De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stromingen in de psychologie Hoorcollege 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stromingen in de psychologie Hoorcollege 2"— Transcript van de presentatie:

1 Stromingen in de psychologie Hoorcollege 2
Jennifer de Vries-Aydogdu med.hr.nl/vrije

2 Vandaag De psychoanalyse

3 Uitgangspunten Subjectieve ervaringen Het onbewuste Conflictmodel
Al het gedrag heeft betekenis Ervaringen in de eerste levensjaren

4 Grondlegger = Sigmund Freud
Geschiedenis Grondlegger = Sigmund Freud

5 Ontstaan van de psychoanalyse
Natuurwetenschappen = achtergrond (biologische benadering) “Ontdekking” van (het belang van) het onderbewuste Hypnose als middel om het onderbewuste te verkennen, Freud vervangt dit door dromen (droomduiding) Met de droomduiding neemt Freud afstand van reële traumatische gebeurtenissen en gaat op zoek naar onbewuste wensen

6 Mensbeeld In het begin: mechanistisch
Moderne psychoanalyse: personalistisch

7 5 hoofdonderdelen Onbewuste mentale processen Psychische structuur
Psychoseksuele ontwikkeling Verdedigingsmechanismen Praktijktheorie

8 1. Onbewuste mentale processen
Realiteitsprincipe Lustprincipe

9 1. Onbewuste mentale processen driftmodel
De mens wordt gedreven door driften. De driften zijn energie, ze zetten je in beweging. Twee driften: De Eros = seksuele / levensdrift; De energie hiervan wordt Libido genoemd. De Thanatos = de doodsdrift, agressie, masochisme De driften kunnen gericht worden op iemand = objectgerichte energie

10 2. Psychische structuur Id, ego en superego

11 2 psychische structuur Id
Het id is gericht op bevrediging van de behoeften Geheel onbewust Conflict: behoeftes en ‘eis’ van de omgeving

12 2. Psychische structuur Ego
Het id verandert in het ego Het ego is de rede, het gezond verstand (bewust redeneren, keuzes afwegen) Het ego moet omgaan met de behoeftes van het id en met de realiteit Ontstaat na het 1e levensjaar Hanteert de afweermechanismen om met spanning om te gaan

13 2. Psychische structuur Superego
Ook wel Opper-ik of het geweten Ontwikkelt zich vanuit het ego (vanaf 4e levensjaar) Verinnerlijking van de eigen van de omgeving Ideaal-ik

14

15 3. Ontwikkelingsfasen Orale fase Anale fase Fallische fase
Oedipale fase Latentiefase Genitale fase

16 3. Ontwikkelingsfasen De kinderlijke ontwikkeling verloopt niet altijd zoals het hoort: Fixatie Regressie

17 4.Verdedigingsmechanismen
Neurotische Volwassen Primitieve

18 4. Verdedigingsmechanismen Neurotische verdedigingsmechanismen
Verdringing: naar het onbewuste verdringen Reactieformatie: omkering in het tegendeel Isoleren van gevoel: wel de herinnering, niet de emoties Ongedaan maken: met gebruik van rituelen Somatiseren: lichamelijke klachten Vermijding: uit de weg gaan Rationaliseren: goedpraten

19 Welk verdedigingsmechanisme?
Toen Maaike (20) 13 jaar oud was heeft ze een heftig auto ongeluk meegemaakt, waarna haar moeder een aantal weken in het ziekenhuis heeft gelegen. Dit was een zeer heftige periode voor het hele gezin. Als ze hier met haar therapeut over spreekt vertelt ze heel veel over de feiten, over hoe het gebeurde, maar niets over hoe ze het zelf heeft ervaren en hoe zwaar deze periode voor haar was. Ze weet dit ook niet echt meer.

20 4. Verdedigingsmechanismen volwassen verdedigingsmechanismen
Sublimatie: omzetten in sociaal aanvaardbaar gedrag Altruïsme: ondergeschikt maken van eigen belang Humor: Jezelf op de hak nemen

21 Welk verdedigingsmechanisme?
Johan is van nature een redelijk opvliegend persoon. Hij kan zelf boos/agressief worden. Hij wil anderen hiermee helpen en wordt jongerenwerker in een achterstandwijk

22 4. Verdedigingsmechanismen primitieve verdedigingsmechanismen
Ontkenning: niet openstaan voor info Splitsen: scheiden van tegengestelde gevoelens Projectie: eigen gevoel aan een ander toeschrijven

23 Welk verdedigingsmechanisme?

24 5. Praktijktheorie Vrije associatie
Overdracht (positieve en negatieve overdracht) Tegenoverdracht

25 Nieuwe ontwikkelingen
Hechtingstheorie van Bowlby Objectrelatietheorie

26 Hechtingstheorie Bowlby
https://www.youtube.com/watch?v=2UIU9XH-mUI https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I Wat is hechting?

27 Hechtingstheorie Bowlby
Een normale moeder-kind relatie is van essentieel belang in de ontwikkeling Hechting is een aangeboren drift Kinderen lokken zorggedrag van volwassenen automatisch uit (huilen, lachen etc) Volwassen hebben een aangeboren zorginstinct

28 Hechtingstheorie Veilige vs onveilige hechting
Hechting heeft invloed op het gehele leven (bijv. relaties aangaan, zelfbeeld)

29 Objectrelatietheorie
Object = een (belangrijk) ander persoon Objectrelatie = het innerlijke beeld van de relatie met die persoon Objectrelatietheorie – transitionele objecten Emotionele objectconstantie

30 Waarom mannen Axe deo kopen als ze deze poster zien
Volgende week Waarom mannen Axe deo kopen als ze deze poster zien

31


Download ppt "Stromingen in de psychologie Hoorcollege 2"

Verwante presentaties


Ads door Google