De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Neurotische en structurele pathologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Neurotische en structurele pathologie"— Transcript van de presentatie:

1 Neurotische en structurele pathologie
Beschrijving en behandelvormen -Karin Dickens -Rik De Beul

2 Neurotische pathologie: psychosexuele ontwikkeling

3 1. Orale fase Voeding Lustbevrediging zonder uitstel
“falen” ouderobjecten Aanvang sexuele identiteit

4 2. Anale fase Exploratie zichzelf-buitenwereld “nee” fase
Zindelijkheidstraining Beginnende verinnerlijking normen-waarden

5 3. Oedipale fase Bewustwording geslachtsverschil Rivaliteit
Ambivalentie Realiteitszin

6 3. Oedipale fase : vervolg
Opgeven oedipale wensen: 4 factoren Te klein voor ouders Integratie persoonlijkheid Angst voor verlies ouderobject Angst voor straf

7 Neurotische pathologie: de infantiele neurose

8 Infantiele neurose: 2 betekenissen
Oorsprong van de intrapsychische conflicten Intrapsy conflicten -> angst -> Ego: adequate afweermechanismen Specifieke innerlijke persoonlijkheidsstructuur Id- Ego- Superego

9 Strucurele pathologie: ontwikkeling

10 Ontwikkelingfasen Autistische Symbiose Separatie-individuatie
Objectconstantie

11 Ontwikkelingfasen Autistische Splitsing belevingen in goed en slecht

12 Ontwikkelingfasen Symbiose Primair verzorgend object: goed en slecht
Autistische Symbiose Primair verzorgend object: goed en slecht 2 innerlijke Zelfrepresentaties: goed en slecht

13 Ontwikkelingfasen Separatie-individuatie: Losmaking o.i.v.
Autistische Symbiose Separatie-individuatie: Losmaking o.i.v. Senso-motorische rijping Goedkeuring primair verzorgend Obj Zelf en object Ongediff beleving, gesplitst in goed en slecht Gediff beleving, tweedeling in goed en slecht

14 Ontwikkelingfasen Objectconstantie Stabiele diff Zelf en Obj
Autistische Symbiose Separatie-individuatie Objectconstantie Stabiele diff Zelf en Obj Geen tweedeling Def: obj permanentie + libidineuze of affectieve kleuring

15 Ontwikkelingsfasen: vergelijking
Oraal Anaal Oedipaal Autistische Symbiose Separatie-individuatie Objectconstantie

16 Borderline PersoonlijkheidsOrganisatie (BPO)

17 BPO Kernberg Masterson & Rinsley Adler
Objectconstantie niet/onvoldoende bereikt Masterson & Rinsley Beloning symbiose Afstraffing autonomie Adler Tekort aan “goede” innerlijke objecten

18 BPO: Kernberg vs Kohut Kernberg Gestoorde populatie Zelf= pathologisch
Centraal= conflict (afweer) Kohut Functionerende populatie Zelf= niet pathologisch Centraal= gemis

19 Structurele pathologie
Deficiënte innerlijke structuur Divergente afweer Ambitendenties Interpersoonlijke conflicten Egozwakte Afwezig Observerend ego

20 Structurele vs. Neurotische pathologie
Structurele pathologie Neurotische pathologie Deficiënte innerlijke structuur Divergerende afweer Ambitendenties Interpersoonlijke conflicten Egozwakte Afwezig Observerend ego Geïntegreerde innerlijke structuur Convergerende afweer Ambivalenties Intrapsychische problemen Relatief grote Egosterkte Aanwezig Observerend ego

21 Behandelvormen van neurotische pathologie

22 1. Klassieke psycho-analyse
Openleggend Structurele verandering binnen persoonlijkheidsstructuur door: Doorwerken weerstanden Doorwerken overdrachtsneurose

23 1. Klassieke psycho-analyse
WEERSTANDSDRIEHOEK Gedrag Angst Verborgen gevoel

24 1. Klassieke psycho-analyse
OVERDRACHTSDRIEHOEK Ander Therapeut Verleden

25 2. Kortdurende psycho-analytische psychotherapie: Malan
Openleggend Hier-en-nu Doorwerken overdracht-weerstand In tijd gelimiteerd Partiëel (-> focus) Duiding

26 Behandelvormen van structurele pathologie

27 Behnadeling structurele pathologie: een continuüm
Openleggend Steunend Kernberg Rockland Masterson Stern Rinsley Knight

28 Behandeling structurele pathologie: algemeen
Analyseren in de overdracht Ondersteunen integratie bevorderende afweer Ondermijnen van integratie voorkomende afweer Therapeut: actief en reëel holding object Correctieve emotionele ervaring dmv introjectie Structureren Innerlijke structuur is deficiënt

29 Behandeling structurele pathologie vs neurotische pathologie
Analyseren buiten de overdracht Ondersteunen integratie bevorderende afweer Ondermijnen van integratie voorkomende afweer Therapeut: actief en reëel holding object Correctieve emotionele ervaring dmv introjectie Structureren Innerlijke structuur is deficiënt Analyseren van de overdracht Weerstanden bewerken Therapeut neutraal en abstract Interpreteren van innerlijke conflicten door therapeut Emotioneel doorleefd inzicht bij patiënt Herstructureren Innerlijke structuur is adequaat


Download ppt "Neurotische en structurele pathologie"

Verwante presentaties


Ads door Google