De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorien `t Hart - Blagojevic Med.hro.nl/hardo Inleiding in de (ped)agogiek Werkcollege 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorien `t Hart - Blagojevic Med.hro.nl/hardo Inleiding in de (ped)agogiek Werkcollege 2."— Transcript van de presentatie:

1 Dorien `t Hart - Blagojevic Med.hro.nl/hardo hardo@hr.nl Inleiding in de (ped)agogiek Werkcollege 2

2 Programma van vandaag 1. Vragen over het hoorcollege? 2. Opdracht A 3. Test jezelf 4. Oefening

3 Thuisopdracht, deel A Zie pagina 11 van de handleiding -> Persoonlijke verandering: A1: Ga na welke belangrijke veranderingen er zoals 'in' jezelf hebben plaatsgevonden. Beschrijf twee van deze persoonlijke veranderingen + theorie. A2. GA per voorbeeld na welke omstandigheden, gebeurtenissen en personen deze veranderingen hebben vergemakkelijkt of bemoeilijkt. Gebruik hiervoor theorie: motivatie, feedback, lijnen uit het verleden, veranderingsvoorwaarden en - effecten. A3. Denk aan een situatie waarin je weerstand had tegen verandering. Beschrijf deze situatie kort. Welke afweermechanisme heb je toen (on)bewust ingezet?

4 Thuisopdracht deel A - Theorie is zichtbaar en correct toegepast. - Gebruikte begrippen zijn onderstreept of vetgedrukt. - Alle onderdelen zijn verwerkt. - Lengte van de totaalopdracht is 3 tot 5A4 (arial 11). - Nederlands! - Inleveren: 29 oktober, op papier én via natschool.

5 De thuisopdracht: zie de cursushandleiding! Deel A Deel B Deel C Deel D Op tijd inleveren Juist inleveren Volledig maken: doe alles! Onderstrepen / vet maken Correct Nederlands Combineer theorie en praktijk Criteria!!!!!!! Doe het goede goed!

6 Test jezelf 5 MC-vragen om te oefenen!

7 Vraag 1 De theorie over veranderingsprocessen spreekt van afweermechanismen of verdedigingsmechanismen. Wat is geen afweermechanisme volgens de theorie? a. Diskwalificatie b. Verdringing c. Verschuiving d. Acceptatie

8 Vraag 2 Welk afweermechanimse wordt hier toegepast? 'Anna en Claudia zitten in hetzelfde projectgroepje. Anna komt bij beide vergaderingen deze week 10 minuten te laat. Claudia zegt hier de tweede keer iets van. Er schiet door Anna's gedachten: 'jij draagt toch niets waardevols bij aan dit project, dus jij hebt geen recht van spreken'. a. regressie b. vermijding c. overdekking door het tegendeel d. diskwalificatie

9 Vraag 3 Karel vindt het leven zwaar. Als hij wiet heeft gerookt voelt het lichter. Als de wiet is uitgewerkt voelt het nog zwaarder omdat zijn ouders en leerkrachten gaan ‘zeuren’ over zijn wietgebruik. Daardoor gaat hij steeds meer wiet gebruiken waardoor hij eigenlijk nooit meer ‘zichzelf’ is. Hij raakt steeds verder in de put. Hier is sprake van: a. een vicieuze cirkel b. een negatieve neerwaartse spiraal c. de reactie van de sociale omgeving op gedrag

10 Vraag 4 Josje gaat vandaag met een gespannen gevoel naar haar stage. Ze moet vandaag zelfstandig een oudergesprek voeren en ze is bang dat ze tijdens het gesprek de draad kwijt raakt, gaat stotteren en niet meer weet wat ze moet vragen. De kans is groot dat ze voorspelling uitkomt. Hoe noem je dit proces? a. Self-fulfilling prophecy b. Interpunctie c. Cognitieve dissonantie d. Zelfonderdrukking

11 Vraag 5 Welke theorie over veranderingsprocessen omschrijft vier voorwaarden voor échte verandering; waarde onderschrijven, gedragseffectiviteit, persoonlijke effectiviteit en de sociale norm? a. Theorie van het geplande gdrag. b. De innovatietheorie c. Consistentie theorieën d. De veldtheorie.

12 Oefenen: Verwerkingsopdracht B, 35 jaar oud, is getrouwd maar twijfelt aan de relatie. Haar man is veel van huis en als hij thuis is, besteedt hij vooral aandacht aan de tv. B ergert zich eraan dat hij zich weinig om het huishouden en de twee kinderen bekommert, terwijl zij een drukke goedbetaalde baan heeft. Zij vraagt zich af of ze niet beter kan gaan scheiden. Veranderingskrachten: Weerstandskrachten 1. 2. 3.

13 Verwerkingsopdracht mindmap Paragraaf 2.1 t/m 2.4 Paragraaf 2.5 t/m 2.9 Paragraaf 2.10 t/m 2.15 Paragraaf 3.1 t/m 3.4

14 Tips: Bijblijven met lezen! Zelf mindmappen Hoorcolleges volgen Actief deelnemen aan de werkcolleges Vergroot de kans op succes bij de toetsing!


Download ppt "Dorien `t Hart - Blagojevic Med.hro.nl/hardo Inleiding in de (ped)agogiek Werkcollege 2."

Verwante presentaties


Ads door Google