Bliksem = elektrische ontlading  Intentional stance-theorie (Dennett, 2011)  Hans wil gaan vissen  Moleculen willen dan kristalvormig uitkristalliseren  NRP – Non Reductive Physicalism  Mentale = aspect van hersenen  Mentale supervenieert op hersenprocessen  Hersenprocessen realiseren mentale  Nog 10 anderen

30 Sterk bij fysicalisme  Grote verwevenheid mind en body  Daardoor goede verklaring neurowetenschappen  Zwak:  Bezwaar: bij velen (behalve NRP): qualia  Bij allemaal: vrijheid als alternativiteit  neurobiologie ‘in charge’ (Kim, 1995, 2011).

31 Descartes’ dualisme  Bezwaar: veel te weinig eenheid tussen mind en body  Bête-machine  Verband metafysica

32 Sterk bij Descartes  geest =  ondeelbaar  niet uitgebreidheid  niet stoffelijk  potentieel zelfstandig

33 Compositie-denken ME  Even goede eenheid als bij fysicalisme  Ziel = vorm van lichaam  Bezielt  Geeft leven/ beweging/ sensitiviteit  Relatieve zelfstandigheid van geest  Waarborgt vrijheid als alternativiteit  Waarborgt qualia

34 Psychologie geënt op geloof   Theoretisch sterker in Mind-Body vraagstuk   Onderzoekt mens als schepsel Gods   Psychologische wetten die gelden   Neurobiologische wetmatigheden   Vrijheid / ruimte voor vrijheid   Sociologische dimensie   Mens als gericht op God (Augustinus)   Triniteit als beeld van onze mind   Claim: ware mens in het vizier

35 Vraag 2   Als 90% van onze keuzes onbewust is, identiteit dan niet het product van toeval?   Eerst vraag analyseren

36 Vraag 2: uiteen rafelen  Nee: let op die 10%: heel belangrijk  Identiteit gevormd door individuele bewuste keuze?  Dat je dat denkt (deel van identiteit) = onbewust gevormd (door cultuur)  Identiteit gevormd door God? (meekrijgt)  Bewust nog geen reddingsboei: draait om vrijheid als alternativiteit

37 Vraag 2: 90%  Fysicalisme: 10% illusie  Compositie-denken 10% effectief  90% onbewust wordt je identiteit gevormd  10% bewust: vrijheid om je identiteit verder te vormen: in antwoord op de genade, of in afwijzing van de genade

38 Vraag 3  Is geloven niet gewoon een psychologisch trucje vanuit de evolutionaire ontwikkeling?  Evolutionaire versie van Freud  Analyse vraag

39 Vraag 3: evolutionair trucje  Geraamte: nuttig … dus: bestaat niet  Water in de woestijn  Argument is circulair  Stel dat alles wat je hoopt daarom illusie is:  Wat dan als iemand hoopt God niet bestaat?

40 Restant vragen?

41 Godsdienstfilosofie  En dus bestaat God, de beste argumenten, Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder, Amsterdam 2015.  Alvin Plantinga (internet)


Download ppt "Op het snijvlak van psychologie en geloof Geloof op zoek naar inzicht Fides quaerens intellectum."

Verwante presentaties


Ads door Google